Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı

Yıl: 2003 Cilt: 4 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 74 - 84 Metin Dili: Türkçe

Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı

Öz:
Bu araştırmada Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ve mesleki benlik saygıları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu amaçla 2002-2003 öğretim yılında Burdur Eğitim Fakültesi’nin çeşitli bölümlerinde okuyan 149 son sınıf öğrencisine Empatik Eğilim Ölçeği (Dökmen, 1988) Arıcak Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği (Arıcak, 1999) ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği (Özgür, 1994) uygulanmıştır. Empatik Eğilim Düzeyi yüksek olan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanlarının ve mesleki benlik saygısı puanlarının empatik eğilim düzeyi düşük olan öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime: tutum ölçeği empati öğretmen eğitimi mesleki benlik saygısı

Öz:
In this research, the impact of emphatical tendency level of graduating students in Faculty of Education on their attitude towards profession of education and impact on vocational self-esteems has been investigated. In order to reach the target, Emphatical Tendency Scale (Dökmen,1999), Arıcak Vocational Self-Esteem Scale (Arıcak,1999) and The Scale of Attitude Towards Profession of Teaching (Özgür, 1994) have been implemented on 149 students from varios departments of Burdur Faculty of Education in 2002-2003 educational year. It was detected that, the students having higher Emphatical Tendency level have significantly higher points of attitude towards profession of education and higher points of vocational self-esteem compared to those students having lower Emphatical Tendency Level.
Anahtar Kelime: vocational self esteem teacher education attitude scale empathy

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arıcak, Tolga (1999) Grupla Psikolojik Danışma Yoluyla Benlik Saygısının Geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Arıcak, Tolga (2001) Mesleki Benlik Saygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları. 6. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. 5-7 Eylül 2001, ODTÜ, Ankara.
 • Ataşalar, Jale (1996). Üniversite öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerine cinsiyet ve yaşlarına göre kendini açma davranışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Can, Gürhan (1992) Eğitim Fakültesi Lisans Ve Öğretmenlik Sertifika Programlarının Öğretmen Adaylarında Tutum Geliştirme Açısından Etkililiği. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. C:5, S:1-2, ss: 35-42.
 • Dökmen, Üstün (1988) Empatinin Yeni Bir Modele Dayanılarak Ölçülmesi Ve Psikodrama İle Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. C: 21, S: 1-2, ss:155-190.
 • Duru, Erdinç (2002) Öğretmen Adaylarında Empatik Eğilim Düzeyinin Bazı Psikososyal Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S:12, ss:21-35.
 • Erden, Münire (1995) Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifika Derslerine Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S:11, ss-99-104.
 • Görgen, İzzet ve Sabahattin Deniz (2003) Orta Öğretim Branş Öğretmenliği Adaylarının Öğretmenlik Sertifika Programına Yönelik Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi . S:158, ss:
 • Özdamar, Kazım (2002) Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. (4. Baskı) Eskişehir: Kaan Kitabevi
 • Özgür, Fatma Nezihe (1994) Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi
 • Sanz de Acedo Lizarraga, M.L.S.A. Ve Diğ. (2003) Enhancement Of Self-Regulation, Assertiveness, and Empathy. Learning and Instruction. S:13, ss: 423–439
 • Senemoğlu, Nuray (1988) Ortaöğretim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirmede Fen-Edebiyat Ve Eğitim Fakültelerinin Etkililiği. Yayınlanmamış Araştırma Raporu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Senemoğlu, Nuray (1990) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirmede "Genel Kültür" Bakımından Fen Edebiyat Fakültelerinin Etkililiği. Çağdaş Eğitim 15:157, 158, 160. ss:28-33, 39-44, 26-31.
 • Sözer, Ersan (1996) Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlşik Mesleğine Yönelik Tutumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. C: 6, S: 2, ss:7-21.
 • Tutarel-Kışlak, Şennur ve Fazlı Çubukça (2002) Empati Ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu İle İlişkisi. Aile ve Toplum. C:12, S:5.
 • Yıldırım, İbrahim (1921) Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programı İle Ve Psikoloji Programı Öğrencilerinin Empatik Eğilim Ve Empatik Beceri Düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. S:7, s:193-208
APA SAYIN S (2003). Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı. , 74 - 84.
Chicago SAYIN SAİME Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı. (2003): 74 - 84.
MLA SAYIN SAİME Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı. , 2003, ss.74 - 84.
AMA SAYIN S Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı. . 2003; 74 - 84.
Vancouver SAYIN S Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı. . 2003; 74 - 84.
IEEE SAYIN S "Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı." , ss.74 - 84, 2003.
ISNAD SAYIN, SAİME. "Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı". (2003), 74-84.
APA SAYIN S (2003). Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(6), 74 - 84.
Chicago SAYIN SAİME Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi 4, no.6 (2003): 74 - 84.
MLA SAYIN SAİME Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.6, 2003, ss.74 - 84.
AMA SAYIN S Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 4(6): 74 - 84.
Vancouver SAYIN S Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 4(6): 74 - 84.
IEEE SAYIN S "Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı." Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, ss.74 - 84, 2003.
ISNAD SAYIN, SAİME. "Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilimi, Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum ve Mesleki Benlik Saygısı". Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi 4/6 (2003), 74-84.