Yıl: 2019 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 163 - 191 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21798/kadem.2019153622 İndeks Tarihi: 13-05-2020

Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği

Öz:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir yetişkin tarafından bilerek ya da bil- meyerek yapılan, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik boyutları olan, çocuğun fiziksel, psiko-sosyal gelişimini ve sağlığını olumsuz yönde etkileyen davranışların tamamını çocuk istismarı olarak tanımlamak- tadır (Kara, Biçer, Gökalp, 2004: 140). Günümüzde teknolojinin akıl almaz bir hızla gelişmesi ve internet ortamının sosyal hayatın ayrılmaz parçalarından biri haline gelmesiyle birlikte, istismarın birçok boyu- tuyla sosyal medya platformları aracılığıyla gerçekleştiği görülmek- tedir. Instamom olarak literatüre geçen ve instagram anneleri olarak tanımlanan anneler, çocukları için açtıkları instagram hesaplarında çocuklarına ait fotoğrafları paylaşarak, çocukları üzerinden ekono- mik kazanç elde etme yoluna gitmektedirler. Çalışma kapsamında instagram annelerinin kendi çocuklarını ekonomik bir metaya nasıl dönüştürdükleri ve istismar ettikleri instagram profilleri üzerinden incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın konu ve amacı çerçevesinde amaçlı örneklem oluşturmak üzere takipçi sayıları yüksek olan ins- tagram annelerinin profilleri belirlenmiş ve bu profillerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Sosyoloji

Social Media and Child Abuse: The Case of Instagram Mothers

Öz:
The World Health Organization defines child abuse as all of the behaviors intentionally or unintentionally carried out by an adult with physical, sexual, emotional, and economic dimensions that negatively affect the physical and psycho-social development and health of the child. Nowadays, with the rapid development of technology and the internet environment becoming one of the integral parts of social life, it can be observed that social media is used as a serious platform for child abuse as in all areas of life. Moreover, this process seems to be very natural and is spreading rapidly among mothers. Instagram mothers, who have made it to the literature as Instamoms, share their children’s photographs in the Instagram accounts that they have opened for their children and go on to make economic profits over them. Within the scope of the study, Instagram profiles were examined with respect to the manner in which Instagram mothers transformed their children into an economic commodity and abused them. In this context, the accounts of Instagram mothers with a high number of followers were determined as purposeful sample and the data obtained from the profiles were analyzed using the content analysis method.
Anahtar Kelime:

Konular: İletişim Sosyal Çalışma Sosyoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Konferans Bildirisi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ahi, G. (2016). Sosyal ağlar ve çocukların mahremiyeti. (03.10.2018), https:// digitalage.com.tr/makale/sosyal-aglar-ve-cocuklarin-mahremiyeti/
 • Akademisyen Anne (2018). Erişim adresi: http://www.akademisyenanne. com/hakkimda/ozgecmis/
 • Aslan, A. & Gül Ünlü, D. (2016). İnstagram fenomenleri ve reklam ilişkisi: İnstagram fenomenlerinin gözünden bir değerlendirme, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3(2), 43-65.
 • Cumhuriyet (2017, Temmuz). Pedagog görüşü dava seyrini değiştirdi: Mahkemeden blogger anneyi sevindiren karar, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/788721/Pedagog_gorusu_dava_seyrini_degistirdi__Mahkemeden_bloger_anneyi_sevindiren_karar.html.
 • Çankaya, G. Ç. (2017). Influencer marketing ve bilinmesi gerekenler. (25.11.2018), https://www.sosyalmedyakampusu.com/influencermarketing-ve-bilinmesi-gerekenler/
 • Çomu, T. & Halaıqa, İ. (2014). Web içeriklerinin metin temelli çözümlemesi, M. Binark (ed.), Yeni medya çalışmalarında araştırma yöntem ve teknikleri içinde s. 21-57, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Güçlü, A., Uzun, E., Uzun, S. & Hüsrev Yolsal, Ü. (2003). Felsefe sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Huey, L.S. & Yazdanıfard, R. (2014). How instagram can be used as a tool in social networking marketing. Research Gate (07.10.2018), http://www. researchgate.net publication /265377226
 • Kara B., Biçer Ü., Gökalp A. S. (2004). Çocuk İstismarı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2004, 47: 140-151.
 • Kaya, F. (2017, Kasım). İnternette fenomen olmak ne anlama geliyor? https:// www.teknoloskop.net/internette-fenomen-olmak-ne-anlama-geliyor/
 • Kurt, Ö (01.10.2018). Aile albümlerinden sosyal medya albümlerine, http:// www.hurriyet.com.tr/yazarlar/omur-kurt/aile-albumlerinden-sosyalmedya-albumlerine-40916430
 • McLuhan, M. (2005). Yaradanımız medya: Medyanın etkileri üzerine bir keşif yolculuğu, Ü. Oskay (çev.), İstanbul: Merkez Kitapçılık.
 • NTV (2017, Haziran). Mahkeme çocuklarını reklam malzemesi yapan blogger annenin iki çocuğunu babaya verdi. (5.10.2018), https://www. ntv.com.tr/turkiye/mahkeme-cocuklarini-reklam-malzemesi-yapanblogger-annenin-iki-cocugunubabaya-ve,qS8Pj79Zc0SNNhjagnJu8A
 • Ostrander, B. (2007). Problems and solutions to corporate blogging: Model corporate blogging guidelines, Journal of High Technology Law, 7(2): 226-248.
 • Pedagoji Derneği (01.10.2018). https://pedagojidernegi.com/sosyal-medyada-cocuk-istismarina-hayir/
 • Seçkin, R. (2005). Çocuk ihmal ve istismarı (20.10.2018), http://halksagligi. uludag.edu.tr/Seminerler/cocuk_ihmal_ve_istismari.pdf.
 • Sine, R. & Parlak Yorgancı, D. (2017). Yeni medya ve metalaşan annelik: İnstagram anneliği üzerine bir odak grup çalışması, Route Educational and Social Science Journal, 4(8): 399-412.
 • TechWorm (2018). (16.10.2018), https://www.tech-worm.com
 • T.I.P Effect (2018). (15.10.2018), https://www.tipeffect.com/tr
 • Türk Dil Kurumu (2018), (15.10.2018), https://www.tdk.gov.tr
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (2018). (28.12.2018), https://www.tbmm. gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf
 • World Health Organization (2006). (19.12.2018), The world health report 2006 – working to gether for health, http://www.who.int/whr/2006/en/
 • Wright, J. (2005). Blog marketing –The revolutionary new way to increase sales, build your brand and get exceptional results, New York: McGraw-Hill Education.
 • Yegen, C. &Yanık, H. (2015). Yeni medya ile değişen tüketim anlayışı: Kadınların instagram üzerinden alış-veriş pratiği, T. Kara ve E. Özgen (ed.), Ağdaki şüphe bir sosyal medya eleştrisi içinde, İstanbul: Beta Yayınları.
APA Parsa A, AKMESE Z (2019). Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği. , 163 - 191. 10.21798/kadem.2019153622
Chicago Parsa Alev Fatoş,AKMESE ZUHAL Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği. (2019): 163 - 191. 10.21798/kadem.2019153622
MLA Parsa Alev Fatoş,AKMESE ZUHAL Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği. , 2019, ss.163 - 191. 10.21798/kadem.2019153622
AMA Parsa A,AKMESE Z Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği. . 2019; 163 - 191. 10.21798/kadem.2019153622
Vancouver Parsa A,AKMESE Z Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği. . 2019; 163 - 191. 10.21798/kadem.2019153622
IEEE Parsa A,AKMESE Z "Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği." , ss.163 - 191, 2019. 10.21798/kadem.2019153622
ISNAD Parsa, Alev Fatoş - AKMESE, ZUHAL. "Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği". (2019), 163-191. https://doi.org/10.21798/kadem.2019153622
APA Parsa A, AKMESE Z (2019). Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, 5(1), 163 - 191. 10.21798/kadem.2019153622
Chicago Parsa Alev Fatoş,AKMESE ZUHAL Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi 5, no.1 (2019): 163 - 191. 10.21798/kadem.2019153622
MLA Parsa Alev Fatoş,AKMESE ZUHAL Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, 2019, ss.163 - 191. 10.21798/kadem.2019153622
AMA Parsa A,AKMESE Z Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi. 2019; 5(1): 163 - 191. 10.21798/kadem.2019153622
Vancouver Parsa A,AKMESE Z Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi. 2019; 5(1): 163 - 191. 10.21798/kadem.2019153622
IEEE Parsa A,AKMESE Z "Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği." KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, 5, ss.163 - 191, 2019. 10.21798/kadem.2019153622
ISNAD Parsa, Alev Fatoş - AKMESE, ZUHAL. "Sosyal Medya ve Çocuk İstismarı: İnstagram Anneleri Örneği". KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi 5/1 (2019), 163-191. https://doi.org/10.21798/kadem.2019153622