Yıl: 2019 Cilt: 16 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 198 - 204 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5222/HEAD.2019.198 İndeks Tarihi: 27-05-2020

Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri

Öz:
Amaç: Çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekayailişkin liderlik düzeylerinin incelenmesidir.Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki bu araştırma hemşirelikbölümünde okuyan 417 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, bilgiformu ve Duygusal Zekâ Öğrenci Liderliği Ölçeği kullanılarak toplanmış;veriler tanımlayıcı, parametrik ve nonparametrik testler ile analizedilmiştir.Bulgular: Öğrencilerin %51.1’i 21 yaş ve üstünde, %82.3’ü kız ve%74.3’ünün ailesi demokratiktir. %31.9’u dördüncü sınıfta okumaktadır.Öğrencilerin duygusal zekâ liderliği ölçeği toplam puanı 3.73±0.50’dir.Kız, ikinci ve son sınıfta okuyan, akademik not ortalaması 3.00 üstünde,aileleri demokratik, hemşirelik okumaktan memnun olan ve liderlik ileilgili eğitime/toplantıya katılan öğrencilerin duygusal zekâ liderliği toplampuanının daha yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(p<0.05).Sonuç: Genel olarak hemşirelik öğrencilerinin duygusal zeka liderlikdüzeyi yüksektir. Ancak okullarda erkek, ailesi otokratik, birinci veüçüncü sınıfta okuyan, akademik not ortalaması düşük, hemşirelikokumaktan memnun olmayan öğrencilerin duygusal zeka liderliğigeliştirmesi için düzenlemeler yapılmalıdır.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik

-

Öz:
Aim: This study aimed to examine the levels of emotional intelligence and leadership in nursing students. Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted with 417 students who studied at a nursing school. The data were gathered using an information form and the Emotionally Intelligent Student Leadership Scale and were analyzed with descriptive, parametric and nonparametric tests. Results: Of the students, 51.1% were 21 years of age or older, 82.3% were female, and 74.3% came from democratic families. Of the students, 31.9% were fourth-year students. Students’ total score on the Emotionally Intelligent Leadership Scale was 3.73±0.50. The scale scores of those students who were female, attended second and final years, had an academic grade over 3.00, had democratic families, were pleased with studying at nursing school and participated in meeting/ training about leadership were higher, and these results were found to be statistically significant (p<0.05). Conclusion: Generally, the levels of emotional intelligence leadership found in the nursing students were high. However, regulations should be made to improve the emotional intelligence leadership of nursing students who are male, studied in the first or third years, came from an autocratic family, had a low academic grade point average and were not satisfied with studying at nursing school.
Anahtar Kelime:

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Hemşirelik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZKOL KILINÇ K, KURT Y, ÇAYLAK ALTUN E, TORUN KILIÇ Ç, Öztürk H (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri. , 198 - 204. 10.5222/HEAD.2019.198
Chicago ÖZKOL KILINÇ Kadriye,KURT Yeter,ÇAYLAK ALTUN Esra,TORUN KILIÇ Çiğdem,Öztürk Havva Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri. (2019): 198 - 204. 10.5222/HEAD.2019.198
MLA ÖZKOL KILINÇ Kadriye,KURT Yeter,ÇAYLAK ALTUN Esra,TORUN KILIÇ Çiğdem,Öztürk Havva Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri. , 2019, ss.198 - 204. 10.5222/HEAD.2019.198
AMA ÖZKOL KILINÇ K,KURT Y,ÇAYLAK ALTUN E,TORUN KILIÇ Ç,Öztürk H Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri. . 2019; 198 - 204. 10.5222/HEAD.2019.198
Vancouver ÖZKOL KILINÇ K,KURT Y,ÇAYLAK ALTUN E,TORUN KILIÇ Ç,Öztürk H Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri. . 2019; 198 - 204. 10.5222/HEAD.2019.198
IEEE ÖZKOL KILINÇ K,KURT Y,ÇAYLAK ALTUN E,TORUN KILIÇ Ç,Öztürk H "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri." , ss.198 - 204, 2019. 10.5222/HEAD.2019.198
ISNAD ÖZKOL KILINÇ, Kadriye vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri". (2019), 198-204. https://doi.org/10.5222/HEAD.2019.198
APA ÖZKOL KILINÇ K, KURT Y, ÇAYLAK ALTUN E, TORUN KILIÇ Ç, Öztürk H (2019). Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 16(3), 198 - 204. 10.5222/HEAD.2019.198
Chicago ÖZKOL KILINÇ Kadriye,KURT Yeter,ÇAYLAK ALTUN Esra,TORUN KILIÇ Çiğdem,Öztürk Havva Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 16, no.3 (2019): 198 - 204. 10.5222/HEAD.2019.198
MLA ÖZKOL KILINÇ Kadriye,KURT Yeter,ÇAYLAK ALTUN Esra,TORUN KILIÇ Çiğdem,Öztürk Havva Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.16, no.3, 2019, ss.198 - 204. 10.5222/HEAD.2019.198
AMA ÖZKOL KILINÇ K,KURT Y,ÇAYLAK ALTUN E,TORUN KILIÇ Ç,Öztürk H Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2019; 16(3): 198 - 204. 10.5222/HEAD.2019.198
Vancouver ÖZKOL KILINÇ K,KURT Y,ÇAYLAK ALTUN E,TORUN KILIÇ Ç,Öztürk H Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2019; 16(3): 198 - 204. 10.5222/HEAD.2019.198
IEEE ÖZKOL KILINÇ K,KURT Y,ÇAYLAK ALTUN E,TORUN KILIÇ Ç,Öztürk H "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri." Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 16, ss.198 - 204, 2019. 10.5222/HEAD.2019.198
ISNAD ÖZKOL KILINÇ, Kadriye vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zekâya İlişkin Liderlik Düzeyleri". Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 16/3 (2019), 198-204. https://doi.org/10.5222/HEAD.2019.198