Yıl: 2019 Cilt: 27 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 869 - 883 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24106/kefdergi.2933 İndeks Tarihi: 28-05-2020

Tarih Öğretimi ve Coğrafya

Öz:
Gerek lise tarih ders programlarında gerekse sosyal bilgiler ders programı kapsamı içinde yer alan tarih konularında özel amaçlarının gerçekleştirilmesi için çeşitli yöntem, teknik ve stratejiler kullanılmaktadır. Burada amaç tarih konularının kalıcı ve etkili bir şekilde öğrenilmesini sağlamaktır. Sınıf ortamında öğrencilerin anlama, algılama, eleştirel düşünme ve kazanım oranları ne kadar yüksek olursa, öğrenme o derece etkili olur. Tarihe yardımcı bilim dallarından biri olan coğrafya, tarihin tanımından da anlaşılacağı üzere tarih biliminin önemli bir unsuru ve onu somut hale getiren bir bilim dalıdır. Bir tarihî olay, her zaman bir mekân üzerinde meydana gelir ve bu mekânın özellikleri tarihî olayı az ya da çok etkiler. Bu nedenle tarihî olayın meydana geldiği coğrafyayı tanımadan, olayı nesnel bir şekilde anlamamız mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla Annales Okulu’nun yaptığı gibi interdisipliner bir yaklaşımla, bütünsel ve etkili bir tarih öğretimi/öğrenimi sağlanmış olacaktır. Bundan hareketle nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi ile tespit edilen yazılı materyaller analiz edilerek, gerek tarih öğretiminde coğrafyanın yeri gerekse bu iki bilim dalının birbirlerine olan katkıları, kullanılan yöntemler, örnekler ve kaynaklar bazında ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Geographical Utilization in History Teaching

Öz:
A variety of methods, techniques and strategies are used in high school history curricula or in the subjects of social studies curriculum to achieve special purposes. The aim here is to ensure that history topics are taught permanently and effectively. The higher the students’ understanding, perception, critical thinking and achievement rates in the classroom environment, the more effective is learning. The aim here is to ensure that history topics are taught permanently and effectively. The higher the students’ understanding, perception, critical thinking and achievement rates in the classroom environment, the more effective is learning. Geography, one of the branches of science, as understood from the definition of history is an important element of history science and makes it concrete. A historical event always takes place on a space, and the characteristics of this space affect the historical event more or less. For this reason, without knowing the geography where the historical event has taken place, we will not be able to objectively understand the event. Thus, as with the Annales School, an interdisciplinary approach will provide a holistic and effective history teaching / learning. One of the qualitative research methods, the written materials determined by the method of document analysis were analyzed and the place of geography in history teaching and the contributions of these two sciences to each other were tried to be revealed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KILIÇ P (2019). Tarih Öğretimi ve Coğrafya. , 869 - 883. 10.24106/kefdergi.2933
Chicago KILIÇ Pelin İskender Tarih Öğretimi ve Coğrafya. (2019): 869 - 883. 10.24106/kefdergi.2933
MLA KILIÇ Pelin İskender Tarih Öğretimi ve Coğrafya. , 2019, ss.869 - 883. 10.24106/kefdergi.2933
AMA KILIÇ P Tarih Öğretimi ve Coğrafya. . 2019; 869 - 883. 10.24106/kefdergi.2933
Vancouver KILIÇ P Tarih Öğretimi ve Coğrafya. . 2019; 869 - 883. 10.24106/kefdergi.2933
IEEE KILIÇ P "Tarih Öğretimi ve Coğrafya." , ss.869 - 883, 2019. 10.24106/kefdergi.2933
ISNAD KILIÇ, Pelin İskender. "Tarih Öğretimi ve Coğrafya". (2019), 869-883. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2933
APA KILIÇ P (2019). Tarih Öğretimi ve Coğrafya. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(2), 869 - 883. 10.24106/kefdergi.2933
Chicago KILIÇ Pelin İskender Tarih Öğretimi ve Coğrafya. Kastamonu Eğitim Dergisi 27, no.2 (2019): 869 - 883. 10.24106/kefdergi.2933
MLA KILIÇ Pelin İskender Tarih Öğretimi ve Coğrafya. Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.2, 2019, ss.869 - 883. 10.24106/kefdergi.2933
AMA KILIÇ P Tarih Öğretimi ve Coğrafya. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 869 - 883. 10.24106/kefdergi.2933
Vancouver KILIÇ P Tarih Öğretimi ve Coğrafya. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2019; 27(2): 869 - 883. 10.24106/kefdergi.2933
IEEE KILIÇ P "Tarih Öğretimi ve Coğrafya." Kastamonu Eğitim Dergisi, 27, ss.869 - 883, 2019. 10.24106/kefdergi.2933
ISNAD KILIÇ, Pelin İskender. "Tarih Öğretimi ve Coğrafya". Kastamonu Eğitim Dergisi 27/2 (2019), 869-883. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2933