Yıl: 2000 Cilt: 15 Sayı: 1-2 Sayfa Aralığı: 31 - 47 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış

Öz:
Bu çalışmada ülkemizin enerji potansiyeli incelenerek, gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelere göre konumu belirlenmiştir. Türkiye'nin on yıllık enerji türlerine göre kapasite gelişimi, enerji bilançosu ve enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımı incelenmiştir. Uzun dönemli durumuna bakıldığında, gelecek yirmi yıl için kurulu güç kapasite gelişimi, enerji üretim gelişimi, sektörlerdeki enerji talebi ve yerli birincil enerji üretim hedefleri araştırılmıştır.
Anahtar Kelime:

An outlook to Turkish energy potential

Öz:
In this study, status of energy potential comsumption and production in Turkey were analyzed and compared with the developed and developing countries. In ten different types of energy, the capacity and comsumption were investigated annually in different sectors. Long term energy capacity development, comsumption development and energy requirement of different sectors were investigated for next 20 years. In the national primary energy sources and demand for primary energy sources in different industrial sectors were also studied.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. Veziroğlu, T.N., “Enerji, Eğitim ve Türkiye’nin Ekonomik Kalkınması”, Konferans Raporu, Ankara, 2000.
  • 2. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, “1998 Enerji Raporu”, WEC (World Energy Council), Ankara, 1998.
  • 3. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, “21. Yüzyıla Girerken Türkiye’nin Enerji Stratejisinin Değerlendirilmesi”, TÜSİAD-T/98-12/239, İstanbul, 1998.
  • 4. Devlet Planlama Teşkilatı, “Elektrik Enerjisi” Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT : 2569 – ÖİK : 585, Ankara, 2001 (baskıda).
  • 5. Selçuk, N., Arabul, H., “Elektrik Enerjisinde Ulusal Politika” 2000 yılında Türkiye’de Elektrik Enerjisi Mevcut Durum Sorunlar ve Çözüm Önerileri Raporu, Ankara, 2000.
  • 6. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, “1998 Enerji İstatistikleri”, WEC, Türkiye 8. Enerji Kongresi, Ankara, 2000.
  • 7. Yücel, B., “Bir Ulusal Enerji Politikasının Belirlenmesi”, Enerji Ekonomisi, FEBEL Ltd. Şti., Gümüşsuyu-İstanbul, s. 799 – 857, 1994.
  • 8. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Türkiye Yerli Birincil Enerji Kaynakları Hedefleri” ETKB, APKK Raporları, Ankara, 2000.
  • 9. TEAŞ ve TEDAŞ, “2000 Yıllık Çalışma Raporları” APKK, Ankara, 2000.
APA ATILGAN İ (2000). Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış. , 31 - 47.
Chicago ATILGAN İbrahim Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış. (2000): 31 - 47.
MLA ATILGAN İbrahim Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış. , 2000, ss.31 - 47.
AMA ATILGAN İ Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış. . 2000; 31 - 47.
Vancouver ATILGAN İ Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış. . 2000; 31 - 47.
IEEE ATILGAN İ "Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış." , ss.31 - 47, 2000.
ISNAD ATILGAN, İbrahim. "Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış". (2000), 31-47.
APA ATILGAN İ (2000). Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15(1-2), 31 - 47.
Chicago ATILGAN İbrahim Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 15, no.1-2 (2000): 31 - 47.
MLA ATILGAN İbrahim Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1-2, 2000, ss.31 - 47.
AMA ATILGAN İ Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2000; 15(1-2): 31 - 47.
Vancouver ATILGAN İ Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2000; 15(1-2): 31 - 47.
IEEE ATILGAN İ "Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış." Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15, ss.31 - 47, 2000.
ISNAD ATILGAN, İbrahim. "Türkiye' nin enerji potansiyeline bakış". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 15/1-2 (2000), 31-47.