Yıl: 2019 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 409 - 421 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17130/ijmeb.2019252102 İndeks Tarihi: 08-06-2020

17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI

Öz:
Osmanlı Devleti’nde 17.yy başında Büyük Kaçgun meydana gelmiştir. Büyük Kaçgun,köylülerin iktisadi baskılara ve artan vergi yüküne dayanamayarak, yasak olmasına rağmenköylerini terk etmeleridir. Bu çalışmada Büyük Kaçgun’un nedenleri, gelişimi ve sonucu elealınmıştır. Osmanlı Devleti’nin değişen iktisadi yapısı, siyasi isyanları ve Büyük Kaçgun ilemeydana gelen iktisadi durum ele alınmıştır. Halkın, merkezi hükümetin ulaşamadığı yerleregitmesiyle, devletin vergi gelirleri ciddi oranda düşmüştür. Şehirlerin tarım ürünü ihtiyacınınve ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluklar yaşanmıştır. Osmanlı ekonomisi Büyük Kaçgun’labirlikte ciddi sorunlar yaşamaya başlamıştır. Ekonomik büyüme dönemi son bulmuş, ekonomikdurgunluk ve daralma dönemi başlamıştır.
Anahtar Kelime:

THE OTTOMAN STATE IN THE 17th CENTURY THE REASON AND THE RESULTS OF THE GREAT FLIGHT

Öz:
The “Great Flight” (Büyük Kaçgun) took place at the beginning of the 17th century in the Ottoman Empire. In this time the peasantry left their villages, unable to bear the economic pressures and the increased tax burdens, although it was forbidden. This work deals with the reasons, the development and the results of it. The state tax expenses significantly decreased in an enormous proportion when the people went to places, where the central government was not able to reach them. There was famine in the cities, because of agricultural product need in the cities and the raw material requirment of the loncas. The Ottoman economy started to have huge problems due to the “Great Flight”. The economic development period ended, the economic stagnation and shrinkage period started.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
1
2
2
 • Akdağ, M. (1951). Celali fetreti. Erişim Tarihi: 10.03.2017, http://dergiler.ankara.edu.tr/ dergiler/26/1017/12335.pdf.
 • Akdağ, M. (1958). Celali isyanlarından büyük kaçgunluk. Erişim Tarihi: 10.05.2017, http://dergiler. ankara.edu.tr/dergiler/18/817/10357.pdf.
 • Akdağ, M. (1963). Büyük Celali karışıklıklarının başlaması. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
 • Akdağ, M. (1974). Türkiye’nin iktisadi ve içtimai tarihi. 2. Cilt, 3.Baskı, İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Akdağ, M. (2009). Türk halkının dirlik düzenlik kavgası Celali isyanları. 1. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Aksu, L. (2005). Orduya ait iki mufassal tahrir defteri üzerine metodolojik bir tahlil denemesi(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Barkan, Ö.L., & Meriçli, E. (1988). Hüdavendigar livası tahrir defterleri 1. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Berkes, N. (2018). Türkiye iktisat tarihi. 3. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Demir, A. (2017). Osmanlı Devleti’nde yörükler ile yerleşiklerin kavgası: Kayıp köyler meselesi. Akademik Bakış, 11(21), 19.
 • Genç, M. (2010). Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet ve ekonomi. 7. baskı, İstanbul: Ötüken Yayınevi.
 • Goodwin, G. (2002). Yeniçeriler. 2. Baskı, (Çev. D. Türkömer). İstanbul: Doğan Yayınevi.
 • Güran, T. (2011). İktisat tarihi. İstanbul: Der Yayınları.
 • İnalcık, H., Berktaş, Z., & Tüzün, Ü. (2016a). Tarihe düşülen notlar. 1. Cilt, 4. Baskı, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • İnalcık, H., Berktaş, Z., & Tüzün, Ü. (2016b). Tarihe düşülen notlar. 2. Cilt, 4. Baskı, İstanbul: Timaş Yayınları.
 • İnalcık, H. (2017). Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik ve sosyal tarihi-1,1300-1600. (Çev. H. Berktay). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Karpat, K. (1996). Türk demokrasi tarihi. İstanbul: Afa Yayınları.
 • Kunt, M., Akşin, S., Faroqhi, S., Yurdaydın, H. G., Ödekan, A., & Akşin, S. (1997). Osmanlı Devleti 1600-1908. 3. Cilt, İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Özel, O. (2016). Türkiye 1643 Goşa’nın gözleri. 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Öztuna, Y. (2004). Osmanlı devleti tarihi medeniyet tarihi. 2. Cilt, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Pamuk, Ş. (1990). 100 soruda Osmanlı-Türkiye iktisadi tarihi 1500-1914. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
 • Quataert, D. (2011). Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922. (Çev. A. Berktay). İstanbul: İletişim Yayınları.
APA TUNUS O (2019). 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI. , 409 - 421. 10.17130/ijmeb.2019252102
Chicago TUNUS Onur 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI. (2019): 409 - 421. 10.17130/ijmeb.2019252102
MLA TUNUS Onur 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI. , 2019, ss.409 - 421. 10.17130/ijmeb.2019252102
AMA TUNUS O 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI. . 2019; 409 - 421. 10.17130/ijmeb.2019252102
Vancouver TUNUS O 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI. . 2019; 409 - 421. 10.17130/ijmeb.2019252102
IEEE TUNUS O "17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI." , ss.409 - 421, 2019. 10.17130/ijmeb.2019252102
ISNAD TUNUS, Onur. "17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI". (2019), 409-421. https://doi.org/10.17130/ijmeb.2019252102
APA TUNUS O (2019). 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15(2), 409 - 421. 10.17130/ijmeb.2019252102
Chicago TUNUS Onur 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 15, no.2 (2019): 409 - 421. 10.17130/ijmeb.2019252102
MLA TUNUS Onur 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.15, no.2, 2019, ss.409 - 421. 10.17130/ijmeb.2019252102
AMA TUNUS O 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2019; 15(2): 409 - 421. 10.17130/ijmeb.2019252102
Vancouver TUNUS O 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2019; 15(2): 409 - 421. 10.17130/ijmeb.2019252102
IEEE TUNUS O "17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI." Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 15, ss.409 - 421, 2019. 10.17130/ijmeb.2019252102
ISNAD TUNUS, Onur. "17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDEKİ BÜYÜK KAÇGUN’UN NEDEN VE SONUÇLARI". Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 15/2 (2019), 409-421. https://doi.org/10.17130/ijmeb.2019252102