Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi

Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 519 - 528 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5961/jhes.2019.351 İndeks Tarihi: 08-06-2020

Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi

Öz:
Son dönemde, gelişen teknoloji ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla, mobil yazılımlar bütün alanlarda geliştirilmeye başlanmış olup, yoğun bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Yükseköğretimde eğitimi destekleme hedefi ile üretilen mobil uygulamaların etkin bir şekilde geliştirilmesi, amaçlanan başarıya ulaşmak için çok önemlidir. Mobil eğitim uygulamalarının kullanıcılarına sağladığı en önemli faydalar ulaşılabilirlik, hareket özgürlüğü ve sürekli eğitim olarak ifade edilmektedir. Mobil eğitim uygulamalarının başarılı ve kaliteli olabilmesi için önem arz eden kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi son derece gerekli bir husustur. Bu kapsamda kritik başarı faktörleri iki boyut halinde değerlendirilebilmektedir. Boyutlardan ilki öğrenci ihtiyaçları ikincisi ise kalite bileşenleri olarak ifade edilebilmektedir. Çalışmada, birbirleriyle etkileşimleri olan kritik başarı faktörleri, Bulanık DEMATEL yöntemi ile incelenmiş ve sonuçlar açısından önemli çıkarımlar sağlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Evaluation of Critical Success Factors in Mobile Education Applications in Higher Education with Fuzzy DEMATEL

Öz:
Recently, with the developing technology and the spread of smartphones, mobile software has started to be developed in all fields and has become extensively used by mobile phone owners. Effective development of mobile applications produced to support education in higher education is significant for achieving the intended success. The most important benefits provided by mobile learning applications to users are expressed as accessibility, freedom of movement and continuing education. Determining and evaluating the critical success factors that are important for mobile learning applications to be successful and high quality is an essential issue. In this context, critical success factors can be evaluated in two dimensions. The first of the dimensions can be indicated as the needs of students and the second as the quality compenents. In this study, critical success factors that interact with each other were investigated by Fuzzy DEMATEL method and essential conclusions were obtained.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksaraylı, M., Pala, O., & Bayyurt, D. (2019). Yükseköğretimde toplam kalite yönetimi için kritik başarı faktörlerinin bulanık DEMATEL yaklaşımı ile değerlendirilmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(1), 36-50.
 • Al-Emran, M., Elsherif, H. M., & Shaalan, K. (2016). Investigating attitudes towards the use of mobile learning in higher educati- on. Computers in Human Behavior, 56, 93-102.
 • Alexander, B. (2004). Going nomadic: Mobile learning in higher education. Educause Review, 39(5), 59-68.
 • Alrasheedi, M., & Capretz, L. F. (2015). Determination of critical success factors affecting mobile learning: A meta-analysis approach. Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(2), 41-51.
 • Bai, C., & Sarkis, J. (2013). A grey-based DEMATEL model for evaluating business process management critical success factors. International Journal of Production Economics, 146(1), 281-292.
 • Cabı, E. (2016). Uzaktan eğitimde e-değerlendirme üzerine öğrenci algıları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 94-101.
 • Cabı, E., & Ersoy, H. (2017). Yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarının incelenmesi: Türkiye örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 419-429.
 • Corbeil, J. R., & Valdes-Corbeil, M. E. (2007). Are you ready for mobile learning? Educause Quarterly, 30(2), 51- 83.
 • Economides, A. A. (2008). Requirements of mobile learning appli- cations. International Journal of Innovation and Learning, 5(5), 457-479.
 • Han, Y., & Deng, Y. (2018). An enhanced fuzzy evidential DEMATEL method with its application to identify critical success fac- tors. Soft Computing, 22(15), 5073-5090.
 • Heflin, H., Shewmaker, J., & Nguyen, J. (2017). Impact of mobile technology on student attitudes, engagement, and lear- ning. Computers & Education, 107, 91-99. Keskin, N. Ö. (2010). Mobil öğrenme teknolojileri ve araçları. Aka- demik Bilişim, 10, 491-495.
 • Küçük, S., Kapakin, S., & Göktaş, Y. (2015). Tıp fakültesi öğrencile- rinin mobil artırılmış gerçeklikle anatomi öğrenimine yönelik görüşleri. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 316-323.
 • Li, R. J. (1999). Fuzzy method in group decision making. Computers & Mathematics with Applications, 38(1), 91-101.
 • Li, Y., Hu, Y., Zhang, X., Deng, Y., & Mahadevan, S. (2014). An evi- dential DEMATEL method to identify critical success factors in emergency management. Applied Soft Computing, 22, 504- 510.
 • Liang, H., Ren, J., Gao, Z., Gao, S., Luo, X., Dong, L., & Scipioni, A. (2016). Identification of critical success factors for sustainable development of biofuel industry in China based on grey decisi- on-making trial and evaluation laboratory (DEMATEL). Journal of Cleaner Production, 131, 500-508.
 • Lin, C. J., & Wu, W. W. (2008). A causal analytical method for group decision-making under fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 34(1), 205-213.
 • Liu, Y., Han, S., & Li, H. (2010). Understanding the factors driving m-learning adoption: a literature review. Campus-Wide Infor- mation Systems, 27(4), 210-226.
 • Mangla, S. K., Govindan, K., & Luthra, S. (2016). Critical success factors for reverse logistics in Indian industries: a structural model. Journal of Cleaner Production, 129, 608-621.
 • Motiwalla, L. F. (2007). Mobile learning: A framework and evalua- tion. Computers & Education, 49(3), 581-596.
 • Papanikolaou, K., & Mavromoustakos, S. (2006, February). Critical success factors for the development of mobile learning app- lications. In EuroIMSA (pp. 19-24). Innsbruck, Austria: ACTA Press.
 • Patil, S. K., & Kant, R. (2014). Knowledge management adopti- on in supply chain: Identifying critical success factors using fuzzy DEMATEL approach. Journal of Modelling in Manage- ment, 9(2), 160-178. Retrieved from https://doi.org/10.1108/ JM2-08-2012-0025.
 • Selim, H. M. (2007). Critical success factors for e-learning accep- tance: Confirmatory factor models. Computers & Educati- on, 49(2), 396-413.
 • Wu, W. H., Wu, Y. C. J., Chen, C. Y., Kao, H. Y., Lin, C. H., & Huang, S. H. (2012). Review of trends from mobile learning studies: A meta-analysis. Computers & Education, 59(2), 817-827.
 • Wu, W. W. (2012). Segmenting critical factors for successful know- ledge management implementation using the fuzzy DEMATEL method. Applied Soft Computing, 12(1), 527-535.
 • Yeh, T. M., Pai, F. Y., & Liao, C. W. (2014). Using a hybrid MCDM methodology to identify critical factors in new product deve- lopment. Neural Computing and Applications, 24(3-4), 957- 971.
 • Zhou, Q., Huang, W., & Zhang, Y. (2011). Identifying critical success factors in emergency management using a fuzzy DEMATEL method. Safety Science, 49(2), 243-252.
 • Zhou, X., Shi, Y., Deng, X., & Deng, Y. (2017). D-DEMATEL: A new method to identify critical success factors in emergency mana- gement. Safety Science, 91, 93-104.
APA pala o (2019). Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi. , 519 - 528. 10.5961/jhes.2019.351
Chicago pala osman Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi. (2019): 519 - 528. 10.5961/jhes.2019.351
MLA pala osman Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi. , 2019, ss.519 - 528. 10.5961/jhes.2019.351
AMA pala o Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi. . 2019; 519 - 528. 10.5961/jhes.2019.351
Vancouver pala o Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi. . 2019; 519 - 528. 10.5961/jhes.2019.351
IEEE pala o "Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi." , ss.519 - 528, 2019. 10.5961/jhes.2019.351
ISNAD pala, osman. "Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi". (2019), 519-528. https://doi.org/10.5961/jhes.2019.351
APA pala o (2019). Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(3), 519 - 528. 10.5961/jhes.2019.351
Chicago pala osman Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 9, no.3 (2019): 519 - 528. 10.5961/jhes.2019.351
MLA pala osman Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.9, no.3, 2019, ss.519 - 528. 10.5961/jhes.2019.351
AMA pala o Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2019; 9(3): 519 - 528. 10.5961/jhes.2019.351
Vancouver pala o Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 2019; 9(3): 519 - 528. 10.5961/jhes.2019.351
IEEE pala o "Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi." Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9, ss.519 - 528, 2019. 10.5961/jhes.2019.351
ISNAD pala, osman. "Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı Faktörlerinin Bulanık DEMATEL ile Değerlendirilmesi". Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 9/3 (2019), 519-528. https://doi.org/10.5961/jhes.2019.351