Yıl: 2019 Cilt: 33 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 17 - 32 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33308/26674874.201933191 İndeks Tarihi: 09-06-2020

FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?

Öz:
Araştırmanın amacı FATİH Projesi aracılığıyla eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımında gelinen noktayı projekoordinatörlerinin görüşlerine dayalı olarak belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim dönemindeŞanlıurfa ilinde görev yapan 10 proje koordinatörü oluşturmaktadır. Araştırmada veriler görüşme tekniğiyle elde edilmiştir.Alanyazın ve uzman görüşlerine göre hazırlanan 10 açık uçlu sorunun yer aldığı bir görüşme formu kullanılmıştır. Projekapsamında okulların akıllı tahta, çok fonksiyonlu yazıcı-fotokopi makinesi, tablet ve internet ile donatıldığı fakat öğretmenlereyeterli eğitimlerin verilemediği belirlenmiştir. Projenin öğretmenin soru çözümleri için harcadığı zamanı azalttığı, soyutkavramları somutlaştırmada kolaylık sağladığı, öğrencilerin derse ilgisini arttırdığı katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Akıllıtahta ve tabletlerdeki uygulamaların daha da geliştirilmesi gerektiği, öğretmenlerin akıllı tahta kullanmak istemedikleri,tabletlerin öğretmenler tarafından amacına uygun olarak kullanılmadığı, içerik ve materyal konusundaki eksiklerden dolayıbirçok öğretmenin şikayetçi olduğu, içeriklerin geliştirilmesi, çoğaltılması ve yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir.
Anahtar Kelime:

Information Technology Use in Education Through the FATIH Project: How Far Has It Gone?

Öz:
The purpose of the research is to determine the point reached in the use of information technologies in education through the FATIH Project based on the opinions of the project coordinators. The study group of the research consisted of 10 project coordinators working in Şanlıurfa province during the 2016-2017 academic year. Data were gathered using the interview technique. Data were gathered using an interview form including 10 open-ended questions developed according to the literature and field experts. It was determined that schools were equipped with smart boards, multi-function photocopy machines, tablets and internet without adequate in-service training to teachers. Participants stated that the project shortens the time teachers spent on question solutions, enables concretizing abstract notions and increases student involvement. It has been expressed that the applications on smart boards and tablets need to be further developed, teachers do not want to use smart boards, tablets are not used appropriately by teachers for their purposes, many teachers complain about the lack of content and materials, and existing contents need to be improved.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Bozkuş K, Karacabey M (2019). FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?. , 17 - 32. 10.33308/26674874.201933191
Chicago Bozkuş Kıvanç,Karacabey Mehmet Fatih FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?. (2019): 17 - 32. 10.33308/26674874.201933191
MLA Bozkuş Kıvanç,Karacabey Mehmet Fatih FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?. , 2019, ss.17 - 32. 10.33308/26674874.201933191
AMA Bozkuş K,Karacabey M FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?. . 2019; 17 - 32. 10.33308/26674874.201933191
Vancouver Bozkuş K,Karacabey M FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?. . 2019; 17 - 32. 10.33308/26674874.201933191
IEEE Bozkuş K,Karacabey M "FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?." , ss.17 - 32, 2019. 10.33308/26674874.201933191
ISNAD Bozkuş, Kıvanç - Karacabey, Mehmet Fatih. "FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?". (2019), 17-32. https://doi.org/10.33308/26674874.201933191
APA Bozkuş K, Karacabey M (2019). FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 33(1), 17 - 32. 10.33308/26674874.201933191
Chicago Bozkuş Kıvanç,Karacabey Mehmet Fatih FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?. Yaşadıkça Eğitim Dergisi 33, no.1 (2019): 17 - 32. 10.33308/26674874.201933191
MLA Bozkuş Kıvanç,Karacabey Mehmet Fatih FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, vol.33, no.1, 2019, ss.17 - 32. 10.33308/26674874.201933191
AMA Bozkuş K,Karacabey M FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 2019; 33(1): 17 - 32. 10.33308/26674874.201933191
Vancouver Bozkuş K,Karacabey M FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 2019; 33(1): 17 - 32. 10.33308/26674874.201933191
IEEE Bozkuş K,Karacabey M "FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?." Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 33, ss.17 - 32, 2019. 10.33308/26674874.201933191
ISNAD Bozkuş, Kıvanç - Karacabey, Mehmet Fatih. "FATİH Projesi ile Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Ne Kadar Yol Alındı?". Yaşadıkça Eğitim Dergisi 33/1 (2019), 17-32. https://doi.org/10.33308/26674874.201933191