Yıl: 2003 Cilt: 18 Sayı: 51 Sayfa Aralığı: 1 - 14 Metin Dili: Türkçe

Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması

Öz:
Bu araştırmanın amacı, (a) kadınların benlik-algısının ve benlik-kurgusunun çalışma durumunave yaş grubuna göre değişip değişmediğini incelemek ve (b) aralarındaki ilişki örüntüsünü betimlemeye çalışmaktır. Benlik-algısı, bireyin belirli ilişki alanlarındaki yeterlik duygusu ve bütünsel özdeğer olarak; benlik-kurgusu, kültürel değerlerden ayrışma ya da bu değerlerle bütünleşme olarak tanımlanmıştır. Benlik-algısını ölçmek amacıyla Yetişkinler için Benlik-Algısı Ölçeği; benlik-kurgusunu ölçmek amacıyla Dengeli Ayrışma-Bütünleşme Ölçeği, toplam 217 kadına (60 ev kadını, 69 vasıfsız iş, 88 uzman iş statülerinde çalışan kadın) uygulanmıştır. Veriler, yukarıda belirtilen amaca uygun olarak çok değişkenli varyans analizi ve kanonik korelasyon teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, kadınların çalışma durumunun ve yaş grubunun benlik-algısında ve benlik-kurgusunda ortaya çıkan farklılıklarda rol oynadığı söylenebilir.
Anahtar Kelime: toplulukçuluk kadınlar çalışma durumu yaş grupları bireyselcilik benlik kurgusu kültür ev kadınları benlik algısı

Self-Perception and Self-Construal of Women in Relation to Employment and Domestic Statuses

Öz:
The purpose of this study was to investigate (a) the changes in the self-perception and the self-construal of women due to employment and domestic statuses and developmental stages, and (b) the pattern of relationship between the self-perception and the self-construal. Self-perception was conceptualized as the self-competence in various domains of experience and as the global self-worth of women. Self-construal was taken as the individuation from or the assimilation of the cultural values of individualism/collectivism. Adult Self-Perception Scale and Balanced Differentiation-Integration Scale were administered to 217 women (60 housewives, 69 blue-collar employees, 88 white-collar employees) who volunteered to participate in the study. The data were analyzed by multivariate analysis of variance and canonical correlation techniques. The results revealed that, employment and domestic statuses and developmental stages of women lead to changes in self-perception and self-construal.
Anahtar Kelime: culture employment status self-perception housewives women self construal individualism collectivism age groups

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA GEZİCİ YALÇIN M, GÜLDEN G (2003). Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması. , 1 - 14.
Chicago GEZİCİ YALÇIN MERAL,GÜLDEN Güvenç Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması. (2003): 1 - 14.
MLA GEZİCİ YALÇIN MERAL,GÜLDEN Güvenç Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması. , 2003, ss.1 - 14.
AMA GEZİCİ YALÇIN M,GÜLDEN G Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması. . 2003; 1 - 14.
Vancouver GEZİCİ YALÇIN M,GÜLDEN G Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması. . 2003; 1 - 14.
IEEE GEZİCİ YALÇIN M,GÜLDEN G "Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması." , ss.1 - 14, 2003.
ISNAD GEZİCİ YALÇIN, MERAL - GÜLDEN, Güvenç. "Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması". (2003), 1-14.
APA GEZİCİ YALÇIN M, GÜLDEN G (2003). Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 18(51), 1 - 14.
Chicago GEZİCİ YALÇIN MERAL,GÜLDEN Güvenç Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi 18, no.51 (2003): 1 - 14.
MLA GEZİCİ YALÇIN MERAL,GÜLDEN Güvenç Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, vol.18, no.51, 2003, ss.1 - 14.
AMA GEZİCİ YALÇIN M,GÜLDEN G Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi. 2003; 18(51): 1 - 14.
Vancouver GEZİCİ YALÇIN M,GÜLDEN G Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi. 2003; 18(51): 1 - 14.
IEEE GEZİCİ YALÇIN M,GÜLDEN G "Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması." Türk Psikoloji Dergisi, 18, ss.1 - 14, 2003.
ISNAD GEZİCİ YALÇIN, MERAL - GÜLDEN, Güvenç. "Çalışan Kadınların ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması". Türk Psikoloji Dergisi 18/51 (2003), 1-14.