GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER

Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 13 Sayfa Aralığı: 213 - 231 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 09-06-2020

GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER

Öz:
Bu çalışma, 23 Eylül 2017 tarihinde Uluslararası Deniz HukukuMahkemesi tarafından kurulmuş bulunan Özel Daire’nin vermişolduğu “Gana ve Fildişi Sahili Arasındaki Deniz Sınırına İlişkin Karar”ışığında, Uluslararası Deniz Hukuku’na ve özellikle de Deniz AlanlarınınSınırlandırılması’na ilişkin uygulamada çıkacak temel özellikte bazıproblemleri inceleme amacını taşımaktadır. Dava konusu olan olaybağlamında; estoppel ilkesi, eşit uzaklık ilkesinin somut olaylardauygulanması ve uyuşmazlık konusu alanda yapılan faaliyetlerden ortayaçıkması söz konusu sorumluluk meseleleri ele alınmaktadır. Daire’yegöre; bir Devlet hakkında Estoppel hükümlerinin uygulanması için şartlarsöz konusu olayda mevcut değildir. Aynı şekilde, Gana’nın, uyuşmazlıkkonusu deniz alanında gerçekleştirdiği tek-taraflı eylemlerden dolayısorumlu olmadığı Daire tarafından kabul edilmiştir. Deniz Alanlarınınsınırlandırılması hususunda Daire, eşit uzaklık ilkesini, 3 aşamalı birsüreç ile uygulamıştır. Bu uygulama gereği, ilk olarak tespit edilen geçicihat üzerinde herhangi bir değişiklikte bulunmamayı tercih etmiştir.
Anahtar Kelime:

An Analysis Of Some Maritime Delimitation Problems In The Light Of The Itlos Judgment Concerning The Maritime Boundary Dispute Between Ghana And Cote D’ivoire

Öz:
This paper, in the light of one of the most recent Judgments rendered by a Special Chamber established by The International Tribunal for the Law of the Sea, aims to handle specific problems that arise in connection with Maritime Delimitation and International Law of the Sea, in general. Estoppel, practical application of equidistant principle and State’s responsibility arising out of unilateral activities in the disputed maritime area are among those subjects to be probed into in this paper. According to the Special Chamber, no State party to this very dispute is estopped from doing anything, since the prerequisites of Estoppel are not met. Special Chamber decided that Ghana was not responsible for its unilateral activities in the disputed area, since this area concerned has been apportioned to Ghana. In this case, Special Chamber used a strict-equidistant method in the now-conventional three-step approach.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • AÇIKGÖNÜL, Yunus Emre. Deniz Yetki Alanlarının Hakça İlkeler Çerçevesinde Sınırlandırılması, Legal Hukuk Kitapları Serisi No. 205, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2012.
 • AKKUTAY, Berat Lale. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012.
 • AYBAY, Rona / Elif ORAL. Kamusal Uluslararası Hukuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Temmuz 2016
 • BANKES, Nigel. ITLOS Judgment in the Maritime Boundary Dispute between Ghana and Côte d’Ivoire < http://site.uit.no/jclos/2017/10/27/ itlos-judgment-in-the-maritime-boundary-dispute-between-ghana-andcote-divoire/ >, (Son Erişim Tarihi: 28.10.2018)
 • BEKKER, Pieter / Robert van de POLL. “Ghana and Côte d’Ivoire Receive a Strict-Equidistance Boundary”, American Society of International Law Insights, Volume 21, Issue 11, October, 2017.
 • ERMOLINA, Natalia / Constantinos YIALLOURIDES. State Responsibility for Unilateral Hydrocarbon Activities in Disputed Maritime Areas: The Case of Ghana and Côte d’Ivoire and its Implications, http://site.uit.no/jclos/2017/11/23/state-responsibility-forunilateral-hydrocarbon-activities-in-disputed-maritime-areas-the-caseof-ghana-and-cote-divoire-and-its-implications/, (Son Erişim Tarihi: 28.10.2018).
 • FRESHFIELDS/BRUCKHAUS/DERINGER. Ghana and Côte d’Ivoire ITLOS Judgment, https://www.freshfields.com/globalassets/servicespage/disputes-litigation-and-arbitration/publication-pdfs/freshfieldsbriefing---ghana-cdi---itlos-judgment.pdf, (Son Erişim Tarihi: 28.10.2018).
 • GAVOUNELI, Maria. Delimiting delimitation: Lessons learned from the ITLOS Chamber Judgment on the Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Ghana and Côte d’Ivoire in the Atlantic Ocean, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=3054575, (Son Erişim Tarihi: 28.10.2018).
 • GÖKALP, İbrahim. Milletlerarası Adalet Divanı’nın Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair Kararlarında Dikkate Aldığı İlkeler, Beta Basım A.Ş., 2008.
 • INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA (ITLOS). Judgment, Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Ghana and Côte d’Ivoire in the Atlantic Ocean (Ghana/ Côte d’Ivoire), 23 September 2017, Case No. 23, https://www.itlos.org/fileadmin/ itlos/documents/cases/case_no.23_merits/C23_Judgment_23.09.2017_ corr.pdf.
 • IOANNIDES, Nicholas A. “A Commentary on the Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Ghana and Côte d’Ivoire in the Atlantic Ocean (Ghana/ Côte d’Ivoire)”, Maritime Safety and Security Law Journal, Issue 3, 2017, s. 48-61.
 • KURAN, Selami. Uluslararası Deniz Hukuku, Beta Basım AŞ, 4. Baskı, 2014.
 • MA, Xuechan. Ghana v. Côte d’Ivoire: Unilateral Oil Activities in Disputed Marine Areas, http://opiniojuris.org/2017/11/09/ghana-v-cotedivoire-unilateral-oil-activities-in-disputed-marine-areas/, (Son Erişim Tarihi: 28.10.2018).
 • ONELE, Joseph. “Revisiting Unilateral Exploitation of Mineral Resources in Disputed Water under United Nations Convention on the Law of the Sea: Any New Matter Arising? ”, Journal of International Dispute Settlement, 2018, s. 1-14.
 • OVCHAR, Alexander. “Estoppel in the Jurisprudence of the ICJ: A principle promoting stability threatens to undermine it”, Bond Law Review, Volume 21, Issue I, Article 5, 2009, s. 1-35.
 • PEIRIS, Nuwan.“Ghana v. Ivory Coast. Case No. 23”, The American Journal of International Law, Vol. 112:1, s. 88-93.
 • TANAKA, Yoshifumi. “Unilateral Exploration and Exploitation of Natural Resources in Disputed Areas: A Note on the Ghana/ Côte d’Ivoire Order of 25 April 2015 before the Special Chamber of ITLOS”, Ocean Development & International Law, Vol.46, Issue 4, 2015, s. 315-330.
 • VAN LOGCHEM, Youri. “The Scope for Unilateralism in Disputed Maritime Areas”, (içinde). Clive H. SCHOFIELD, Seokwoo LEE, MoonSang KWON (Eds.), The Limits of Maritime Jurisdiction, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2014, s. 175-197.
APA GÜNEYSU G (2019). GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER. , 213 - 231.
Chicago GÜNEYSU Gökhan GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER. (2019): 213 - 231.
MLA GÜNEYSU Gökhan GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER. , 2019, ss.213 - 231.
AMA GÜNEYSU G GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER. . 2019; 213 - 231.
Vancouver GÜNEYSU G GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER. . 2019; 213 - 231.
IEEE GÜNEYSU G "GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER." , ss.213 - 231, 2019.
ISNAD GÜNEYSU, Gökhan. "GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER". (2019), 213-231.
APA GÜNEYSU G (2019). GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, 0(13), 213 - 231.
Chicago GÜNEYSU Gökhan GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ 0, no.13 (2019): 213 - 231.
MLA GÜNEYSU Gökhan GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, vol.0, no.13, 2019, ss.213 - 231.
AMA GÜNEYSU G GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ. 2019; 0(13): 213 - 231.
Vancouver GÜNEYSU G GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ. 2019; 0(13): 213 - 231.
IEEE GÜNEYSU G "GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER." UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ, 0, ss.213 - 231, 2019.
ISNAD GÜNEYSU, Gökhan. "GANA ve FİLDİŞİ SAHİLİ ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN ITLOS KARARI BAĞLAMINDA DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN BAZI MESELELER". UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ DERGİSİ 13 (2019), 213-231.