Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 450 - 462 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21325/jotags.2019.372 İndeks Tarihi: 18-06-2020

Yazılı Medyada Türk Mutfağı

Öz:
Yeme-içme alışkanlıkları kültür içerisinde yer almaktadır. Tarihsel süreç içerisindegünümüze kadar gelişen Türk mutfak kültürü dünyada sayılı mutfaklar arasındagösterilmektedir. Bu çalışmanın amacı yazılı medya araçlarının başında gelen gazetelerdeTürk mutfağının ne şekilde betimlendiğinin ortaya konulmasıdır. Çalışma evreni 2017 yılıiçerisinde yayım yapan tüm ulusal gazeteler ve ulusal gazete ekleri olarak belirlenmiştir.Medya takip şirketi olan PRNet aracılığıyla 2017 yılında yayımlanmış 1215 haber kupürüneulaşılmıştır. Toplanan veriler oluşturulan içerik analizi cetveline göre SPSS paketprogramına kodlanmıştır. İçerik analizi sonuçlarına göre beş farklı ana tema elde edilmiştir.Bu temalar: haberlerin içeriği, haberlerin yayım tarihi, haberlerin sunumu, haberlerinkaynağı ve haberde geçen yemekler şeklindedir.
Anahtar Kelime:

Turkish Cuisine in Press

Öz:
Food and drinking habits are take place in the culture. In the historical process, the culture of Turkish cuisine, which has developed to this day, was shown as one of the few in the world. The purpose of this study is to show how Turkish cuisine is depicted in newspapers, which are the main media tools. The study population was identified as all national newspapers and supplements to national newspapers published in 2017. 1215 news clips were published in 2017 through PRNet, a media monitoring company. The collected data is encoded in the SPSS package program in accordance with the content analysis table. According to the results of the content analysis, five main topics were received. These topics are: news content, date of publication of news, presentation of news, source of news and dishes in the news.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Belge, M. (2001), Tarih boyunca yemek kültürü. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bilgin, A. (2008). Klasik dönem Osmanlı saray mutfağı. A. Bilgin, ve Ö. Samancı (Ed.), Türk mutfağı (ss. 71-93). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Bodur, F. (1990). Fotoğrafın gazetelerde kullanılmasının gerekliliği ve basın fotoğrafçılığı. Kurgu Dergisi, 7: 297- 303.
 • Bülbül, A. R. (2001). Haberin anatomisi ve temel yaklaşımlar. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Büyüköztürk,Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. 23. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Darıcı, S. (2014). Medya terimleri sözlüğü, Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Dilber, F. (2014). Kitle iletişim araçları ve suç olgusu. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 16(Özel sayı 1): 60-66.
 • Ellmore, R. T. (1991). NTC’s mass media dictionary. Chicago: NTC Publish Group.
 • Fusté-Forné, F. (2017). Food journalism: building the discourse on the popularization of gastronomy in the twentyfirst century (Yayımlanmamış Doktora Tezi). https://www.tdx.cat/handle/10803/404567, (Erişim Tarihi: 27.07.2018).
 • Güvenç B. (1984). İnsan ve kültür. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Karaduman, S. (2007). Medyatik gerçeklikte kimlik temsilleri: televizyon haberlerinin aktörleri üzerine düşünceler. Selçuk İletişim Dergisi, 4(4): 45-56.
 • Kızıldemir, Ö., Öztürk, E. & Sarıışık, M. (2014). Türk mutfak kültürünün tarihsel gelişiminde yaşanan değişimler. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3): 191-210.
 • Küçükşahin, E. (2016). Gastronomi ve medya ilişkisi. H. Yılmaz (Ed.), Gastronomi ve medya (ss. 2-27). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018). Genel özellikleriyle Türk mutfak kültürü. http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,12762/genel-ozellikleriyle-turk-mutfak-kulturu.html, (Erişim Tarihi: 29.07.2018).
 • McLuhan, M. (1996). The medium ıs the mesage. California: Ginko Press Inc.
 • Oxford. (2011). A dictionary of media and communication. Oxford: Oxford Univercity Press.
 • Özkan Kutlu, T. (2016). Yazılı medyada gastronomi: gazete ve dergi. H. Yılmaz (Ed.), Gastronomi ve medya (ss. 56-86). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Phillipov, M. (2016). The new politics of food: television and the media/food ındustries, Media International Australia, 158(1), 90-98.
 • Sürücüoğlu, M. S. & Özçelik, A. Ö. (2008). Türk mutfak ve beslenme kültürünün tarihsel gelişimi. Z. Dilek ve diğerleri (Ed.), 38. ICANAS-Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika çalışmaları kongresi (s. 1289-1310) içinde. Ankara, Türkiye.
 • Şahin, H. (2016). Orta Asya, Selçuklu ve beylikler dönemi Türk mutfak kültürü. A. Dündar Arıkan (Ed.), Türk mutfak kültürü (ss. 22- 49). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Tez, Z. (2015). Lezzetin tarihi. İstanbul: Hayykitap.
 • Tiryakioğlu, F. (2012). Sayfa tasarımı ve gazeteler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Türk Dil Kurumu. (2018). http://www.tdk.gov.tr. (Erişim tarihi: 25.07.2018).
 • Türkoğlu, N. (2010). Toplumsal iletişim. İstanbul: Urban Kitap.
 • UNESCO. (1980). Many voices one World. http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066eb.pdf, (Erişim Tarihi: 03.08.2018).
 • Yılmaz, H. ve Şenel, P. (2016). Kitle iletişiminde gastronomi. H. Yılmaz (Ed.), Bir iletişim biçimi olarak gastronomi (ss. 43-59). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yüksel, E. (2013). Haberin anatomisi. E. Yüksel (Ed.), Haber yazma teknikleri (ss. 26-49). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
APA Yilmaz H, Çakıcı H (2019). Yazılı Medyada Türk Mutfağı. , 450 - 462. 10.21325/jotags.2019.372
Chicago Yilmaz Hakan,Çakıcı Hasan Hüseyin Yazılı Medyada Türk Mutfağı. (2019): 450 - 462. 10.21325/jotags.2019.372
MLA Yilmaz Hakan,Çakıcı Hasan Hüseyin Yazılı Medyada Türk Mutfağı. , 2019, ss.450 - 462. 10.21325/jotags.2019.372
AMA Yilmaz H,Çakıcı H Yazılı Medyada Türk Mutfağı. . 2019; 450 - 462. 10.21325/jotags.2019.372
Vancouver Yilmaz H,Çakıcı H Yazılı Medyada Türk Mutfağı. . 2019; 450 - 462. 10.21325/jotags.2019.372
IEEE Yilmaz H,Çakıcı H "Yazılı Medyada Türk Mutfağı." , ss.450 - 462, 2019. 10.21325/jotags.2019.372
ISNAD Yilmaz, Hakan - Çakıcı, Hasan Hüseyin. "Yazılı Medyada Türk Mutfağı". (2019), 450-462. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.372
APA Yilmaz H, Çakıcı H (2019). Yazılı Medyada Türk Mutfağı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 450 - 462. 10.21325/jotags.2019.372
Chicago Yilmaz Hakan,Çakıcı Hasan Hüseyin Yazılı Medyada Türk Mutfağı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7, no.1 (2019): 450 - 462. 10.21325/jotags.2019.372
MLA Yilmaz Hakan,Çakıcı Hasan Hüseyin Yazılı Medyada Türk Mutfağı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.7, no.1, 2019, ss.450 - 462. 10.21325/jotags.2019.372
AMA Yilmaz H,Çakıcı H Yazılı Medyada Türk Mutfağı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2019; 7(1): 450 - 462. 10.21325/jotags.2019.372
Vancouver Yilmaz H,Çakıcı H Yazılı Medyada Türk Mutfağı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 2019; 7(1): 450 - 462. 10.21325/jotags.2019.372
IEEE Yilmaz H,Çakıcı H "Yazılı Medyada Türk Mutfağı." Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7, ss.450 - 462, 2019. 10.21325/jotags.2019.372
ISNAD Yilmaz, Hakan - Çakıcı, Hasan Hüseyin. "Yazılı Medyada Türk Mutfağı". Journal of Tourism and Gastronomy Studies 7/1 (2019), 450-462. https://doi.org/10.21325/jotags.2019.372