Yıl: 2020 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 228 - 259 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 19-06-2020

TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR

Öz:
Türkiye’deki üniversitelerde Uluslararası İlişkiler/SiyasetBilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde çalışan kadınakademisyen sayıları, kariyerin ilk basamaklarında nispetenyüksek olmasına karşın, özellikle profesörlük aşamasınagelindiğinde büyük bir cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıktığı gözeçarpmaktadır. Bu makalede, söz konusu bölümlerde çalışankadın akademisyenlerin çalışma ortamlarıyla ve kariyerolanaklarıyla ilgili algılamaları toplumsal cinsiyetperspektifinden analiz edilecektir. Bunun için Türkiye’nin 7bölgesinden 22 şehirde Uluslararası İlişkiler/Siyaset Bilimi veUluslararası İlişkiler bölümlerinde öğretim elemanı olarakçalışan 58 kadın akademisyen ile gerçekleştirilmiş olan yarıyapılandırılmış mülakatların sonuçları mercek altınaalınacaktır. Patriarkal kodlar, söylemler ve uygulamalar; kadın akademisyenlerin çalışma ortamlarını nasıletkilemektedir? Kadınlar akademinin merdivenlerinitırmanmaya çalışırken görünen/görünmeyen hangi engellerlekarşılaşmaktadır ve bu engellerle nasıl mücadele etmektedir?Türkiye’nin üç büyük şehri ve Anadolu’daki üniversitelerarasında kadınların akademide çalışma koşulları açısındanhangi farklar mevcuttur? Cam tavanlar, fildişi bodrumlar veannelik duvarları onları ne kadar ve nasıl etkilemektedir? Buçalışmada tüm bu sorulara yanıt aranmaktadır.
Anahtar Kelime:

BEING A FEMALE ACADEMIC IN THE DISCIPLINE OF INTERNATIONAL RELATIONS IN TURKEY: GLASS CEILINGS AND IVORY BASEMENTS

Öz:
The number of female academics who are in the first steps of their academic career in the departments of International Relations/Political Science and International Relations in Turkish universities are relatively high, but there is a considerable gender inequality with regard to getting the title of professorship. This article analyses female academics’ perceptions of working environments and career opportunities in these departments from the perspective of gender. The article is based on 58 semi-structured interviews held with female academics in 22 different cities from seven regions in Turkey. How do patriarchal codes, discourses and practices affect the working environment of those academics? What kind of visible and invisible obstacles do female scholars face and how do they deal with them? What kind of differences are there between the universities in the three biggest Turkish cities and in others in terms of working environment? How do glass ceilings, ivory basements and maternal walls affect female academics? This study aims to answer these questions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Allen, Nicholas and Heather Savigny (2016), “Experiencing Gender in UK Political Science: The Results of a Practitioner Survey”, British Journal of Politics and International Relations, 18 (4): 4.
 • Breuning, Marijke, Joseph Bredehoft and Eugene Walton (2005), “Promise and Performance: An Evaluation of Journals in International Relations”, International Studies Perspectives, 6 (4): 447-461.
 • Cowden, Mhairi, Kirsty McLaren, Alison Plumb and Marian Sawer (2012), Women’s Advancement in Australian Political Science, Workshop Report, https://www.auspsa.org.au/sites/default/files/women_s_advancement_in_aust ralian_political_science_report.pdf: 11.
 • “Empowering Women in Business”, https://www.feminist.org/research/business/ewb_glass.html.
 • Eveline, Joan, Michael Booth (2004), “‘Don’t Write About It”: Writing the ‘Other’ for the Ivory Basement”, Journal of Organizational Change Management, 17 (3): 243-255.
 • “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik”, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130816-8.htm.
 • “Glass Ceiling” https://www.merriam-webster.com/dictionary/glass%20ceiling
 • Gupta, Sakshi (2018), “Glass Ceiling in 21st Century: Women in Management”, International Journal of Management Studies, 5 (3): 83-93.
 • Karakuş, Hatice (2016), “Delik Boru: Türkiye’deki Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Analiz”, The Journal of Academic Social Science Studies, (53): 540.
 • Maliniak, Daniel, Amy Oakes, Susan Peterson, Michael J. Tierney (2008), “Women in International Relations”, Politics & Gender, 4 (1): 122.
 • Morris, LaDonna K. (2004), Perceptions of a Chilly Climate: Differences in Traditional and Non-traditional Major for Women, PhD Thesis, University of North Florida.
 • Nielsen, Matthias Wullum (2017), “Scandinavian Approaches to Gender Equality in Academia: A Comparative Study”, Scandinavian Journal of Educational Research, 61 (3): 296.
 • Öner, Selcen ve Merve Özdemirkıran (2017), “Uluslararası İlişkiler Disiplininin Eril Dili ve Türkiye’deki Kadın Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Disiplinin Eril Diline Bakışları”, Alternatif Politika, 9 (3): 372.
 • Örücü, Edip, Recep Kılıç, Taşkın Kılıç (2007), “Cam Tavan Sendromu ve Kadınların Üst Düzey Yönetici Pozisyonuna Yükselmelerindeki Engeller: Balıkesir İli Örneği”, Yönetim ve Ekonomi, 14 (2): 117-135.
 • Özdemirkıran, Merve ve Selcen Öner (2017), “Türkiye’de Kadın Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Profili: Marmara Bölgesi”, Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 9 (1): 97-112.
 • Seyman, Yaşar (2010), “Dört vardiyalı kadınlar!”, 6 Haziran 2010, http://kazete.com.tr/makale/dort-vardiyali-kadinlar_653 (10.05.2019).
 • Tickner, J. Ann (1992), Gender in International Relations (New York: Columbia University Press): ix.
 • Tickner, J. Ann (2006), “Feminism Meets International Relations: Some Methodological Issues”, Brooke A. Ackerly, Maria Stern, Jacqui True (Der.), Feminist Methodologies for International Relations (Cambridge: Cambridge University Press): 19-41.
 • Weisshaar, Katherine (2017), “Publish and Perish? An Assessment of Gender Gaps in Promotion to Tenure in Academia”, Social Forces, 96 (2): 529-560.
 • Williams, Joan (2004), “Hitting the Maternal Wall”, Academe, 90 (6): 16-20.
 • YÖK (2019a), “Özet Öğretim Elemanı Sayıları Raporu”, http://istatistik.yok.gov.tr
 • YÖK (2019b), “Yükseköğretim İstatistikleri Yayınlandı”, https://basin.yok.gov.tr/InternetHaberleriBelgeleri/%C4%B0nternet%20Haber %20Belgeleri/2019/167_istatistikler_yayimlandi.pdf
APA Demirtas B, Yesilyurt Gündüz Z (2020). TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR. , 228 - 259.
Chicago Demirtas Birgul,Yesilyurt Gündüz Zuhal TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR. (2020): 228 - 259.
MLA Demirtas Birgul,Yesilyurt Gündüz Zuhal TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR. , 2020, ss.228 - 259.
AMA Demirtas B,Yesilyurt Gündüz Z TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR. . 2020; 228 - 259.
Vancouver Demirtas B,Yesilyurt Gündüz Z TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR. . 2020; 228 - 259.
IEEE Demirtas B,Yesilyurt Gündüz Z "TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR." , ss.228 - 259, 2020.
ISNAD Demirtas, Birgul - Yesilyurt Gündüz, Zuhal. "TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR". (2020), 228-259.
APA Demirtas B, Yesilyurt Gündüz Z (2020). TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR. Alternatif Politika, 12(1), 228 - 259.
Chicago Demirtas Birgul,Yesilyurt Gündüz Zuhal TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR. Alternatif Politika 12, no.1 (2020): 228 - 259.
MLA Demirtas Birgul,Yesilyurt Gündüz Zuhal TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR. Alternatif Politika, vol.12, no.1, 2020, ss.228 - 259.
AMA Demirtas B,Yesilyurt Gündüz Z TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR. Alternatif Politika. 2020; 12(1): 228 - 259.
Vancouver Demirtas B,Yesilyurt Gündüz Z TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR. Alternatif Politika. 2020; 12(1): 228 - 259.
IEEE Demirtas B,Yesilyurt Gündüz Z "TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR." Alternatif Politika, 12, ss.228 - 259, 2020.
ISNAD Demirtas, Birgul - Yesilyurt Gündüz, Zuhal. "TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNDE KADIN AKADEMİSYEN OLMAK: CAM TAVANLAR VE FİLDİŞİ BODRUMLAR". Alternatif Politika 12/1 (2020), 228-259.