Yıl: 2019 Cilt: 54 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 604 - 625 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112 İndeks Tarihi: 22-06-2020

Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları

Öz:
Özel emeklilik fonlarının vergilendirme sürecinin anlaşılması, bu süreçteki bütün aşamaların birliktedeğerlendirilmesini gerektirmektedir. Tasarruf, getiri ve emeklilik ödemesi aşamalarının her birivergilendirilebilmekte ise de bu üç aşamanın birden istisnasız vergilendirilmesi mükerrer vergilendirmeanlamına gelmektedir. Üç aşamanın bir veya iki aşması genellikle vergi dışında tutulmaktadır. Getiriaşaması vergiden istisna edilirken tasarrufların (Vergi-İstisna-İstisna) veya emeklilik ödemlerinin (İstisnaİstisna-Vergi) vergilendirilmesi, tasarruf ve vergi hasılatı üzerinde benzer etki yaratmaktadır. Buyaklaşımlar, tasarrufları vergi dışında bıraktığından harcama vergisi (expenditure tax) niteliğindedir. Bukapsamda, emeklilik ödemelerinin vergilendirilmesi ‘pür harcama vergisi’ olarak, emeklilik tasarruflarınvergilendirilmesi “ön ödemeli harcama vergisi” olarak sınıflandırılmaktadır. Getiri aşamasıyla birliktetasarrufların (Vergi-Vergi-İstisna) veya emeklilik ödemlerinin (İstisna-Vergi-Vergi) vergilendirilmesitasarruf ve vergi hasılatı üzerinde benzer etki yaratmaktadır. Bu yaklaşımlar geniş kapsamlı gelirtanımlamasını esas alan gelir vergisi (comprehensive income tax) niteliğindedir. İlk iki yaklaşımuygulandığı durumda vergi öncesi ve sonrası getiri eşit olduğundan daha yüksek düzeyde emeklilik birikimielde edilmektedir. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı veya Avrupa Birliği üyesi ülkeler yaygın olaraksadece emeklilik ödemelerini vergilendirme (İstisna-İstisna-Vergi) yaklaşımını uygulamakta, ancak buülkelerin önemli bir bölümünde bu vergilendirme düşük düzeyde kalmaktadır.
Anahtar Kelime:

Taxation Approaches Regarding Private Pension Systems

Öz:
Understanding the taxation process of the private pension requires the evaluation of all stages of pension system. Saving, return and pension payments as stages of private pension system can also be taxed. But the taxation of these three phases without exception leads to double taxation problem. Double taxation problem will not be a subject if one or two stages are excepted from taxation. When the second phase are not subjected to taxation, taxation of either pension savings (Tax-Exempt-Exempt) or pension payments (Exempt-Exempt-Tax) will result similar effect on saving and tax revenue. These approaches mainly leave savings out of taxation, thus, we can identify these approaches as expenditure tax. In this context, we can classify taxation of pension payment as pure expenditure tax, and classify taxation of savings as prepaid expenditure tax. On the other hand, taxation of pension savings (Tax-Tax-Exempt) or taxation of pension payment (Exempt-Tax-Tax), together with the return phase taxation, also have similar effect on savings and tax revenues. Last two approaches are considered as comprehensive income tax. If we chose the first two approaches, pension funds will be higher than the funds where choosing last two approaches, because of the equality of pre-tax and post-tax returns. Organisation for Economic Co-operation and Development or European Union member states widely apply taxation of pension payments (Exempt-Exempt-Tax) approach, but significant portion of these countries tax their pension payments at a low level.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Börsch-Supan, A. ve Quinn, C. (2015). Cepar and CESifo Workshop on Taxation of Pensions, Draft Version: 28 Aug 2015.
 • CESifo DICE Report. (2015). Pension Taxation in the EU: a Concern for Mobile Pensioner?, 3/2015, September.
 • Davies, R. (2013), Occupational Pensions, Library Briefing, 10.7.2013.
 • Dilnot, A. ve Johnson, P. (1993). The Taxation of Private Pensions, The Institute for Fiscal Studies, London.
 • Emmerson, C. (2014). Taxation of Private Pension, IFS Green Budget 2014, Institute for Fiscal Studies.
 • Gollier, J.J. (2000). Insurance and Private Pensions Compendium for Emerging Economies Private Pensions: Regulatory Issues, OECD.
 • Hughes, G. (?). Private Pensions and Equity in Ireland and the U.K., Economic and Social Research Institute, Dublin.
 • Ingles, D. ve Stewart, M., (2015). Superannuation Tax Concessions and The Age Pension: a Principled Approach to Saving Taxation, TTPI, Working Paper, 7/2015.
 • Lannoo, K., Barslund, M., Chmelar, A. ve Werder, M. (2014). Pension Schemes, European Union.
 • Le Blanc, J. (2011). The Third Pillar in Europe: Institutional Factors and Individiual Decisions, Deutsche Bundesbank Discussion Paper Series1: No.09/2011.
 • Poteraj, J. (2008). Pension System in 27 EU Countries, MPRA Paper, No. 31053.
 • OECD. (2005). OECD Pensions at a Glance 2005: Public Policies across OECD Countries, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/pension_glance-2005-en.
 • OECD. (2015). Stocktaking of the Tax Treatment of Funded Private Pension Plans in OECD and EU Countries.
 • Tax by Design, The Mirrlees Review. (2011), Ed. IFS ve James Mirrlees, Oxford U. Press,
 • Whitehouse, E. (1999). The Tax Treatment of Funded Pensions, Social Protection Discussion Paper Series, World Bank, No.9910.
 • Yoo, K. ve de Serres, A. (2004). Tax Treatment of Private Pension Savings in OECD Countries and The Net Tax Cost Per Unit of Contribution to Tax-Favoured Schemes, OECD, ECO/WKP(2004)29.
APA KAYA U (2019). Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları. , 604 - 625. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112
Chicago KAYA Ufuk Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları. (2019): 604 - 625. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112
MLA KAYA Ufuk Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları. , 2019, ss.604 - 625. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112
AMA KAYA U Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları. . 2019; 604 - 625. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112
Vancouver KAYA U Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları. . 2019; 604 - 625. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112
IEEE KAYA U "Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları." , ss.604 - 625, 2019. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112
ISNAD KAYA, Ufuk. "Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları". (2019), 604-625. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112
APA KAYA U (2019). Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 54(1), 604 - 625. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112
Chicago KAYA Ufuk Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 54, no.1 (2019): 604 - 625. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112
MLA KAYA Ufuk Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.54, no.1, 2019, ss.604 - 625. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112
AMA KAYA U Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2019; 54(1): 604 - 625. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112
Vancouver KAYA U Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2019; 54(1): 604 - 625. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112
IEEE KAYA U "Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları." Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 54, ss.604 - 625, 2019. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112
ISNAD KAYA, Ufuk. "Özel Emeklilik Sistemlerini Vergilendirme Yaklaşımları". Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 54/1 (2019), 604-625. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112