Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 309 - 320 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15317/Scitech.2019.201 İndeks Tarihi: 23-06-2020

İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI

Öz:
Tedarik zinciri yönetimi, küreselleşme çağının başlangıcından beri akademisyenlerin veuygulayıcıların artan ilgisini çekmeye devam etmiştir. Son yıllarda, tedarik zinciri yönetiminin odaknoktası, enerji tüketimi, karbon emisyonları gibi ekonomik, sosyal ve çevresel yönlerin ortaklaşa elealındığı sürdürülebilir akış yönetimi olmaya başlamıştır. Bu çalışmada, çok dönemli kapalı döngütedarik zinciri ağ tasarım probleminin optimizasyonu için iki amaçlı karmaşık tamsayılı doğrusalprogramlama modelinin formüle edilmesi ve çözülmesi gerçekleştirilmiştir. Model, farklı makinetiplerinde faaliyet gösteren tesislerin toplam operasyon maliyeti ve toplam karbon emisyonları olmaküzere iki ayrı amacın minimizasyonunu hedeflerken, üretim ve dağıtım stratejilerini belirlemekte ve yeniveya eski tip makinelerin kullanımına da karar vermektedir. Daha eski ve güncel olmayan makinelerinilk satın alma maliyeti, yeni ve güncellenmiş makinelere göre daha düşük olmasına rağmen, eskimakineler, saat başına daha yüksek maliyetle çalışırken yeni makinelere göre saat başına daha fazlakarbon salmaktadır. Ayrıca, bir saat içinde üretilen ürünlerin sayısı, yani üretkenlik, yeni makinelerdedaha üstündür. Bu iki amaçlı kapalı döngü tedarik zinciri modelinin çözümü için bulanıkağırlıklandırma yaklaşımı kullanılmıştır. Sonuçlar, üretimde yeni nesil teknolojilere yatırım yapılmasınınhem ekonomik hem de çevresel amaçlara ulaşmak için önemli olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime:

A Bi-objective Closed Loop Supply Chain with Different Machinery Options: Application of Fuzzy Weighted Additive Approach

Öz:
Supply chain management is an emerging area that drawing increasing attention of academics and practitioners for decades. In recent years, SCM's focal point has begun to emerge as a sustainable flow management, in which economic, social and environmental aspects such as energy consumption, carbon emissions are jointly addressed. This study focused on formulating and solving a bi-objective multi-period closed loop supply chain network design problem. The model determines the production and distribution strategies, while minimizing two objectives simultaneously; the total supply chain cost and the carbon emissions generated by plants operating through different machinery types. While the initial purchase cost of older and more outdated machinery is lower than newer ones, older machinery emits greater amount of carbon per hour as opposed to newer machinery while operating at even greater cost per hour. Besides, the number of products produced in an hour is also higher in newer machinery. We adopted a fuzzy weighted additive approach to solve the bi-objective optimization model. The results confirm that investing in newer technologies in manufacturing comes with great result for both economic and environmental causes, reducing the unit cost and carbon emission per product throughout the manufacturing periods.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altiparmak, F., Gen, M., Lin, L., Paksoy, T., 2006, "A genetic algorithm approach for multi-objective optimization of supply chain networks", Computers & Industrial Engineering, 51(1), 196-215. doi:https://doi.org/10.1016/j.cie.2006.07.011
 • Amid, A., Ghodsypour, S. H., O’Brien, C., 2009, "A weighted additive fuzzy multiobjective model for the supplier selection problem under price breaks in a supply Chain", International Journal of Production Economics, 121(2), 323-332. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2007.02.040
 • Arikan, F., 2013, "A fuzzy solution approach for multi objective supplier selection", Expert Systems with Applications, 40(3), 947-952. doi:10.1016/j.eswa.2012.05.051
 • Banasik, A., Kanellopoulos, A., Claassen, G. D. H., Bloemhof-Ruwaard, J. M., van der Vorst, J. G. A. J., 2017, "Closing loops in agricultural supply chains using multi-objective optimization: A case study of an industrial mushroom supply chain", International Journal of Production Economics, 183, 409-420. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.08.012
 • Chan, F. T. S., Jha, A., Tiwari, M. K., 2016, "Bi-objective optimization of three echelon supply chain involving truck selection and loading using NSGA-II with heuristics algorithm", Applied Soft Computing, 38, 978-987. doi:10.1016/j.asoc.2015.10.067
 • de Groot, H. L. F., Verhoef, E. T., Nijkamp, P., 2001, "Energy saving by firms: decision-making, barriers and policies", Energy Economics, 23(6), 717-740. doi:https://doi.org/10.1016/S0140-9883(01)00083- 4
 • Fahimnia, B., Sarkis, J., Eshragh, A., 2015, "A tradeoff model for green supply chain planning:A leannessversus-greenness analysis", Omega, 54, 173-190. doi:10.1016/j.omega.2015.01.014
 • Fernando, Y., Wah, W. X., 2017, "The impact of eco-innovation drivers on environmental performance: Empirical results from the green technology sector in Malaysia", Sustainable Production and Consumption, 12, 27-43. doi:https://doi.org/10.1016/j.spc.2017.05.002
 • Iida, T., 2012, "Coordination of cooperative cost-reduction efforts in a supply chain partnership", European Journal of Operational Research, 222(2), 180-190. doi:https://doi.org/10.1016/j.ejor.2012.03.029
 • Jaffe, A. B., Newell, R. G., Stavins, R. N., 2005, "A tale of two market failures: Technology and environmental policy", Ecological Economics, 54(2), 164-174. doi:https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.12.027
 • Kavitha, C. a. V., C., 2013, "Multi Objective Fuzzy Linear Programming Technique for Weighted Additive Model for Supplier Selection in Supply Chain Management", International Journal of Applied Mathematics and Informatics.
 • Mehlawat, M. K., Kumar, S., 2017, "A multiobjective optimization model for optimal supplier selection in multiple sourcing environment", 26, 18.
 • Pan, W., Wang, F., Guo, Y., Liu, S., 2015, "A Fuzzy Multiobjective Model for Supplier Selection under Considering Stochastic Demand in a Supply Chain", Mathematical Problems in Engineering, 2015, 8. doi:10.1155/2015/174585
 • Sadeghi Rad, R., Nahavandi, N., 2018, "A novel multi-objective optimization model for integrated problem of green closed loop supply chain network design and quantity discount", Journal of Cleaner Production, 196, 1549-1565. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.034
 • Seifbarghy, M., Pourebrahim Gilkalayeh, A., Alidoost, M., 2011, "A Comprehensive Fuzzy Multiobjective Supplier Selection Model under Price Brakes and Using Interval Comparison Matrices", Journal of Industrial and Systems Engineering, 4(4), 224-244.
 • Shaw, K., Shankar, R., Yadav, S. S., Thakur, L. S., 2012, "Supplier selection using fuzzy AHP and fuzzy multi-objective linear programming for developing low carbon supply chain", Expert systems with applications, 39(9), 8182-8192.
 • Soleimani, H., Govindan, K., Saghafi, H., Jafari, H., 2017, "Fuzzy multi-objective sustainable and green closed-loop supply chain network design", Computers & Industrial Engineering, 109, 191-203. doi:https://doi.org/10.1016/j.cie.2017.04.038
 • Talaei, M., Farhang Moghaddam, B., Pishvaee, M. S., Bozorgi-Amiri, A., Gholamnejad, S., 2016, "A robust fuzzy optimization model for carbon-efficient closed-loop supply chain network design problem: a numerical illustration in electronics industry", Journal of Cleaner Production, 113, 662- 673. doi:10.1016/j.jclepro.2015.10.074
 • Teng, M.-J., Wu, S.-Y., Chou, S. J.-H., 2014, "Environmental Commitment and Economic Performance – Short-Term Pain for Long-Term Gain", Environmental Policy and Governance, 24(1), 16-27. doi:doi:10.1002/eet.1634
 • Tiwari, R. N., Dharmar, S., Rao, J. R., 1987, " Fuzzy goal programming — An additive model", Fuzzy Sets and Systems, 24(1), 27-34. doi:https://doi.org/10.1016/0165-0114(87)90111-4
 • Wang, F., Lai, X., Shi, N., 2011, "A multi-objective optimization for green supply chain network design", Decision Support Systems, 51(2), 262-269. doi:https://doi.org/10.1016/j.dss.2010.11.020
 • Zimmermann, H.-J., 1978, "Fuzzy programming and linear programming with several objective functions", Fuzzy Sets and Systems, 1(1), 45-55.
APA ENGİN B, PAKSOY T (2019). İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI. , 309 - 320. 10.15317/Scitech.2019.201
Chicago ENGİN Batuhan Eren,PAKSOY Turan İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI. (2019): 309 - 320. 10.15317/Scitech.2019.201
MLA ENGİN Batuhan Eren,PAKSOY Turan İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI. , 2019, ss.309 - 320. 10.15317/Scitech.2019.201
AMA ENGİN B,PAKSOY T İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI. . 2019; 309 - 320. 10.15317/Scitech.2019.201
Vancouver ENGİN B,PAKSOY T İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI. . 2019; 309 - 320. 10.15317/Scitech.2019.201
IEEE ENGİN B,PAKSOY T "İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI." , ss.309 - 320, 2019. 10.15317/Scitech.2019.201
ISNAD ENGİN, Batuhan Eren - PAKSOY, Turan. "İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI". (2019), 309-320. https://doi.org/10.15317/Scitech.2019.201
APA ENGİN B, PAKSOY T (2019). İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(2), 309 - 320. 10.15317/Scitech.2019.201
Chicago ENGİN Batuhan Eren,PAKSOY Turan İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi 7, no.2 (2019): 309 - 320. 10.15317/Scitech.2019.201
MLA ENGİN Batuhan Eren,PAKSOY Turan İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.7, no.2, 2019, ss.309 - 320. 10.15317/Scitech.2019.201
AMA ENGİN B,PAKSOY T İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(2): 309 - 320. 10.15317/Scitech.2019.201
Vancouver ENGİN B,PAKSOY T İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 7(2): 309 - 320. 10.15317/Scitech.2019.201
IEEE ENGİN B,PAKSOY T "İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI." Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7, ss.309 - 320, 2019. 10.15317/Scitech.2019.201
ISNAD ENGİN, Batuhan Eren - PAKSOY, Turan. "İKİ AMAÇLI FARKLI MAKİNE SEÇENEKLİ KAPALI DÖNGÜ TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU: BULANIK ÇÖZÜM TEKNİĞİ UYGULAMASI". Selçuk Üniversitesi Mühendislik Bilim ve Teknoloji Dergisi 7/2 (2019), 309-320. https://doi.org/10.15317/Scitech.2019.201