Yıl: 2019 Cilt: 26 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 296 - 304 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17343/sdutfd.463906 İndeks Tarihi: 24-06-2020

TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI

Öz:
GirişTiroglobulin (Tg), tiroid follikülü için spesifik bir marker olarak kullanılır. Ancak Tg ölçümlerinde ve dolayısıyla klinik olarak değerlendirilmesindeki en önemli zorluk tiroglobulin antikorlarının (TgAb) sebep olduğu interferanstır. Yüksek konsantrasyondaki TgAb’ların serum Tg ölçümünü interfere ettiği bilinmektedir. Buçalışmada; düsük konsantrasyonda TgAb bulunan serumların ve negatif TgAb’lu otoimmun tiroiditli hasta serumlarının Tg standartlarına ilavesinin Tg ölçümü üzerine interferansının araştırılması amaçlandı.Gereç-YöntemBu amaçla düsük ve yüksek TgAb konsantrasyonuna sahip serum havuzlarından alınan örnekler Tg standartları içerisine ilave edilerek 1/2, 1/10 ve 1/20 dilüsyonla TgAb konsantrasyonu 5, 10, 20, 40, 60, 80 ve 100 IU/ml olan numuneler hazırlandı. Aynı sulandırma işlemi TgAb negatif serum havuzları için de yapıldı veörneklerde Tg ölçümleri yapılarak geri kazanımlar (recovery) hesaplandı.BulgularTgAb pozitif numunelerdeki recovery sonuçları % 21- % 56 oranında değisirken, TgAb negatif numunelerininki % 88 - % 96 arasında bulundu.SonuçBu çalışmanın sonuçları TgAb mevcudiyetinin düsük titrelerde bile Tg ölçümlerini önemli oranda interfere ettiğini, dilüsyon oranın bu etkiyi değiştirmediğini göstermektedir. Ayrıca TgAb dışındaki diğer otoimmun antikorların Tg ölçümlerinde interferansa sebep olmadığı ya da çok az olabileceğini söyleyebiliriz.
Anahtar Kelime:

THE INVESTIGATION OF INTERFERATION OF THYROGLOBULIN MEASUREMENT

Öz:
Objective Thyroglobulin is used as a spesific marker for thyroid follicule. But the most important problem in Tg assays and in its clinical evaluation of interfere that caused by endogenous Tg antibodies (TgAb). It is known that TgAbs with high concentrations interfere with serum Tg assay. In this study it was aimed to explore the interference in Tg assays of adding serum with low concentration of TgAb and serum of patients with otoimmune thyroiditis with negative TgAb into Tg standarts.Materials and Methods For this purpose samples taken from serum pools with high and low TgAb concentration are added into Tg standarts and using 1/2, 1/10 and 1/20 dilutions 5, 10, 20, 40, 60, 80 and 100 IU/ml TgAb samples were prapared. The same dilution was done for TgAb negative serum pools and the recoveries were estimated by doing Tg assays on the samples.Results While the recover results were variable from 21 % to 56 % in TgAb positive samples, in TgAb negative samples they varied it was from 88 % to 96 %.Conclusion It can be said from the results of this study that even low titers, of TgAb TgAb existence interferes Tg assays to a great extend and that the dilution rate would not change this effect. And also it can be said that otoimmun antibodies other than TgAb don’t cause interferance in Tg assays or that they can have very little effect.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Berksöz E. Tiroid Hormonları İnsan Biyokimyası. Onat T, Emerk K, Sönmez EY. editör. 2. baskı. Palme Yayıncılık;2006. p.517- 520.
 • 2. Fureraj, T., et al.. Role of thyroglobulin in the follow up of the differentiated thyroid cancer in Albania. Cancer 2009;19: 1167- 1214.
 • 3. Emerk K. Kanser İnsan Biyokimyası. Onat T, Emerk K, Sönmez EY. editör. 2. baskı. Palme Yayıncılık;2006. p. 717-727.
 • 4. Giovanella, L., et al. Unstimulated highly sensitive thyroglobulin in follow-up of differentiated thyroid cancer patients: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99(2): 440-447
 • 5. Taylor, P. N., et al. “A review of the clinical consequences of variation in thyroid function within the reference range. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98(9): 3562-3571.
 • 6. Ajjan, R. and A. Weetman. Thyroid autoantibody measurement. Thyroid function testing, Springer 2010; 109-124.
 • 7. Gao Y, Yuan Z, Yu Y, Lu H Mutual interference between serum thyroglobulin and antithyroglobulin antibody in an automated chemiluminescent immunoassay. Clin Biochem 2007; 735-738- 40.
 • 8. Ajjan, R. and A. Weetman Thyroid autoantibody measurement. thyroid function testing, Springer 2010 109-124.
 • 9. Giovanella, L., et al.. Thyroglobulin measurement by highly sensitive assays: focus on laboratory challenges. Clin Chem Lab Med 2015; 53(9): 1301-1314.
 • 10. Zhou, W., et al. Matrix effects and application of matrix effect factor, Future Science(.11. 2017;9(23).
 • 12. Gharib, H., et al. American association of clinical endocrinologists, american college of endocrinology, and associazione medici endocrinologi medical guidelines for clinical practice for the diagnosis and management of thyroid nodules–2016 update. Endocr Pract 2016; 22(s1): 1-60.
 • 13. Okosieme OE, Evans C, Moss L, Parkes AB, Premawardhana LD, Lazarus JH Thyroglobulin antibodies in serum of patients with differentiated thyroid cancer: relationship between epitope specificities and thyroglobulin recovery. Clin Chem 2005; 51:729-34.
 • 14. Rosario PW, Maia FF, Fagundes TA, Vasconcelos FP, Cardoso LD, Purisch S. Antithyroglobulin antibodies in patients with differentiated thyroid carcinoma: methods of detection, interference with serum thyroglobulin measurement and clinical significance. Arg Bras Endocrinol Metabol 2004; 48:487-92.
 • 15. Park, J. Y. and L. J. Kricka Interferences in immunoassay. The Immunoassay Handbook (Fourth Edition), Elsevier 2013; 403-416.
 • 16. Spencer, C. A.. Clinical utility of thyroglobulin antibody (TgAb) measurements for patients with differentiated thyroid cancers (DTC). J Clin Endocrinol Metab 2011; 96(12): 3615-3627.
 • 17. Stanojevic, M., et al. Comparison of the influence of thyroglobulin antibodies on serum thyroglobulin values from two different immunoassays in post surgical differentiated thyroid carcinoma patients. J Clin Lab Anal 2009; 23(5): 341-346.
 • 18. Spencer, C. and S. Fatemi. Thyroglobulin antibody (TgAb) methods–strengths, pitfalls and clinical utility for monitoring TgAb-positive patients with differentiated thyroid cancer. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2013; 27(5): 701-712.
 • 19. Dufour, D. R.). Thyroglobulin antibodies and their measurement. thyroid cancer, springer 2016; 443-447.
 • 20. Dufour, D. R.. Thyroglobulin antibodies—failing the test, 2011;Oxford University Press.
 • 21. Perros, P., et al. Guidelines for the management of thyroid cancer. Clin Endocrinol 2014; 81(s1): 1-122.
 • 22. Wang, Z., et al. “Serum thyroglobulin reference intervals in regions with adequate and more than adequate iodine intake.” Medicine (2016;95(48).
APA ŞEKEROĞLU M, BATİ B, ÇOKLUK e, ÖZTÜRK M (2019). TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI. , 296 - 304. 10.17343/sdutfd.463906
Chicago ŞEKEROĞLU Mehmet Ramazan,BATİ Bedia,ÇOKLUK erdem,ÖZTÜRK Mustafa K. TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI. (2019): 296 - 304. 10.17343/sdutfd.463906
MLA ŞEKEROĞLU Mehmet Ramazan,BATİ Bedia,ÇOKLUK erdem,ÖZTÜRK Mustafa K. TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI. , 2019, ss.296 - 304. 10.17343/sdutfd.463906
AMA ŞEKEROĞLU M,BATİ B,ÇOKLUK e,ÖZTÜRK M TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI. . 2019; 296 - 304. 10.17343/sdutfd.463906
Vancouver ŞEKEROĞLU M,BATİ B,ÇOKLUK e,ÖZTÜRK M TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI. . 2019; 296 - 304. 10.17343/sdutfd.463906
IEEE ŞEKEROĞLU M,BATİ B,ÇOKLUK e,ÖZTÜRK M "TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI." , ss.296 - 304, 2019. 10.17343/sdutfd.463906
ISNAD ŞEKEROĞLU, Mehmet Ramazan vd. "TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI". (2019), 296-304. https://doi.org/10.17343/sdutfd.463906
APA ŞEKEROĞLU M, BATİ B, ÇOKLUK e, ÖZTÜRK M (2019). TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26(3), 296 - 304. 10.17343/sdutfd.463906
Chicago ŞEKEROĞLU Mehmet Ramazan,BATİ Bedia,ÇOKLUK erdem,ÖZTÜRK Mustafa K. TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26, no.3 (2019): 296 - 304. 10.17343/sdutfd.463906
MLA ŞEKEROĞLU Mehmet Ramazan,BATİ Bedia,ÇOKLUK erdem,ÖZTÜRK Mustafa K. TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.26, no.3, 2019, ss.296 - 304. 10.17343/sdutfd.463906
AMA ŞEKEROĞLU M,BATİ B,ÇOKLUK e,ÖZTÜRK M TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 26(3): 296 - 304. 10.17343/sdutfd.463906
Vancouver ŞEKEROĞLU M,BATİ B,ÇOKLUK e,ÖZTÜRK M TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 26(3): 296 - 304. 10.17343/sdutfd.463906
IEEE ŞEKEROĞLU M,BATİ B,ÇOKLUK e,ÖZTÜRK M "TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI." Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 26, ss.296 - 304, 2019. 10.17343/sdutfd.463906
ISNAD ŞEKEROĞLU, Mehmet Ramazan vd. "TİROGLOBULİN ÖLÇÜMLERİNİN DÜŞÜK TİTRELERDEKİ ANTİ-TİROGLOBULİNLE İNTERFERANSININ ARAŞTIRILMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 26/3 (2019), 296-304. https://doi.org/10.17343/sdutfd.463906