Yıl: 2019 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 47 - 68 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 25-06-2020

Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek

Öz:
This research aims to identify digital literacy level of 10 th grade highschool students’ and determine those levels in terms of different variables. In thisstudy, the research method was performed according to the relational comparingmodel as a comparison type. The research population consists of 948 students fromall high schools in the province of Hendek at Sakarya in 2016-2017 educationseason year. And the sampling consisted of 394 students from 5 different highschools. Digital Literacy Scale that translated to Turkish by Hamutoğlu, Güngören,Uyanık and Erdoğan (2017) was used in this research for data collection tool.Personal information section was added by reseacher to scale. Standard deviation,frequency analysis, arithmetic averages, descriptive statistical data, one-wayanalysis of variance (ANOVA) and independent sample t-test techniques was used toanalyze research. The level of high school students' digital literacy; doesn’t varyaccording to having a personal mobile Internet connection for regular use, the typeof university exam scores gets into university exam score, family economic income,active time period on Internet. But gender, having a personal computer for regularuse varies according to technical sub-dimensional and active time period onpersonal computer varies according to technical, cognitive and social dimensions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adams, M. J. (1993). Beginning to read: Learning and Thinking about Print. London: Hodder & Stoughton.
 • Akkoyunlu, B., & Soylu, Y. (2010). Öğretmenlerin Sayısal Yetkinlikleri Üzerine Bir Çalışma. Türk Kütüphaneciliği Dergisi, 24(4), 748-768.
 • Altun, A. (2008). Gelişen Teknolojiler ve Yeni Okuryazarlıklar. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 20- 34.
 • Appel, M. (2012). Are Heavy Users of Computer Games and Social Media More Computer Literate? Computers & Education, 59(4), 1339-1349.
 • Aviram, A., & Eshet-Alkalai, Y. (2006). Towards a Theory of Digital Literacy: Three Scenarios for the Next Steps. 11 Mart 2017 tarihinde http://www.eurodl.org/materials/contrib/2006/Aharon_Aviram.htm adresinden erişildi.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., & Çakmak, E. K. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cope, B., & Kalantzis, M. (2000). Multiliteracies: Literacy Learning And The Design Of Social Futures. London: Routledge.
 • Cumhuriyet. (2017, Eylül 3). Türkiye’de akıllı telefon kullanım oranı. http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/816129/iste_Turkiye_de_akilli_telefon_kulla nim_orani.html adresinden erişildi.
 • Çetin, O. (2016). Pedagojik Formasyon Programı ile Lisans Eğitimi Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 658-685.
 • Eshet-Alkalai, Y. (2002). Digital Literacy: A New Terminology Framework and Its Application to The Design of Meaningful Technology-Based Learning Environments. EDMEDIA, p. 493-498. https://eric.ed.gov/?id=ED477005 adresinden erişildi.
 • Eshet-Alkalai, Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in The Digital Era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 139(1), 93-106.
 • Evering, L., & Moorman, G. (2012). Rethinking Plagiarism in the Digital Age. Journal of Adolescent & Adult Literacy International Reading Association, 56(1), 35-44.
 • Fransman, J. (2006). Understanding Literacy: A Concept Paper. Paris: UNESCO Publishing.
 • Future Lab. (2010). Digital Literacy Across The Curriculum. 19 Kasım 2017 https://www.nfer.ac.uk/publications/FUTL06/FUTL06.pdf adresinden alındı.
 • Gilster, P. (1997). Digital Literacy. New York: Wiley Publishing.
 • Hagel, P., Horn, A., Owen, S., & Currie, M. (2013). ‘How Can We Help?’ The Contribution of University Libraries to Student Retention. Australian Academic & Research Libraries, 4(3), 214-230.
 • Hamutoglu, N. B., Güngören-Canan, Ö., Kaya-Uyanık, G. & Gür-Erdoğan, D. (2017). Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe ’ye uyarlama çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 18(1), 408- 429.
 • Herkese Bilim ve Teknoloji. (2017, Haziran 8). Herkese Bilim ve Teknoloji: https://www.herkesebilimteknoloji.com/haberler/teknoyasam/internetin-babasi-timberners- lee adresinden alındı.
 • Jones-Kavalier, B., & Flannigan, S. (2006). Connecting the Digital Dots: Literacy of the 21st Century. Educase Quarterly, 29(2), 1-3.
 • Kıyıcı, M. (2008). Öğretmen Adaylarının Sayısal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kazu, İ. Y., & Erten, P. (2013). Prospective Teachers' Perception Levels of Their Digital Literacy. International Journal of Multidisciplinary Thought, 3(1), 51-68.
 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş., & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2007). Sosyal bilimler için istatistik. Pegem A Yayıncılık.
 • Lankshear, C., & Knobel, M. (2006). Discussing new literacies. Language Arts, 84(1), 78-86.
 • Ng, W. (2012). Why Digital Literacy is Important for Science Teaching and Learning. Curriculum & Leadership Journal, 10, 7-12.
 • Oblinger, D. (2005). Learners, Learning and Technology: The EDUCAUSE Learning Initiative. Educaus Review, 40(5), 66-75.
 • Palfrey, J., & Gasser, U. (2008). Born Digital Understanding First Generation of Digital Natives. New York: Basic Books.
 • Prensky, M. (2001). Digital Natives Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Rimer, S. (2003). A Campus Fad That's Being Copied: Internet Plagiarism Seems on the Rise, The New York Times.
 • Sharma, R., Fantin A., Prabhu, N., Guan C., & Dattakumar, A. (2016). Digital literacy and knowledge societies: A grounded theory investigation of sustainable development. Telecommunications Policy, 40(7), 628-643.
 • Street, B. V. (2006). Understanding and Defining Literacy. Background Paper Prepared for the Education for All Global Monitoring Report. Paris: UNESCO.
 • T.C Milli Eğitim Bakanlığı. (2007). 2008 Yılı Bütçesine İlişkin Rapor. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2008). 2009 Yılı Bütçesine İlişkin Rapor. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). 2010 Yılı Bütçesine İlişkin Rapor. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, S. L. (2013). Using Multivariate Statistics (sixth ed.). Boston: Pearson.
 • Tornero, J. M. (2004). Promoting Digital Literacy. Understanding Digital Literacy. Barcelona: Unión Europea: Educación y Cultura. http://www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edzb/ gdbk/04/dig_lit_en.pdf adresinden erişildi.
 • UNESCO. (1970). Literacy 1967-1969. Progress Achieved in Literacy Throughout the World. Paris: UNESCO. 10 Şubat 2017 http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000372/037284eo.pdf adresinden tarihinde erişildi.
 • Yıldız, Ç., Kahyaoğlu, M., & Kaya, F. (2012). Siirt İlindeki Ortaöğretim Öğrencilerinin Sayısal Okuryazarlık Düzeylerinin Cinsiyet, Sınıf ve Öğrenim Gördüğü Lise Türüne Göre Farklılaşmasının İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 82-96
APA Arık K, KIYICI M (2019). Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek. , 47 - 68.
Chicago Arık Kaan,KIYICI Mübin Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek. (2019): 47 - 68.
MLA Arık Kaan,KIYICI Mübin Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek. , 2019, ss.47 - 68.
AMA Arık K,KIYICI M Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek. . 2019; 47 - 68.
Vancouver Arık K,KIYICI M Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek. . 2019; 47 - 68.
IEEE Arık K,KIYICI M "Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek." , ss.47 - 68, 2019.
ISNAD Arık, Kaan - KIYICI, Mübin. "Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek". (2019), 47-68.
APA Arık K, KIYICI M (2019). Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek. Sakarya University Journal of Education, 9(1), 47 - 68.
Chicago Arık Kaan,KIYICI Mübin Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek. Sakarya University Journal of Education 9, no.1 (2019): 47 - 68.
MLA Arık Kaan,KIYICI Mübin Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek. Sakarya University Journal of Education, vol.9, no.1, 2019, ss.47 - 68.
AMA Arık K,KIYICI M Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek. Sakarya University Journal of Education. 2019; 9(1): 47 - 68.
Vancouver Arık K,KIYICI M Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek. Sakarya University Journal of Education. 2019; 9(1): 47 - 68.
IEEE Arık K,KIYICI M "Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek." Sakarya University Journal of Education, 9, ss.47 - 68, 2019.
ISNAD Arık, Kaan - KIYICI, Mübin. "Identifiying Digital Literacy of High School Students: A Case of Hendek". Sakarya University Journal of Education 9/1 (2019), 47-68.