Yıl: 2019 Cilt: 23 Sayı: Özel Sayfa Aralığı: 71 - 75 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.19113/sdufenbed.435089

Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışmanın amacı, reçeteli veya reçetesiz olarak satılabilen ve tüketimleri her geçen gün artan analjezik-antienflamatuvar ve beta-blocker grubu ilaçların laboratuvar ortamında hazırlanan sentetik atıksularının akut toksisitelerinin incelenmesidir. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanarak analiz edilecek olan bu ilaçların Lepidium sativum ve Daphnia magna toksisite testleri kullanılarak akut toksisitelerinin değerlendirilmesidir. Ayrıca kullanılan farklı biyolojik test metotlarının duyarlılık yönünden karşılaştırılmasıve bu atıksuların bitki ve akuatik yaşam için toksisitesinin belirlenmesidir. Çalışmada,ilaç piyasasında kolaylıkla bulunabilen ve bununla birlikte kullanımları gitgide artan üçfarklı ilaç türünün Daphnia magna ve Lepidium sativum toksisite testleri kullanılaraktoksisitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Test sonuçları incelendiğinde her ikitoksisite testi için farklı hassasiyetler gözlenmiştir. Kullanılan yöntemler içerisinde enhassas değerlerin elde edildiği test yönteminin Daphnia magna toksisite test metoduolduğu görülmüştür. Daphnia magna deneyinde ilaç etken maddelerinin 24 saat ve 48saat sonraki değerleri hesaplanmıştır. Daphnia magna deneyinde sonuçların okunduğusüreler açısından karşılaştırıldığında, 24 saat sonunda okunan değerlere göre 48 saatsonunda alınan değerlerde artış olduğu tespit edilmiştir. Analjeziklerden “Flurbiprofen”etken maddesi için 24 saat ve 48 saat sonraki değerler hesaplandığında Toksik Birimdeğerinin “çok toksik” olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar göz önünde bulundurulduğundafarklı toksisite testlerinin hassasiyetlerinin de farklı olduğu görülmüştür. Bu çalışmatoksisite testlerinin ilaç atıksuları üzerinde kullanılabilirliği açısından ve sonrakiçalışmalara ışık tutması açısından önemlidir.
Anahtar Kelime:

Assessment of Acute Toxicity of Some Pharmaceuticals Effects in Aquatic Environment by Toxicity Test Methods

Öz:
Purpose of this study, determination of toxicity effects of synthetic drug solutions (Flurbiprofen, Naproksen and Propranolol) by using toxicity test methods. In this study, Lepidium sativum and Daphnia magna toxicity tests were used as a method to determine potential harms to be caused to microbial ecology in receiver environment by synthetic pharmaceutical solutions were preparing certain concentrations as working samples. When Lepidium sativum and Daphnia magna toxicity tests results were evaluated, different sensitivities were determined for pharmaceutical wastewater samples of different properties. When Lepidium sativum and Daphnia magna toxicity test results were compared, Daphnia magna toxicity test method result was the most sensitive values. Daphnia magna toxicity test method results were compared in terms of times for 24 hours and 48 hours. It was observed that toxic values of pharmaceuticals were increased at 48 hours when compared to the values read at 24 hours. Flurbiprofen showed more toxic than other ingredients (Naproxen and Propranolol) both Lepidium sativum and Daphnia magna. In this study, for plants and aquatic life toxicity of some pharmaceuticals were determined and were compared in terms of sensitivity by using different toxicity test methods. So these studies, in terms of feasibility toxicity test methods are very important on pharmaceutical wastewaters. Also, looking from the viewpoint of next studies of toxicity will be lightning.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Saygı, Ş., Battal, D., Şahin, N. Ö., 2012, Çevre ve insan sağlığı yönünden ilaç atıklarının önemi, Marmara Pharmaceutical Journal, 16, 82-90.
 • [2] Ruhoy, I. S., Daughton, C. G., 2008, Beyond the medicine cabinet: An analysis of where and why medications accumulate, Environ Int, 34, 1157- 1169.
 • [3] Duong, P. A., Pham, N. H., Nguyen, H. T., Huong, T. T., Pham, V. C., Berg, M., Giger, W., Alder, A. C., 2008, Occurence, fate and antibiotics resistance of fluoroquinolore antibacterials in hospital wastewaters in Hanoi, Vietnam, Chemosphere, 72, 968-973.
 • [4] Larrson, D. G. J., de Pedro, C., Paxeus, N., 2007, Effluent from drug manufactures contains extremely high levels of pharmaceuticals, J Hazard Materials, 148, 751-755.
 • [5] Meriç, S., Kaplan, D., Selçuk, H., Tünay, O., 2001, Endüstriyel Atıksularda Toksisite İzleme ve Azaltma Yöntemleri, IV. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Ankara, Sayfa 160-167. [6] SKKY, Su Kirliliği Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği, 1991.
 • [7] Aydın, M. E., Kara, G., 2006, Organize Sanayi Atıksularının Zehirliliği, S.Ü. Müh. – Mim. Fak. Derg., c.21, s. 3-4.
 • [8] Aydın, M. A., Yıldız, S., Özcan, S., Kara, G., 2007, Atıksuların toksisitesinin belirlenmesinde farklı biyotest yöntemlerinin uygulanması, 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İzmir, 683-700.
 • [9] Devare, M. And Bahadir, M., 1994, Ecotoxicological assessment of inorganic Waste disposal in salt mines. Part 2 : Phytotoxicity tests, Fresenius Environ, Bull, 3, 119-126.
 • [10] OECD, Guidelines for testing of chemicals, 2004, Daphnia sp. Acute immobilisation test, 1-12.
 • [11] Standard Operational Procedure, Daphtoxkit FTM magna, crustacean toxicity screening test for freshwater, 2006, Nazareth, Belgium: MicroBioTests Inc.
 • [12] Persoonee, G., Goyvaerts, M.P., Janssen, C.R., de Coen W. And Vangheluwe, M., (1993). Cost- effective acute hazard moniturin of polluted waters and waste drumps with the aid of Toxkits. Final Report, CEC Contract ACE 89/BE 2/D3, VABRAP, University of Ghent, Belgium, 600 pages.
 • [13] Persoonee, G., Marsalek, B., Blinova, I., et al,. 2003, A practical and user-friendly toxicity classification system with microbiotests for natural waters and wastewaters. Environ Toxicol., 18(6): 395–402.
 • [14] Aydin, M., E., Bahadir, M., Kolb, M., et al. Evaluation of sustainable toxicity tests for industrial wastewaters, 2008, TÜBITAK (The Scientific and Technical Research Council Center of Turkey) and JÜLICH (International Bureau of the German Ministry or Education and Research) Project, Project no. 104I136.
APA TONGUR S, YILDIZ S, YILDIRIM R (2019). Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi. , 71 - 75. 10.19113/sdufenbed.435089
Chicago TONGUR Süheyla,YILDIZ Sevil,YILDIRIM Rıfat Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi. (2019): 71 - 75. 10.19113/sdufenbed.435089
MLA TONGUR Süheyla,YILDIZ Sevil,YILDIRIM Rıfat Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi. , 2019, ss.71 - 75. 10.19113/sdufenbed.435089
AMA TONGUR S,YILDIZ S,YILDIRIM R Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi. . 2019; 71 - 75. 10.19113/sdufenbed.435089
Vancouver TONGUR S,YILDIZ S,YILDIRIM R Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi. . 2019; 71 - 75. 10.19113/sdufenbed.435089
IEEE TONGUR S,YILDIZ S,YILDIRIM R "Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi." , ss.71 - 75, 2019. 10.19113/sdufenbed.435089
ISNAD TONGUR, Süheyla vd. "Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi". (2019), 71-75. https://doi.org/10.19113/sdufenbed.435089
APA TONGUR S, YILDIZ S, YILDIRIM R (2019). Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23(Özel), 71 - 75. 10.19113/sdufenbed.435089
Chicago TONGUR Süheyla,YILDIZ Sevil,YILDIRIM Rıfat Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23, no.Özel (2019): 71 - 75. 10.19113/sdufenbed.435089
MLA TONGUR Süheyla,YILDIZ Sevil,YILDIRIM Rıfat Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.Özel, 2019, ss.71 - 75. 10.19113/sdufenbed.435089
AMA TONGUR S,YILDIZ S,YILDIRIM R Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 23(Özel): 71 - 75. 10.19113/sdufenbed.435089
Vancouver TONGUR S,YILDIZ S,YILDIRIM R Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2019; 23(Özel): 71 - 75. 10.19113/sdufenbed.435089
IEEE TONGUR S,YILDIZ S,YILDIRIM R "Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi." Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23, ss.71 - 75, 2019. 10.19113/sdufenbed.435089
ISNAD TONGUR, Süheyla vd. "Bazı İlaç Gruplarının Su Ortamına Olan Etkilerinin Akut Toksisite Testleri ile Değerlendirilmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 23/Özel (2019), 71-75. https://doi.org/10.19113/sdufenbed.435089