İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

Yıl: 2003 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 105 - 137 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

Öz:
Türk ulusunu çağdaş bir toplum haline getirmede en önemli rol eğitim kurumlarına düşmektedir. Eğitim kurumlarındaki ilk basamak ise ilköğretimdir. İlköğretim, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişimlerinin şekillendiği öğretim kademesi olma özelliğini taşımaktadır. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanmasında, uygulanmasında değerlendirilmesinde, geliştirilmesinde, nitelikli bir toplumun oluşmasında, çağdaş, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, topluma karşı sorumluluk duyan, insan haklarına saygılı, yapıcı, yaratıcı nesillerin yetişmesinde ders kitaplarının rolü yadsınamaz. Bireye, ana diline bilinçle yaklaşma ve onu bilinçli kullanma sorumluluğu ve becerisi ilköğretim basamağından itibaren kazandırılmaya başlanır. Bu bağlamda Türkçe ders kitaplarına önemli görevler düşmektedir. Türkçe programında belirtilen amaçlarla örtüşen, "öğrencilere Türk dilini sevdirecek, kurallarını sezdirecek; onları Türkçe'yi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltecek" Türkçe ders kitaplarının niteliğinin yükseltilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.
Anahtar Kelime: ders kitapları temel eğitim ilk öğretim türkçe

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alkan, Cevat. Eğitim Teknolojisi. Ankara: Atilla Kitabevi, 1995.
 • Bulut, Birsen. “İlköğretim 1. 2. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6, Özel Sayı, ss. 144-153.
 • Çalık, Temel. Türkçe Ders Kitaplarının Biçim ve Tasarımı”. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Editör: Leyla Küçükahmet. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2001.
 • Demirel, Özcan. Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2000.
 • Deveci, Mehmet. “İlköğretim II. Kademe Türkçe Ders Kitaplarının Dilbilgisi Müfredatı Açısından İncelenmesi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
 • Göğüş, Beşir. “Türkiye’de Cumhuriyetten Beri Türkçe Eğitim Kitapları”. Türkiye’de ve Almanya’da İlköğretim Ders Kitapları. İstanbul: Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi No: 11, ss. 6-11, 1996.
 • Güleryüz, Hasan. En Son Değişikliklerle İlköğretim Okulu Programı. İkinci Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2002.
 • Gürkan, Tanju ve Erten Gökçe. Türkiye’de ve Çeşitli Ülkelerde İlköğretim (Program- Öğrenci-Öğretmen). Ankara: Sayısal Kitabevi, 1999.
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Dokuzuncu Basım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 1999.
 • Kavcar, Cahit, Ferhan Oğuzkan, Sedat Sever. Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınları, 1995.
 • Kılıç, Abdurrahman ve Serdal Seven. Konu Alanı Dersi Kitabı İncelemesi. İkinci Baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2002.
 • Kula, Onur Bilge “Ders Kitabının Yapımında Gözetilen Bilim- Kuramsal ve Didaktik Çerçeve”. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1, 2:101, ss. 97-107, 1988.
 • Nesrin Kırca. ” İlkokulun Dört ve Beşinci Sınıflarında Türkçe Eğitim ve Öğretimi Üzerine Araştırmalar: 1, Türkçe Ders Kitapları”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992.
 • Özdemir, Emin. “Anadili Öğretimi”, Türk Dili Dergisi, 379-380: 18-30, 1983.
 • Ruhi, Şükriye ve Ahmet Kocaman. “İlköğretim Kitaplarında Dil Kullanımı. ” Türkiye’de ve Almanya’da İlköğretim Ders Kitapları. İstanbul: TürkAlman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi No:11, 1996, ss. 12-24.
 • Sever, Sedat. “Çocuk Kitaplarında Dil Sorunları”. Eğitim Dergisi, 3:14-21, 1993.
 • Sever, Sedat. Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık, 2000.
 • Sezgin, Güler. “İlköğretim Okullarının Altıncı Sınıfları İçin Yazılan Türkçe Ders Kitapları Üzerine Bir İnceleme”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.
 • Tertemiz, Neşe, Leyla Ercan, Yücel Kayabaşı. “Ders Kitabı ve Eğitimdeki Yeri”. Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Editör: Leyla Küçükahmet. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2001.
 • Toksöz, Aygül. Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Kazandıkları Davranışlar Açısından Dil Bilgisi Eğitiminin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, s. 19.
 • Yanpar Şahin, Tuğba, Soner Yıldırım. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık, 1999.
 • Yılmaz, Hayati. İlkokul Beşinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Kelime ve Cümle Kadrosu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.
APA KOLAÇ E (2003). İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. , 105 - 137.
Chicago KOLAÇ Emine İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. (2003): 105 - 137.
MLA KOLAÇ Emine İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. , 2003, ss.105 - 137.
AMA KOLAÇ E İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. . 2003; 105 - 137.
Vancouver KOLAÇ E İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. . 2003; 105 - 137.
IEEE KOLAÇ E "İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi." , ss.105 - 137, 2003.
ISNAD KOLAÇ, Emine. "İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi". (2003), 105-137.
APA KOLAÇ E (2003). İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 105 - 137.
Chicago KOLAÇ Emine İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16, no.1 (2003): 105 - 137.
MLA KOLAÇ Emine İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, 2003, ss.105 - 137.
AMA KOLAÇ E İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 16(1): 105 - 137.
Vancouver KOLAÇ E İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003; 16(1): 105 - 137.
IEEE KOLAÇ E "İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, ss.105 - 137, 2003.
ISNAD KOLAÇ, Emine. "İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16/1 (2003), 105-137.