Yıl: 2019 Cilt: 26 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 479 - 482 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/vtd.2019.93899

Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması

Öz:
Amaç: Özefagus kanserinin tedavisinde cerrahi hala enönemli kısmı oluşturmaktadır. Cerrahi, konvansiyonelyöntemler ile yapılabildiği gibi minimal invaziv yöntemlerlede yapılabilinmektedir. Bu çalışmada minimal invazivMcKeown özefajektomi yapılan olgularda azigos venininpolimer klips ile kapatıldığı olguları literatür eşliğindetartışmayı amaçladık.Gereç ve Yöntem: Mayıs 2014-Mayıs 2016 yılları arasındamerkezimizde özefagus kanseri nedeniyle minimal invazivMcKeown özefajektomi yapılan 13 olgu çalışmaya alındı.Transhiyatal özefajektomi, torakotomi ve azigos venin sütürile kapatıldığı özefajektomi olguları çalışma dışı bırakıldı.Bulgular: Olguların yaş ortalaması 53,8 olup, 10 olgu kadınve 3 olgu erkek idi. Tümör lokalizasyonu 10 olguda orta, 3olguda alt özefagusta idi. Olguların 11’i neoadjuvantkemoradyoterapi almış iken 2 olgu almamıştı. On olguyatorakoskopik-laparoskopik özefajektomi yapıldı, 3 olguya datorakotomik-laparoskopik özefajektomi yapıldı. Bütünolgularda azigos veni polimer klips ile kapatıldı veözefagogastrostomi servikal bölgede yapıldı. Ortalamaameliyat süresi 210 dk idi. Ortalama hastanede kalış süresi12,9 gün idi. Dört olguda patolojik tam yanıt vardı. Çıkarılanortalama lenf nodu sayısı 9,6 idi. İki olguda komplikasyonolarak şilotoraks gelişti ve bunlardan birisi 26. gündekaybedildi. Hiçbir olguda azigos venine bağlı herhangi birkomplikasyon ve kanama yaşanmadı.Tartışma: Özefajektomi de önemli damarsal yapılardanbirisi olan azigos veninin polimer klips ile kapatılmasının,maliyet ve kullanım kolaylığı açısından üstünlüğü olupgüvenle kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelime:

Closure of the Azygos Vein With Polymer Clip in 13 Cases Undergoing Thoracoscopic-Laparoscopic Esophagectomy

Öz:
Objective: Surgery is still the most important part of the treatment of esophageal cancer. Surgery can be performed with conventional methods, and also with minimally invasive methods. In this study, we aimed to discuss the cases that azygos vein was closed with polymer clip in which the cases underwent minimally invasive McKeown esophagectomy. Material and Method: Between May 2014 and May 2016, 13 cases who underwent minimally invasive McKeown esophagectomy due to esophageal cancer in our center were included in the study. The cases that Transhiatal esophagectomy, thoracotomy and the case that azygos vein closed with suture were excluded from the study. Results: The mean age was 53.8 years, 10 cases were female and 3 cases were male. Tumor localization was middle esophagus in 10 cases and lower esophagus in 3 cases. While neoadjuvant chemoradiotherapy was received by 11 cases, 2 cases didn’t receive it. 10 patients underwent thoracoscopiclaparoscopic oesophagectomy, and 3 patients underwent thoracotomic-laparoscopic oesophyectomy. In all cases, azygos vein was closed with polymer clip and esophagogastrostomy was performed in the cervical region. The mean operative time was 210 min. The mean hospital stay was 12.9 days. 4 patients had pathological complete response. The mean number of lymph nodes removed was 9.6. In 2 cases, chylothorax developed as a complication and one of them died on the 26th day. None of the cases had any complications and bleeding due to azygos vein. Discussions: Closure of the azygos vein, one of the important vascular structures in esophagectomy, with polymer clips has an advantage in terms of cost and ease of use. Therefore we believe that it can be used safely.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Yu Liu, Ji-Jia Li, Peng Zu, Hong-Xu Liu, Zhan-Wu Yu, Yi Ren. Two-step method for creating a gastric tube during laparoscopicthoracoscopic Ivor-Lewis esophagectomy. World J Gastroenterol 2017 December 7; 23(45): 8035-8043.
 • 2. Ott K, Bader FG, Lordick F, Feith M, Bartels H, Siewert JR. Surgical factors influence the outcome after Ivor-Lewis esophagectomy with intrathoracic anastomosis for adenocarcinoma of the esophagogastric junction: a consecutive series of 240 patients at an experienced center. Ann Surg Oncol 2009; 16(4): 1017-1025.
 • 3. Xie MR, Liu CQ, Guo MF, Mei XY, Sun XH, Xu MQ. Short-term outcomes of minimally invasive Ivor-Lewis esophagectomy for esophageal cancer. Ann Thorac Surg 2014; 97(5): 1721-1727.
 • 4. Li B, Xiang J, Zhang Y, Li H, Zhang J, Sun Y, et al. Comparison of Ivor-Lewis vs Sweet esophagectomy for esophageal squamous cell carcinoma: a randomized clinical trial. JAMA Surg 2015; 150(4): 292-298.
 • 5. Alves EC, Junıor PRW, Bıspo MRF, SousaRodrıgues CF, Rocha AC. Formation of the azygos vein. Int. J. Morphol 2011; 29(1): 140- 143.
 • 6. Chen B, Zhang B, Zhu C, Ye Z, Wang C, Ma D, et al. Modified McKeown minimally invasive esophagectomy for esophageal cancer: a 5-year retrospective study of 142 patients in a single institution. PLoS One 2013; 8(12): e82428.
 • 7. Port JL, Lee P, Altorki NK. Extended Resection for Esophageal Carcinoma. In Shields TW, LoCicero J, Reed CE, Feins RH, ed. General Thoracic Surgery, vol 2, 7th ed. Philadelphia:Wolters Kluwer, Lippincott Williams and Wilkins 2009; 1759-1770.
 • 8. Martin DJ, Bessell JR, Chew A, Watson DI. Thoracoscopic and laparoscopic esophagectomy: initial experience and outcomes. Surg Endosc, 2005; 19(12): 1597- 1601.
 • 9. Sözbilen M, Makay Ö, Ersin S, Özütemiz Ö. Özofagus kanseri tedavisinde laparoskopik transhiatal özofajektomi: 3 olgunun sunumu. Akademik gastroenteroloji dergisi, 2005; 4 (3): 181-184
 • 10. Cuesta MA, van den Broek WT, van der Peet DL, Meijer S. Minimally invasive esophageal resection. Semin Laparosc Surg 2004; 11(3): 147-160.
 • 11. Leibman S, Smithers BM, Gotley DC, Martin I, Thomas J. Minimally invasive esophagectomy: short- and long-term outcomes. Surg Endosc 2006; 20(3): 428-433.
 • 12. Collins G, Johnson E, Kroshus T, Ganz R, Batts K, Seng J, et al. Experience with minimally invasive esophagectomy. Surg Endosc 2006; 20(2): 298-301.
 • 13. Pötscher A, Bittermann C, Längle F. Robotassisted esophageal surgery using the da Vinci® Xi system: operative technique and initial experiences. Journal of Robotic Surgery. 2018 Sep 12.
 • 14. Christopher RM. Minimally Invasive Ivor Lewis Esophagectomy: How I Teach It. The Annals of Thoracic Surgery 2018; (18): 31251- 31257.
APA TOKTAS O, İLİKLERDEN Ü, KOTAN M (2019). Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması. , 479 - 482. 10.5505/vtd.2019.93899
Chicago TOKTAS Osman,İLİKLERDEN Ümit,KOTAN M. Çetin Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması. (2019): 479 - 482. 10.5505/vtd.2019.93899
MLA TOKTAS Osman,İLİKLERDEN Ümit,KOTAN M. Çetin Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması. , 2019, ss.479 - 482. 10.5505/vtd.2019.93899
AMA TOKTAS O,İLİKLERDEN Ü,KOTAN M Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması. . 2019; 479 - 482. 10.5505/vtd.2019.93899
Vancouver TOKTAS O,İLİKLERDEN Ü,KOTAN M Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması. . 2019; 479 - 482. 10.5505/vtd.2019.93899
IEEE TOKTAS O,İLİKLERDEN Ü,KOTAN M "Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması." , ss.479 - 482, 2019. 10.5505/vtd.2019.93899
ISNAD TOKTAS, Osman vd. "Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması". (2019), 479-482. https://doi.org/10.5505/vtd.2019.93899
APA TOKTAS O, İLİKLERDEN Ü, KOTAN M (2019). Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması. Van Tıp Dergisi, 26(4), 479 - 482. 10.5505/vtd.2019.93899
Chicago TOKTAS Osman,İLİKLERDEN Ümit,KOTAN M. Çetin Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması. Van Tıp Dergisi 26, no.4 (2019): 479 - 482. 10.5505/vtd.2019.93899
MLA TOKTAS Osman,İLİKLERDEN Ümit,KOTAN M. Çetin Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması. Van Tıp Dergisi, vol.26, no.4, 2019, ss.479 - 482. 10.5505/vtd.2019.93899
AMA TOKTAS O,İLİKLERDEN Ü,KOTAN M Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması. Van Tıp Dergisi. 2019; 26(4): 479 - 482. 10.5505/vtd.2019.93899
Vancouver TOKTAS O,İLİKLERDEN Ü,KOTAN M Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması. Van Tıp Dergisi. 2019; 26(4): 479 - 482. 10.5505/vtd.2019.93899
IEEE TOKTAS O,İLİKLERDEN Ü,KOTAN M "Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması." Van Tıp Dergisi, 26, ss.479 - 482, 2019. 10.5505/vtd.2019.93899
ISNAD TOKTAS, Osman vd. "Torakoskopik-Laparoskopik Özefajektomi Yapılan 13 Olguda Azigos Veninin Polimer Klipsle Kapatılması". Van Tıp Dergisi 26/4 (2019), 479-482. https://doi.org/10.5505/vtd.2019.93899