Yıl: 2019 Cilt: 25 Sayı: 8 Sayfa Aralığı: 945 - 948 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5505/pajes.2019.74040 İndeks Tarihi: 03-07-2020

Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı

Öz:
Günümüzde yaygın olarak çatı yağmur suyu tahliyesi için gelenekselsistemler kullanılmaktadır. Son yıllarda, boruların tamamen doluolarak çalışma prensibine dayalı olan sifonik drenaj sistemi kullanımıyaygınlaşmaktadır. Sifonik sistemdeki tam dolu akış prensibi ilegelenekselsisteme göre boru çapları azalmaktadır. Çok sayıda avantajlıözellikleri sayesinde özellikle sanayi ve ofis yapılarında bu sistem dahayaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada sifonik çatıyağmur suyu drenaj sistemi tasarımı örnek proje üzerindedeğerlendirilmiştir. Aynı sistem geleneksel olarak da hesaplanmış vesonuçlar maliyet açısından kıyaslanmıştır.
Anahtar Kelime:

Design of siphonic rainwater drainage system

Öz:
Today, conventional systems are commonly used for roof rainwater drainage. In recent years, the use of siphonic drainage systems has become widespread, based on the principle that the pipes are full flow. With the full flow principle in the siphonic system, pipe diameters are reduced compared to traditional (conventional) systems. Thanks to a number advantageous features, especially in industrial and office buildings, this system has started to be used more in widely. In this study, a design example of a siphonic rainwater drainage system was evaluated. The same system has traditionally been calculated and the results compared in terms of cost.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • [1] Gençel TF. “Çatılardaki yağmur sularının negatif basınç sistemi ile drenajı ve hesaplama yöntemleri”. VI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 1– 11 Ekim 2003.
 • [2] Türkmen B. “Sifonik yağmur suyu sisteminde gerçekler ve tasarım”. IX. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 06-09 Mayıs 2009.
 • [3] Doğaroğlu B, Yurdusev MA, “Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı”. International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Türkiye, 25-27 Ekim, 2018.
 • [4] American Society of Plumbing Engineers. Plumbing Engineering Design Handbook, Volume 2. Chicago, USA, 2006.
 • [5] Çatalbaş S. Yağmur Suyu Drenaj Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi için Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, 1998.
 • [6] Çetin T. Kentsel Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Sistemlerinin Optimizasyonu. Doktora Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye, 2014.
 • [7] May RWP. “Design criteria for siphonic roof drainage systems”. Water and Environment Journal, 11(1), 56-60, 2004.
 • [8] Andiç G. Sifonik Sistem Çatı Drenajına Etkiyen Parametrelerin Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 2013.
 • [9] Liu X, Gang Yu W, Fu Zhang Q, Ming Jiang S. “Influence of surface roughness of galvanized steel sheet on selflubricated coating”. Journal of Iron and Steel Research, International, 21(3), 342–347, 2014.
 • [10] KEIDEL. “Home - KEIDEL Software for Siphonic Roof Drainage”. http://www.keidel-software.com/language/ en/homeen/ (04.11.2019).
 • [11] May RWP. “The design of conventional and siphonic roofdrainage systems”. Water and Environment Journal, 11(1), 56–60, 1997.
 • [12] Arthur S, Wright G, Swaffield J. “Operational performance of siphonic roof drainage systems”. Building and Environment, 40(6), 788–796, 2005.
 • [13] Arthur S, Wright GB. “Siphonic roof drainage systemspriming focused design”. Building and Environment, 42(6), 2421–2431, 2007.
 • [14] Lucke T, Beecham S, Zillante G. “Rainwater harvesting options for commercial buildings using siphonic roof drainage systems: lessons for building surveyors”. International Transitions Conference, Australian Industry of Building Surveyors, Adelaide, Australia, Kasım 2007.
 • [15] Şimşek, E. “Tesisat Tekolojisi”. Çukurova Üniversitesi, myo.kilis.edu.tr/duyuru/yapi_tesisat_bilgisi.pdf (04.11.2019).
APA Doğaroğlu B, Yurdusev M (2019). Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı. , 945 - 948. 10.5505/pajes.2019.74040
Chicago Doğaroğlu Bora,Yurdusev Mehmet Ali Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı. (2019): 945 - 948. 10.5505/pajes.2019.74040
MLA Doğaroğlu Bora,Yurdusev Mehmet Ali Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı. , 2019, ss.945 - 948. 10.5505/pajes.2019.74040
AMA Doğaroğlu B,Yurdusev M Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı. . 2019; 945 - 948. 10.5505/pajes.2019.74040
Vancouver Doğaroğlu B,Yurdusev M Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı. . 2019; 945 - 948. 10.5505/pajes.2019.74040
IEEE Doğaroğlu B,Yurdusev M "Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı." , ss.945 - 948, 2019. 10.5505/pajes.2019.74040
ISNAD Doğaroğlu, Bora - Yurdusev, Mehmet Ali. "Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı". (2019), 945-948. https://doi.org/10.5505/pajes.2019.74040
APA Doğaroğlu B, Yurdusev M (2019). Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(8), 945 - 948. 10.5505/pajes.2019.74040
Chicago Doğaroğlu Bora,Yurdusev Mehmet Ali Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 25, no.8 (2019): 945 - 948. 10.5505/pajes.2019.74040
MLA Doğaroğlu Bora,Yurdusev Mehmet Ali Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.25, no.8, 2019, ss.945 - 948. 10.5505/pajes.2019.74040
AMA Doğaroğlu B,Yurdusev M Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 25(8): 945 - 948. 10.5505/pajes.2019.74040
Vancouver Doğaroğlu B,Yurdusev M Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2019; 25(8): 945 - 948. 10.5505/pajes.2019.74040
IEEE Doğaroğlu B,Yurdusev M "Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı." Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25, ss.945 - 948, 2019. 10.5505/pajes.2019.74040
ISNAD Doğaroğlu, Bora - Yurdusev, Mehmet Ali. "Sifonik yağmur suyu drenaj sistemi tasarımı". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 25/8 (2019), 945-948. https://doi.org/10.5505/pajes.2019.74040