Yıl: 2018 Cilt: 31 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 200 - 204 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5152/kd.2018.49 İndeks Tarihi: 03-07-2020

Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu çalışmada bir eğitim ve araştırma hastanesindeki kesici ve delici alet yaralanmaları retrospektif olarak incelenmişve mevcut durumun tespit edilip konu hakkında sonuç ve önerilere ulaşılması amaçlanmıştır.Yöntemler: Veriler, ilgili tarihlerde kesici ve delici alet yaralanmasına maruz kalmış ve infeksiyon kontrol komitesi biriminebaşvurmuş olan 124 sağlık çalışanının 18 adet soru içeren bildirim formlarından elde edilmiştir. Tüm verilerin istatistiksel analizi yapılmış ve p değeri <0.05 olanlar anlamlı kabul edilmiştir.Bulgular: Yaralanmaya maruz kalan çalışanların %63.7’sinin<30 yaş olduğu, yaş ortalamasının 27.9 olduğu bulunmuştur. İlgili yaş gruplarıyla yaralanma sayısı arasında istatistiksel olarakanlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 16-30 yaş grubunda yaralanmalar daha çok klinik servis, acil servis ve kan almabirimlerinde gerçekleşirken; >30 yaş grubunda yaralanmalardaha çok klinik servis ve ameliyathanelerde gerçekleşmiştir.Çalışmamızda yaralanmaların daha çok el bölgesinde olduğuve yaralanmaya en sık neden olan aletin %91.1 oranında iğneucu olduğu bulunmuştur.Sonuçlar: Kesici ve delici alet yaralanmalarını önlemenin ilk yolukonu hakkındaki bildirimlerin iyi takibi ve etkin çalışan güvenliğipolitikalarının geliştirilmesidir. Ayrıca üniversal önlemlerin alınması, eğitimlerin düzenli aralıklarla verilmesi, personel iş yükünün azaltılması, güvenli ve kullanışlı malzeme temini, yaralanmaları önleyecek öneriler olabilir. Klimik Dergisi 2018; 31(3): 200-4.
Anahtar Kelime:

Evaluation of Sharps Injuries in a Training and Research Hospital

Öz:
Objective: In this study, we aimed to assess sharps injuries occuring in a training and research hospital retrospectively and to clarify the current situation in order to reach conclusions and suggestions about the subject. Methods: The data was obtained from the notification forms with 18 questions filled by 124 health workers who were exposed to sharps injuries and applied to the infection control committee unit at the relevant dates. The data was statistically analysed with a p value of <0.05 being considered as significant. Results: At the end of the study, it was found out that 63.7% of the workers exposed to injuries were <30 years old and the average age was 27.9. A statistically significant correlation was found between the relevant age groups and injury prevalence. Injuries in the 16-30 age group were more frequent in clinical services, emergency services and blood sampling unit whereas injuries in >30 age group were mostly observed in clinic services (internal and surgical units) and operating rooms. It was found that hand injuries were the most common and needle sticks were the most frequent (91.1%) cause of injury. Conclusions: The primary way to prevent the sharps injuries is to improve safety and to develop effective employee safety policies. Additionally, taking universal precautions, regular trainings, reducing staff workload and provision of safe and useful materials can be among the suggestions that can prevent injuries.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DİZİLİ YELGİN C, ÇIKMAN A, KARAKEÇİLİ F, GÜLHAN B, aydın m (2018). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. , 200 - 204. 10.5152/kd.2018.49
Chicago DİZİLİ YELGİN Canan,ÇIKMAN Aytekin,KARAKEÇİLİ Faruk,GÜLHAN Barış,aydın merve Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. (2018): 200 - 204. 10.5152/kd.2018.49
MLA DİZİLİ YELGİN Canan,ÇIKMAN Aytekin,KARAKEÇİLİ Faruk,GÜLHAN Barış,aydın merve Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. , 2018, ss.200 - 204. 10.5152/kd.2018.49
AMA DİZİLİ YELGİN C,ÇIKMAN A,KARAKEÇİLİ F,GÜLHAN B,aydın m Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. . 2018; 200 - 204. 10.5152/kd.2018.49
Vancouver DİZİLİ YELGİN C,ÇIKMAN A,KARAKEÇİLİ F,GÜLHAN B,aydın m Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. . 2018; 200 - 204. 10.5152/kd.2018.49
IEEE DİZİLİ YELGİN C,ÇIKMAN A,KARAKEÇİLİ F,GÜLHAN B,aydın m "Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi." , ss.200 - 204, 2018. 10.5152/kd.2018.49
ISNAD DİZİLİ YELGİN, Canan vd. "Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi". (2018), 200-204. https://doi.org/10.5152/kd.2018.49
APA DİZİLİ YELGİN C, ÇIKMAN A, KARAKEÇİLİ F, GÜLHAN B, aydın m (2018). Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi, 31(3), 200 - 204. 10.5152/kd.2018.49
Chicago DİZİLİ YELGİN Canan,ÇIKMAN Aytekin,KARAKEÇİLİ Faruk,GÜLHAN Barış,aydın merve Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi 31, no.3 (2018): 200 - 204. 10.5152/kd.2018.49
MLA DİZİLİ YELGİN Canan,ÇIKMAN Aytekin,KARAKEÇİLİ Faruk,GÜLHAN Barış,aydın merve Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi, vol.31, no.3, 2018, ss.200 - 204. 10.5152/kd.2018.49
AMA DİZİLİ YELGİN C,ÇIKMAN A,KARAKEÇİLİ F,GÜLHAN B,aydın m Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi. 2018; 31(3): 200 - 204. 10.5152/kd.2018.49
Vancouver DİZİLİ YELGİN C,ÇIKMAN A,KARAKEÇİLİ F,GÜLHAN B,aydın m Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Klimik Dergisi. 2018; 31(3): 200 - 204. 10.5152/kd.2018.49
IEEE DİZİLİ YELGİN C,ÇIKMAN A,KARAKEÇİLİ F,GÜLHAN B,aydın m "Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi." Klimik Dergisi, 31, ss.200 - 204, 2018. 10.5152/kd.2018.49
ISNAD DİZİLİ YELGİN, Canan vd. "Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kesici ve Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi". Klimik Dergisi 31/3 (2018), 200-204. https://doi.org/10.5152/kd.2018.49