Yıl: 2019 Cilt: 29 Sayı: 154 Sayfa Aralığı: 107 - 132 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 08-07-2020

BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarınınfinansal performansının çok kriterli karar verme yöntemlerinden Entropive COPRAS (Complex Proportional ASsessment) yöntemleri iledeğerlendirilmesidir. Bu amaçla sektörde aktif büyüklüğü açısından enbüyük 11 bankanın 2017 dönemine ilişkin finansal tablolarından hesaplananverileri kullanılmıştır. Bankalara ait özkaynaklar, mevduatlar, personelgiderleri, personel sayısı ve şube sayısı girdi faktörleri olarak kullanılırken,krediler, net faaliyet karı, aktif karlılık oranı ve özkaynak karlılık oranı iseçıktı faktörleri olarak seçilmiştir. Türk bankalarının finansal performansınındeğerlendirilmesinde Entropi ve COPRAS yöntemlerinin birlikte ilk kezkullanıldığı çalışmada Entropi yöntemiyle seçilen kriterlerin ağırlıklarıbelirlenmiş, COPRAS yöntemi ile de bankalar performans açısındansıralanmıştır. Çalışma sonucunda sektördeki büyük bankaların finansalperformans değeri açısından en iyi performansa sahip bankalar olduğu tespitedilmiştir.
Anahtar Kelime:

EVALUATING BANK PERFORMANCE WITH ENTROPY AND COPRAS METHODS: A RESEARCH ON THE TURKISH BANKING SECTOR

Öz:
The purpose of this study is to evaluate the financial performances of the Turkish commercial banks by using multi criteria decision making methods, Entropi and COPRAS (Complex Proportional Assessment). The data calculated from 2017 financial tables of 11 largest banks in terms of asset size was used. The shareholders’ equity, deposits, personnel expenses, number of employees and number of bank branches were used as input factors, while loans, net operating profit, return on assets and return on equity ratios were selected as output factors. Entropi and COPRAS methods were used together for the first time in evaluating the financial performance of the Turkish banks. The weights of the criteria were determined by the Entropi method, and with the COPRAS method banks were ranked in terms of performance. The result exhibits that the big banks have the best performance in terms of financial performance value.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA TOPAK M, canakcioglu m (2019). BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 107 - 132.
Chicago TOPAK Mehmet Sabri,canakcioglu mustafa BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. (2019): 107 - 132.
MLA TOPAK Mehmet Sabri,canakcioglu mustafa BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. , 2019, ss.107 - 132.
AMA TOPAK M,canakcioglu m BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2019; 107 - 132.
Vancouver TOPAK M,canakcioglu m BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. . 2019; 107 - 132.
IEEE TOPAK M,canakcioglu m "BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." , ss.107 - 132, 2019.
ISNAD TOPAK, Mehmet Sabri - canakcioglu, mustafa. "BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". (2019), 107-132.
APA TOPAK M, canakcioglu m (2019). BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mali Çözüm, 29(154), 107 - 132.
Chicago TOPAK Mehmet Sabri,canakcioglu mustafa BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mali Çözüm 29, no.154 (2019): 107 - 132.
MLA TOPAK Mehmet Sabri,canakcioglu mustafa BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mali Çözüm, vol.29, no.154, 2019, ss.107 - 132.
AMA TOPAK M,canakcioglu m BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mali Çözüm. 2019; 29(154): 107 - 132.
Vancouver TOPAK M,canakcioglu m BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mali Çözüm. 2019; 29(154): 107 - 132.
IEEE TOPAK M,canakcioglu m "BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA." Mali Çözüm, 29, ss.107 - 132, 2019.
ISNAD TOPAK, Mehmet Sabri - canakcioglu, mustafa. "BANKA PERFORMANSININ ENTROPİ VE COPRAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Mali Çözüm 29/154 (2019), 107-132.