Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 124 - 130 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.14744/phd.2018.05657 İndeks Tarihi: 09-07-2020

Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children

Öz:
Objectives: This descriptive research was conducted with the aim of determining the difficulties families with intellectually disabled children face and their family burdens.Methods: The research population consisted of the mothers of 220 children who are aged 0-18 and monitored at aSpecial Guidance and Research Center due to their intellectual disabilities. The sample group was composed of 160mothers who consented to participate in the research.Results: Of the children, 36.9% had mild, 43.1% had moderate, and 20% had severe mental retardation. Of the mothers, 48.8% reported they had no one with whom to share the care of the child. Mothers also reported that they feltdisappointment (38.8%), bewilderment (48.1%), shock (31.3%), desperation (52.5%), anger (16.9%), guilt (14.4%). Ofthe mothers, 13.1% blamed others, 61.9% accepted the situation as an act of God, 12.5% had thoughts of committingsuicide, and 28.1% suffered from depression. On the "Family Burden Assessment Scale (FBAS)," 7.5% of the mothers gotlow scores, and 92.5% got high scores.Conclusion: This research found that most of the families felt anxious about the future, felt like their burden was toomuch to bear, and expected information and support from healthcare professionals.
Anahtar Kelime:

Zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin yaşadığı güçlüklerin ve aile yükünün belirlenmesi

Öz:
Amaç: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, zihinsel engelli çocuğu olan ailelerin yaşadıkları güçlükleri ve aile yükünü belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini zihinsel engeli nedeniyle özel bir rehberlik ve araştırma merkezinde takip edilen 0–18 yaşları arasında olan 220 çocuğun anneleri oluşturdu. Örneklem grubunu ise araştırmaya katılmayı kabul eden 160 anne oluşturdu. Bulgular: Çocukların %36.9’unun hafif, %43.1’inin orta ve %20’sinin ağır derecede mental retardasyonu olduğu bulundu. Annelerin %48.8’i çocuklarının bakımına yardımcı olacak kimseleri olmadığını, %38.8’i hayal kırıklığı, %48.1’i şaşkınlık, %31.3’ü şok, %52.5’i çaresizlik, %16.9’u öfke, %14.4’ü ise suçluluk hissettiğini, %13.1’i başkalarını suçladığını, %61.9’u durumu takdir-i ilahi olarak gördüğünü, %12.5’i intihar düşüncesine sahip olduğunu ve %28.1’i depresyon yaşadığını belirtti. Annelerin %7.5’inin “Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği (AYDÖ)” puanı düşük, %92.5’inin ise yüksekti. Sonuç: Ailelerin çoğunun geleceğe endişe ile baktığı, yüklerinin katlanılamayacak kadar ağır olduğunu düşündükleri ve sağlık profesyonellerinden bilgi ve destek bekledikleri belirlendi.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
5
8
7
APA Balcı S, KIZIL H, SAVAŞER S, Dur S, Mutlu B (2019). Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children. , 124 - 130. 10.14744/phd.2018.05657
Chicago Balcı Serap,KIZIL Hamiyet,SAVAŞER Sevim,Dur Sadiye,Mutlu Birsen Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children. (2019): 124 - 130. 10.14744/phd.2018.05657
MLA Balcı Serap,KIZIL Hamiyet,SAVAŞER Sevim,Dur Sadiye,Mutlu Birsen Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children. , 2019, ss.124 - 130. 10.14744/phd.2018.05657
AMA Balcı S,KIZIL H,SAVAŞER S,Dur S,Mutlu B Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children. . 2019; 124 - 130. 10.14744/phd.2018.05657
Vancouver Balcı S,KIZIL H,SAVAŞER S,Dur S,Mutlu B Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children. . 2019; 124 - 130. 10.14744/phd.2018.05657
IEEE Balcı S,KIZIL H,SAVAŞER S,Dur S,Mutlu B "Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children." , ss.124 - 130, 2019. 10.14744/phd.2018.05657
ISNAD Balcı, Serap vd. "Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children". (2019), 124-130. https://doi.org/10.14744/phd.2018.05657
APA Balcı S, KIZIL H, SAVAŞER S, Dur S, Mutlu B (2019). Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 10(2), 124 - 130. 10.14744/phd.2018.05657
Chicago Balcı Serap,KIZIL Hamiyet,SAVAŞER Sevim,Dur Sadiye,Mutlu Birsen Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 10, no.2 (2019): 124 - 130. 10.14744/phd.2018.05657
MLA Balcı Serap,KIZIL Hamiyet,SAVAŞER Sevim,Dur Sadiye,Mutlu Birsen Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, vol.10, no.2, 2019, ss.124 - 130. 10.14744/phd.2018.05657
AMA Balcı S,KIZIL H,SAVAŞER S,Dur S,Mutlu B Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2019; 10(2): 124 - 130. 10.14744/phd.2018.05657
Vancouver Balcı S,KIZIL H,SAVAŞER S,Dur S,Mutlu B Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2019; 10(2): 124 - 130. 10.14744/phd.2018.05657
IEEE Balcı S,KIZIL H,SAVAŞER S,Dur S,Mutlu B "Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children." Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 10, ss.124 - 130, 2019. 10.14744/phd.2018.05657
ISNAD Balcı, Serap vd. "Determining the burdens and difficulties faced by families with intellectually disabled children". Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 10/2 (2019), 124-130. https://doi.org/10.14744/phd.2018.05657