Yıl: 2000 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 9 - 14 Metin Dili: Türkçe

Arteriovenöz fistüllerin erken dönem açıklığının venöz sistem basıncının ölçümü ile tayini (Arteriovenöz fistülün arteryel ve venöz sistem basınçlarının analizi)

Öz:
Kronik böbrek yetersizliğindeki hastalara açılan arteriovenöz şantların erken dönem açıklık oranları birçok faktörden etkilenir. Bu faktörlerin biri de venöz sistemdeki darlık ve tıkanıklıklardır. Bu çalışmanın amacı venöz sistem darlıklarının arteriovenöz fistüllere olan etkisini venöz sistem basıncını ölçerek ortaya koymaktır. İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi ABD'nda 1997 yılında yapılan 410 arteriovenöz fistülden yaş, cinsiyet ve primer böbrek hastalığı farklılıklarını gözetmeksizin rastgele seçilmiş 15 hastada fistül yapıldıktan sonra peroperatuar venöz sistem basıncı ölçülmüştür. Bu fistüllerin 11 tanesi snuff-box, 3 tanesi brescio-simino, 1 tanesi de brakial konumda yapılmıştır. Tril alınan 10 hastada ortalama sistolik venöz basınç 35.8 mmHg olup, ortalama sistolo-diastolik basınç farkı 3.4 mmHg'dır. Tril olmayan 5 hastada ise ortalama venöz basınç 51.3 mmHg olup, sistolodiastolik basınç farkı 42 mmHg'ya yükselmiştir. Venöz sistemde tıkanıklık olan bir hastanın arteriovenöz fistül sonrası ölçülen venöz basınç değeri, venöz tıkanıklığı olmayan bir hastaya göre anlamlı olarak yüksektir. Arteriovenöz fistülün erken dönem patensini etkileyen venöz sistem patolojilerinden şüphe edildiğinde fistül açtıktan sonra venöz sistemde bakılacak sistolik basınç ve sistolodiastolik basınç farkı fistülün erken dönem açıklılığını gösteren bir kriterdir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA KORKUT A, HABERAL C, ÖZCAN V, HÖKENEK F, ALPAGUT U, TİRELİ E, KARGI A, ONURSAL E (2000). Arteriovenöz fistüllerin erken dönem açıklığının venöz sistem basıncının ölçümü ile tayini (Arteriovenöz fistülün arteryel ve venöz sistem basınçlarının analizi). Damar Cerrahi Dergisi, 9(2), 9 - 14.
Chicago KORKUT Ali Kubilay,HABERAL Cevahir,ÖZCAN Vural,HÖKENEK Faruk,ALPAGUT Ufuk,TİRELİ Emin,KARGI Aydın,ONURSAL Ertan Arteriovenöz fistüllerin erken dönem açıklığının venöz sistem basıncının ölçümü ile tayini (Arteriovenöz fistülün arteryel ve venöz sistem basınçlarının analizi). Damar Cerrahi Dergisi 9, no.2 (2000): 9 - 14.
MLA KORKUT Ali Kubilay,HABERAL Cevahir,ÖZCAN Vural,HÖKENEK Faruk,ALPAGUT Ufuk,TİRELİ Emin,KARGI Aydın,ONURSAL Ertan Arteriovenöz fistüllerin erken dönem açıklığının venöz sistem basıncının ölçümü ile tayini (Arteriovenöz fistülün arteryel ve venöz sistem basınçlarının analizi). Damar Cerrahi Dergisi, vol.9, no.2, 2000, ss.9 - 14.
AMA KORKUT A,HABERAL C,ÖZCAN V,HÖKENEK F,ALPAGUT U,TİRELİ E,KARGI A,ONURSAL E Arteriovenöz fistüllerin erken dönem açıklığının venöz sistem basıncının ölçümü ile tayini (Arteriovenöz fistülün arteryel ve venöz sistem basınçlarının analizi). Damar Cerrahi Dergisi. 2000; 9(2): 9 - 14.
Vancouver KORKUT A,HABERAL C,ÖZCAN V,HÖKENEK F,ALPAGUT U,TİRELİ E,KARGI A,ONURSAL E Arteriovenöz fistüllerin erken dönem açıklığının venöz sistem basıncının ölçümü ile tayini (Arteriovenöz fistülün arteryel ve venöz sistem basınçlarının analizi). Damar Cerrahi Dergisi. 2000; 9(2): 9 - 14.
IEEE KORKUT A,HABERAL C,ÖZCAN V,HÖKENEK F,ALPAGUT U,TİRELİ E,KARGI A,ONURSAL E "Arteriovenöz fistüllerin erken dönem açıklığının venöz sistem basıncının ölçümü ile tayini (Arteriovenöz fistülün arteryel ve venöz sistem basınçlarının analizi)." Damar Cerrahi Dergisi, 9, ss.9 - 14, 2000.
ISNAD KORKUT, Ali Kubilay vd. "Arteriovenöz fistüllerin erken dönem açıklığının venöz sistem basıncının ölçümü ile tayini (Arteriovenöz fistülün arteryel ve venöz sistem basınçlarının analizi)". Damar Cerrahi Dergisi 9/2 (2000), 9-14.