Yıl: 1999 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 217 - 222 Metin Dili: Türkçe

Aortanın ileri derecede aterosklerozunda koroner arter cerrahisi

Öz:
Açık kalp cerrahisinde tekniklerin ilerlemesine rağmen nörolojik komplikasyonların görülme sıklığı azalmamıştır ve inme (stroke) morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde artırmaktadır. Bu yazıda çıkan aortada ileri derecede kalsifikasyon bulunan vakalarda hipotermik fibrilasyon tekniği kullanılarak aortaya dokunulmadan ve kross klemp konulmadan yapılan koroner by-pass ameliyatları anlatıldı. 2 yıl içinde aortada ileri derecede kalsifikasyon bulunan 23 olguda bu teknik kullanıldı. Yaş ortalaması 65 + 3 yıl idi. Kardiopulmoner bypass için femoral arter ve sağ atrium kullanıldı. Tüm hastalar 26-28 ºC'de ventriküler fibrilasyon ile ameliyat edildi ve internal torasik arterler ve gastroepiploik arter ve bu greftlerin kombinasyonu kullanıldı. Aortaya klemp uygulanmadı ve proksimal anastomoz yapılmadı. 30 günlük ölüm oranı 0 idi. Hiçbir olguda nörolojik komplikasyon, alt ekstremite iskemisi ve hemodinamik problem gözlenmedi. Sadece 1 olgu kanama nedeniyle tekrar ameliyata alındı ve eksik revaskülarizasyon yapılan 1 vakada peroperatif miyokard enfarktüsü görüldü, fakat hemodinamik olarak bir problem olmadı. Bu teknik iyi miyokard korunması sağladığı, uygun revaskülarizasyonu engellemediği ve emboliye bağlı nörolojik komplikasyonları önemli ölçüde engellediği için tercih edilebilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AKPINAR B, GÜDEN M, POLAT B, SAĞBAŞ E, SANİSOĞLU İ, SÖNMEZ B, DEMİROĞLU C (1999). Aortanın ileri derecede aterosklerozunda koroner arter cerrahisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 7(3), 217 - 222.
Chicago AKPINAR Belhhan,GÜDEN Mustafa,POLAT Bülent,SAĞBAŞ Ertan,SANİSOĞLU İlhan,SÖNMEZ Bingür,DEMİROĞLU Cemi Aortanın ileri derecede aterosklerozunda koroner arter cerrahisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 7, no.3 (1999): 217 - 222.
MLA AKPINAR Belhhan,GÜDEN Mustafa,POLAT Bülent,SAĞBAŞ Ertan,SANİSOĞLU İlhan,SÖNMEZ Bingür,DEMİROĞLU Cemi Aortanın ileri derecede aterosklerozunda koroner arter cerrahisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, vol.7, no.3, 1999, ss.217 - 222.
AMA AKPINAR B,GÜDEN M,POLAT B,SAĞBAŞ E,SANİSOĞLU İ,SÖNMEZ B,DEMİROĞLU C Aortanın ileri derecede aterosklerozunda koroner arter cerrahisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 1999; 7(3): 217 - 222.
Vancouver AKPINAR B,GÜDEN M,POLAT B,SAĞBAŞ E,SANİSOĞLU İ,SÖNMEZ B,DEMİROĞLU C Aortanın ileri derecede aterosklerozunda koroner arter cerrahisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 1999; 7(3): 217 - 222.
IEEE AKPINAR B,GÜDEN M,POLAT B,SAĞBAŞ E,SANİSOĞLU İ,SÖNMEZ B,DEMİROĞLU C "Aortanın ileri derecede aterosklerozunda koroner arter cerrahisi." Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 7, ss.217 - 222, 1999.
ISNAD AKPINAR, Belhhan vd. "Aortanın ileri derecede aterosklerozunda koroner arter cerrahisi". Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 7/3 (1999), 217-222.