Yıl: 2002 Cilt: 3 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 5 - 13 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı

Öz:
Amaç: Türkiye'deki birinci basamak hekimlerinin şizofreni ve tedavisine yaklaşımı ile ilgili bilgi, eğilim ya da algılamalarının saptanması ve bunu etkileyen etmenlerin ortaya koyulması amacıyla planlanan bu araştırma Psikiyatrik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi Derneği (PAREM) tarafından yapılmıştır. Yöntem: Araştırma Adana, İstanbul, Trabzon, Diyarbakır ve Bolu'da yürütülmüştür. İllerin seçimi Devlet İstatistik Enstitüsü'nün gelişmişlik sınıflaması, çalışan psikiyatrist sayısı ve farklı coğrafi bölgeler dikkate alınarak yapılmıştır. İl ve ilçe merkezlerinde çalışan pratisyen hekimler araştırmaya alınmıştır. Uygulanan ankette, şizofreni ve depresyona karşı bilgi, algı ve eğilimleri ölçmek için 60 item yer almakta olup, her item için "katılıyorum", "katılmıyorum" ve "fikrim yok" şeklinde 3 yanıt kategorisi belirtilmiştir. Seçilmiş bölgelerdeki hekimleri ziyaret ederek, yüz yüze görüşmeler yaparak, her ilde 1 olmak üzere toplam 5 anketör anketleri uygulamıştır. Araştırmada 123 sağlık ocağında çalışan 300 birinci basamak hekimine anket uygulanmıştır, Anketin uygulandığı sağlık ocaklarında bulunan 55 hekim anketi uygulamayı reddetmiştir. Sonuçlar: Anketin uygulandığı hekimlerin %58.7'si erkek, %41.3'ü kadındır. Araştırmaya alınan hekimlerin yaş ortalamaları 31.4, ortalama olarak çalışma süreleri 6.5 yıl, bir hafta içerisinde gördükleri hasta sayısı 247.6, son bir hafta içinde gördükleri ortalama psikotik hasta sayısı ise 19.88'dir. Sonuçlara göre, hekimlerin büyük çoğunluğu şizofreniyi ruhsal bir zayıflık hali olarak görmekte ve %80'i şizofrenin tam olarak düzelmediğine inanmaktadır. Hekimlerin üçte birinden fazlası şizofreninin sosyal sorunlar nedeniyle ortaya çıktığına ve %26'sı şizofreninin iyileşmesi için sosyal sorunların çözülmesi gerektiğine inanmaktadır. Şizofrenide psikoterapinin yararlı olacağına inananların oranı ise %56.3'tür. Hekimlerin yarısından fazlası şizofrenlerin toplum içinde serbest dolaşmaması gerektiğine, saldırgan olduklarına, kendi hayattarı ile doğru kararlar alamayacaklarına inandıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgular hekimlerin şizofreniye ilişkin stigmayı toplumla paylaştıklarını göstermektedir. Tartışma: Bulgular şizofreninin değerlendirilmesi ve kavranmasında hekimlerin bakış açılarının önemini ortaya koymaktadır. Hekimlerin de toplumun bakış açısına benzer bir şekilde şizofreniyi değerlendirdikleri görülmektedir. Şizofreni hastalığını daha fazla bilen ve hastalarla daha yakın ilişkide olan bu grubun etiketleyici bir düşünce içinde olması bu konuda yürütülecek çalışmaların kapsamının genişletilmesi konusunda uyarıcı olmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Aker A, Özmen E, ogel k, SAĞDUYU A, uguz s, GÜROL T, BORATAV R, LİMAN O (2002). Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. , 5 - 13.
Chicago Aker Ahmet Tamer,Özmen Erol,ogel kultegin,SAĞDUYU Afşin,uguz sukru,GÜROL Tamar Defne,BORATAV Rıza Cumhur,LİMAN Olcay Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. (2002): 5 - 13.
MLA Aker Ahmet Tamer,Özmen Erol,ogel kultegin,SAĞDUYU Afşin,uguz sukru,GÜROL Tamar Defne,BORATAV Rıza Cumhur,LİMAN Olcay Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. , 2002, ss.5 - 13.
AMA Aker A,Özmen E,ogel k,SAĞDUYU A,uguz s,GÜROL T,BORATAV R,LİMAN O Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. . 2002; 5 - 13.
Vancouver Aker A,Özmen E,ogel k,SAĞDUYU A,uguz s,GÜROL T,BORATAV R,LİMAN O Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. . 2002; 5 - 13.
IEEE Aker A,Özmen E,ogel k,SAĞDUYU A,uguz s,GÜROL T,BORATAV R,LİMAN O "Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı." , ss.5 - 13, 2002.
ISNAD Aker, Ahmet Tamer vd. "Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı". (2002), 5-13.
APA Aker A, Özmen E, ogel k, SAĞDUYU A, uguz s, GÜROL T, BORATAV R, LİMAN O (2002). Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3(1), 5 - 13.
Chicago Aker Ahmet Tamer,Özmen Erol,ogel kultegin,SAĞDUYU Afşin,uguz sukru,GÜROL Tamar Defne,BORATAV Rıza Cumhur,LİMAN Olcay Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 3, no.1 (2002): 5 - 13.
MLA Aker Ahmet Tamer,Özmen Erol,ogel kultegin,SAĞDUYU Afşin,uguz sukru,GÜROL Tamar Defne,BORATAV Rıza Cumhur,LİMAN Olcay Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, vol.3, no.1, 2002, ss.5 - 13.
AMA Aker A,Özmen E,ogel k,SAĞDUYU A,uguz s,GÜROL T,BORATAV R,LİMAN O Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2002; 3(1): 5 - 13.
Vancouver Aker A,Özmen E,ogel k,SAĞDUYU A,uguz s,GÜROL T,BORATAV R,LİMAN O Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2002; 3(1): 5 - 13.
IEEE Aker A,Özmen E,ogel k,SAĞDUYU A,uguz s,GÜROL T,BORATAV R,LİMAN O "Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı." Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3, ss.5 - 13, 2002.
ISNAD Aker, Ahmet Tamer vd. "Birinci basamak hekimlerinin şizofreniye bakış açısı". Anadolu Psikiyatri Dergisi 3/1 (2002), 5-13.