Yıl: 2018 Cilt: 27 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 245 - 248 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 21-07-2020

SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU

Öz:
Brakiyal pleksus, üst ekstremitenin motor fonksiyonunun tümünden ve duyusal fonksiyonun büyük bölümünden sorumludur. Üst ekstremitenin ve omzun anestezisiplexus brachialisin farklı yerlerden bloke edilmesi ilesağlanabilir. İnterskalen blok yan etkisi az, uygulanmasıkolay, başarı oranı yüksek bir işlem olduğundan vepostoperatif analjezi sağladığından omuz ve üstekstremite cerrahilerinde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle yüksek riskli hastaların günübirlikanestezi uygulamasında sık tercih edilen bir anesteziyöntemidir. Bu olguda, stimplex eşliğinde prilokainbupivakain kullanılarak interskalen brakiyal pleksusbloğu uygulanan hasta sunuldu. Olgu, 26 yaşında spinabifida tanısı olan hidrosefali sebebiyle şant operasyonugeçirmiş erkek bireydi. Aynı zamanda, hasta birey kronik böbrek yetmezliği nedeni ile haftada 2 gün diyalizegirmekteydi. Olgunun anamnez öyküsünde; epilepsitanısı olduğu, paraplejik astım öyküsünün yer aldığı vegüvercin göğsünün mevcut olduğu belirlendi. Hastanınmikrognati tiroglossal mesafesi kısa, mallampatiskorlaması 4 olarak tespit edildi. 26 yaşındaki erkekhasta sağ humerus kırığı nedeni ile intramedüller çimento augmentasyonu ve vida ile stabilizasyon içinameliyata hazırlandı. Ele alınan olguda hidrosefali, kronik böbrek yetmezliği, güvercin göğsü, astım öyküsü vezor entübasyon kriterleri mevcuttu. Bundan dolayı,riskler göz önüne alındığında çoklu ilaç kullanımındankaçınmak için interskalen brakiyal pleksus bloğu tercihedildi. Sonuç olarak, yüksek riskli hastalarda diğer anestezi uygulamalarına göre rejyonel anestezinin iyi biralternatif olduğu görüşündeyiz.
Anahtar Kelime:

INTERSCALENE BRACHIAL PLEXUS BLOCK IN PATIENT WITH SPINA BIFIDA: CASE REPORT

Öz:
Brachial plexus is responsible for the entire motor function and most of the sensory function of the upper extremity. Anesthesia of the upper extremity and shoulder region can be achieved by blocking the brachial plexus from different sites. Since the interscalene block success rate is high (there is little side effect and it is easy to implement), its use in shoulder and upper limb surgical is becoming increasingly widespread. In this case, we present a patient who has undergone interscalene brachial plexus block using prilocain-bupivacain with stimplex. The case was a 26 year-old male diagnosed with spina bifida and subjected to shunt operation due to hydrocephalus. At the same time, the patient was on dialysis treatment 2 days a week for chronic renal failure. In the medical history of the case, there were epilepsy, paraplegic asthma, and pigeon chest. The patient's micrognathic thyroglossal distance was short, and the mallampati score was 4. He was prepared for surgery with intramedullary cement augmentation and screw stabilization with the right humerus fracture. The patient had hydrocephalus, chronic renal failure, pigeon breast, asthma, and difficult intubation criteria. Therefore, when considering the risks, interscalene brachial plexus block was preferred to avoid multiple drug use. As a result, we think that regional anesthesia is a good alternative to other anesthesia in high-risk patients.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Tecklin JS. Pediatric Physical Therapy (5th ed). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2014; 231-279.
 • 2. Shurtleff DB, Graaf WD. Overview of clinical issues in the management of myelomeningocele. In: Sarwak JF, Lubicky JP (eds), Caring for the Child with Spina Bifida. American Academy of Orthopaedic Surgeons, Illinois 2001; 1.
 • 3. Okurowska-Zawada, Konstantynowicz J, Kułak W, et al. Assessment of risk factors for osteoporosis and fractures in children with meningomyelocele. Adv Med Sci 2009; 54(2):247-252.
 • 4. Elias RE, Hobbs N. Spina bifida: sorting out the complexities of care. Contemporary Pediatrics 1998; 15:156-171.
 • 5. Tsai PY, Yang TF, Chan RC, et al. Functional investigation in children with spina bifida -- measured by the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Childs Nerv Syst 2002; 18:48- 53.
 • 6. Adzick NS, Walsh DS. Myelomeningocele: prenatal diagnosis, pathophysiology and management. Semin Pediatr Surg 2003; 12:168-174.
 • 7. Schoenmakers MA, Uiterwaal CS, Gulmans VA, et al. Determinants of functional independence and quality of life in children with spina bifida. Clin Rehabil 2005; 19:677-685.
 • 8. Adzick NS. Fetal myelomeningocele: natural history, pathophysiology, and in-utero intervention. Semin Fetal Neonatal Med 2010; 15:9-14.
 • 9. Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ, Larson CP. Peripheral nevre blocks. In: Larson CP (eds), Clinical Anesthesiology (3th ed). McGraw-Hill,3. Okurowska-Zawada, Konstantynowicz J, Kułak W, et al. Assessment of risk factors for osteoporosis and fractures in children with meningomyelocele. Adv Med Sci 2009; 54(2):247-252. 4. Elias RE, Hobbs N. Spina bifida: sorting out the complexities of care. Contemporary Pediatrics 1998; 15:156-171. 5. Tsai PY, Yang TF, Chan RC, et al. Functional investigation in children with spina bifida -- measured by the Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Childs Nerv Syst 2002; 18:48- 53. 6. Adzick NS, Walsh DS. Myelomeningocele: prenatal diagnosis, pathophysiology and management. Semin Pediatr Surg 2003; 12:168-174. 7. Schoenmakers MA, Uiterwaal CS, Gulmans VA, et al. Determinants of functional independence and quality of life in children with spina bifida. Clin Rehabil 2005; 19:677-685. 8. Adzick NS. Fetal myelomeningocele: natural history, pathophysiology, and in-utero intervention. Semin Fetal Neonatal Med 2010; 15:9-14. 9. Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ, Larson CP. Peripheral nevre blocks. In: Larson CP (eds), Clinical Anesthesiology (3th ed). McGraw-Hill, New York 2002; 286-291. 10. Mian A, Chaudhry I, Huang R, et al. Brachial plexus anesthesia: A review of the relevant anatomy, complications, and anatomical variations. Clin Anat 2014; 27:210-221. 11. Özatamer O, Alkış N, Batislam Y, Yörükoğlu D. Anestezide Güncel Konular (1. baskı). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002; 350. 12. Carden E, Ori A. Applying cervical spine anatomy to interscalene brachial plexus blocks. Pain Physician 2005; 8:357-361. 13. Chelly JE, Greger J, Al Samsam T, et al. Reduction of operating and recovery room times and overnight hospital stays with interscalene blocks as sole anesthetic technique for rotator cuff surgery. Minerva Anestesiol 2001; 67:613-619. 14. Winnie AP. Interscalene brachial plexus block. Anesth Analg 1970; 49:455-66. 15. Borgeat A, Schäppi B, Biasca N, et al. Patientcontrolled analgesia after major shoulder surgery: patient-controlled interscalene analgesia versus patient-controlled analgesia. Anesthesiology 1997; 87:1343-1347. 16. Fredrickson MJ, Ball CM, Dalgleish AJ. Successful continuous interscalene analgesia for ambulatory shoulder surgery in a private practice setting. Reg Anesth Pain Med 2008; 33:122-128. 17. Heath PJ, Brownlie GS, Herrick MJ. Latency of brachial plexus block. The effect on onset time of warming local anaesthetic solutions. Anaesthesia 1990; 45:297-301. New York 2002; 286-291.
 • 10. Mian A, Chaudhry I, Huang R, et al. Brachial plexus anesthesia: A review of the relevant anatomy, complications, and anatomical variations. Clin Anat 2014; 27:210-221.
 • 11. Özatamer O, Alkış N, Batislam Y, Yörükoğlu D. Anestezide Güncel Konular (1. baskı). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2002; 350.
 • 12. Carden E, Ori A. Applying cervical spine anatomy to interscalene brachial plexus blocks. Pain Physician 2005; 8:357-361.
 • 13. Chelly JE, Greger J, Al Samsam T, et al. Reduction of operating and recovery room times and overnight hospital stays with interscalene blocks as sole anesthetic technique for rotator cuff surgery. Minerva Anestesiol 2001; 67:613-619.
 • 14. Winnie AP. Interscalene brachial plexus block. Anesth Analg 1970; 49:455-66.
 • 15. Borgeat A, Schäppi B, Biasca N, et al. Patientcontrolled analgesia after major shoulder surgery: patient-controlled interscalene analgesia versus patient-controlled analgesia. Anesthesiology 1997; 87:1343-1347.
 • 16. Fredrickson MJ, Ball CM, Dalgleish AJ. Successful continuous interscalene analgesia for ambulatory shoulder surgery in a private practice setting. Reg Anesth Pain Med 2008; 33:122-128.
 • 17. Heath PJ, Brownlie GS, Herrick MJ. Latency of brachial plexus block. The effect on onset time of warming local anaesthetic solutions. Anaesthesia 1990; 45:297-301.
APA ARDA BALCI M, ŞİMŞEK Ç, Atay E, TAHTA Y, Ertekin A (2018). SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU. , 245 - 248.
Chicago ARDA BALCI Mehtap,ŞİMŞEK Çiğdem,Atay Emre,TAHTA Yahya,Ertekin Ayşe SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU. (2018): 245 - 248.
MLA ARDA BALCI Mehtap,ŞİMŞEK Çiğdem,Atay Emre,TAHTA Yahya,Ertekin Ayşe SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU. , 2018, ss.245 - 248.
AMA ARDA BALCI M,ŞİMŞEK Ç,Atay E,TAHTA Y,Ertekin A SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU. . 2018; 245 - 248.
Vancouver ARDA BALCI M,ŞİMŞEK Ç,Atay E,TAHTA Y,Ertekin A SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU. . 2018; 245 - 248.
IEEE ARDA BALCI M,ŞİMŞEK Ç,Atay E,TAHTA Y,Ertekin A "SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU." , ss.245 - 248, 2018.
ISNAD ARDA BALCI, Mehtap vd. "SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU". (2018), 245-248.
APA ARDA BALCI M, ŞİMŞEK Ç, Atay E, TAHTA Y, Ertekin A (2018). SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU. Sağlık Bilimleri Dergisi, 27(3), 245 - 248.
Chicago ARDA BALCI Mehtap,ŞİMŞEK Çiğdem,Atay Emre,TAHTA Yahya,Ertekin Ayşe SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU. Sağlık Bilimleri Dergisi 27, no.3 (2018): 245 - 248.
MLA ARDA BALCI Mehtap,ŞİMŞEK Çiğdem,Atay Emre,TAHTA Yahya,Ertekin Ayşe SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU. Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.27, no.3, 2018, ss.245 - 248.
AMA ARDA BALCI M,ŞİMŞEK Ç,Atay E,TAHTA Y,Ertekin A SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 27(3): 245 - 248.
Vancouver ARDA BALCI M,ŞİMŞEK Ç,Atay E,TAHTA Y,Ertekin A SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 27(3): 245 - 248.
IEEE ARDA BALCI M,ŞİMŞEK Ç,Atay E,TAHTA Y,Ertekin A "SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU." Sağlık Bilimleri Dergisi, 27, ss.245 - 248, 2018.
ISNAD ARDA BALCI, Mehtap vd. "SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU". Sağlık Bilimleri Dergisi 27/3 (2018), 245-248.