Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 521 - 537 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.14997 İndeks Tarihi: 23-07-2020

DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER

Öz:
Pazarlama dünyası mobil kullanıcılara ulaşmaya çalışırken, işleridaha da karmaşık hale getirecek olan giyilebilir teknoloji pazarı ortayaçıkmıştır. Bu pazar, dijital pazarlama dünyasını büyük inovasyonyatırımlarına yöneltecek, pazarlama stratejilerini bu alandadeğiştirmelerini ve geliştirmelerini zorunlu kılacaktır. Pazarlamaalanındaki en büyük değişimin e-pazarlama alanında olacağıöngörülmektedir. Giyilebilir teknoloji pazarındaki büyük atılım vegelişim, pazarlama profesyonellerinin konuyla ilgili daha çok araştırmayapmasına olanak sağlamaktadır. Pazarlama akademisyenlerinin dijitalpazarlama araştırmaları yaparken giyilebilir teknolojiler sayesindekullanıcılara ulaştırılacak bildirimler veya e-postalar gibi iletişimaraçlarını daha etkin şekilde kullanabilecekleri gerçeği ortayaçıkmaktadır.Şimdilik eş zamanlı olarak izleme imkanı tanımayan giyilebilirteknoloji araçları, gelecekte kullanıcıların sağlık, spor ve eğlence gibiverilerine eş zamanlı olarak ulaşabilme imkanı sunacağı açıktır.Süregelen bu evrim markalar için olumsuz bir durum değildir. Aksine bugelişim pazarlama alanında değerlendirildiği takdirde, kullanıcılarındaha çok dikkatini çekecek içerikler hazırlanabilir.Bu çalışma ile giyilebilir teknoloji pazarı incelenmiş, pazarlamaakademisyenlerine ve pazarlama profesyonellerine konuyla ilgili önerilersunulmuştur. Bu amaçla yapılan bu çalışmada öncelikle literatürtaraması yapılmıştır. Konuyla ilgili çıkan haberler değerlendirilmiştir. Herne kadar bu konu Türkiye’de yeni gelişiyor ve kabul ediliyor olsa dadünyada giyilebilir teknoloji pazarının potansiyeli dikkat çekmektedir. Bu çalışma sonucunda dijital pazarlama alanında yapılacakçalışmaların giyilebilir teknoloji pazarındaki potansiyeli de dahil ederekincelenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

INTERNET OF THINGS IN DIGITAL MARKETING: WEARABLE TECHNOLOGIES

Öz:
As the marketing world tries to reach mobile users, a wearable technology market has emerged which will make things even more complicated. This market will lead marketing world to big innovation investements and it will make compulsory marketing strategies be changed and developed in this field. It is predicted that the biggest change in marketing will be in the field of e-marketing. The great breakthrough and development in the wearable technology market allows marketing professionals to conduct more research on the subject. It becomes clear that wearable technologies can more effectively use communication tools such as notifications or e-mails when marketing researchers conduct digital marketing research to be delivered to users. It is obvious that wearable technology tools, which currently do not provide simultaneous monitoring, are likely to provide users with simultaneous access to data such as health, sports and entertainment in the future. This ongoing evolution is not a negative situation for brands. On the contrary, if this development is evaluated in the field of marketing, contents that attract more attention of users can be prepared. This study investigated the market of wearable technology and presented suggestions for marketing academicians and marketing professionals. In this study literature research was done firstly. News about the subject has been evaluated. Although this issue is being considered in Turkey and newly developing, it attracts the potential of the wearable technology market in the world. As a result of this study, it is suggested that the studies to be done in the field of digital marketing be done considering the wearable technology market.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
4
5
4
 • AiQ (2018). E-Textiles –TheFabricforSensors. 15.05.2018 tarihinde http://www.aiqsmartclothing.com/about-aiq/ adresinden erişilmiştir.
 • SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. SOYADI içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.
 • Altuntaş, B. ve Akyüz, A. (2018). Attitude and Purchase Intention Towards Smartwatches: An Empirical Research on the Innovative Wearable Technology Field. Ed. Dinçer, H. ve Yüksel S., Ch. 3. Handbook of Research on Managerial Thinking in Global Business Economics, Hershey (41-57) PA, USA: IGI Global
 • Bal, Ö. F. (2017).Dünden Bu Güne – Giyilebilir Teknoloji Tarihi (İnfografik), 15.05.2018 tarihinde http://sayborg.net/incelemeler/dunden-bu-gune-giyilebilir-teknoloji-tarihi/ adresinden erişilmiştir.
 • Buenaflor, C., & Kim, H. C. (2013). Six human factors to acceptability of wearable computers. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering. http://doi.org/10.1.1.307.215
 • Burke, M.,Marlow, C., Lento, T., 2010. Social network activity and social well-being. Pape rPresented At: Proceedings of the 28th International Conference on Human Factors in Computing Systems.
 • Chiu, Yu-Tzu (2018). Wristify: Thermo electric Wearable Would Reduce Energy Consumption, 15. 05.2018 tarihinde https://spectrum.ieee.org/energywise/energy/environment/wristifythermoelectric-bracelet-would-reduce-energy-consumption adresinden erişilmiştir.
 • CNN (2013). Google patenting an electronic 'throattattoo' 15.05.2018 tarihinde https://edition.cnn.com/2013/11/12/tech/innovation/google-throat-tattoo/index.html adresinden erişilmiştir.
 • Costa, C. (2018). Product Review: Reebok Check light 15.05.2018 tarihinde https://breakingmuscle.com/reviews/product-review-reebok-checklight, adresinden erişilmiştir.
 • E- Learners (2018). History of Wearable Technology. 15.05.2018 tarihinde https://www.elearners.com/online-degrees/technology/history-of-wearabletechnology/ adresinden erişilmiştir.
 • Euromsg (2017). Giyilebilir Teknolojiler E-posta Pazarlamada Nasıl Kullanılır? blog.euromsg.com/giyilebilir-teknolojiler-e-posta-pazarlamada-nasil-kullanilir/, adresinden erişilmiştir.
 • FHI (FutureHealth Index), (2016). Infographic: TheHistory of Wearables, 15.05.2018 tarihinde https://www.futurehealthindex.com/2016/09/29/infographic-history-wearables/ adresinden erişilmiştir.
 • Fingas, J. (2013). Run-n-Read keeps e-book text steady while you're on the treadmill, 15.05.2018 tarihinde https://www.engadget.com/2013/09/05/run-n-read/ adresinden erişilmiştir.
 • Hayward, J. (2018). Wearable Technology: Market Update and Outlook, IDTechEx Hayward,J.,Chansin, G. &Zervos, H. (2016). WearableTechnology2016-2026-Markets, Players and 10- Year Forecasts. 09.06.2018 tarhinde http://www.idtechex.com/research/reports/wearabletechnology-2016-2026-00048 3.asp, adresinden erişilmiştir.
 • IoT (Internet of Things) (2016). Dijital Pazarlama Giyilebilir Teknoloji ile Evrim Geçirecek. 15.05.2018
 • tarihinde http://www.iot.gen.tr/2016/06/22/dijital-pazarlama-giyilebilir-teknoloji-ileevrim-gecirecek/, adresinden erişilmiştir. Jawbone, (2018). Eating Smart Made Simple. 15.05.2018 tarihinde https://jawbone.com/up, adresinden erişilmiştir.
 • Johnson, D. (2017). Best Smart Bike Helmets. 15.05.2018 tarihinde http://gadgetsandwearables.com/2017/09/22/best-smart-bike-helmets/ adresinden erişilmiştir.
 • Jung, Y., Kim, S., & Choi, B. (2016). Consumer valuation of the wearables: The case of smartwatches. Computers in Human Behavior, 63, 899–905. http://doi.org/10.1016/j.chb.2016.06.040
 • Kılıç, H. Ö. (2017). Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanım Alanları, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (4) 99-112
 • Kılıç, H. Ö. (2017). Giyilebilir Teknoloji Ürünleri Pazarı ve Kullanım Alanları, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 9 (4) 99-112
 • Kim, K. J., & Shin, D.-H. (2015). An acceptance model for smart watches. Internet Research. http://doi.org/10.1108/IntR-05-2014-0126
 • Kosir, S. (2015). A Look at Smart Clothing for 2015 Hexoskin Biometric Shirt Is The Future of Fitness Tracking.
 • Lipman, V. (2014). 71% Of 16-To-24-Year-Olds Want 'Wearable Tech.' Why Don't I Even Want To Wear A Watch? 17.08.2018 tarihinde https://forbes.com/sites/victorlipman/2014/09/22/71-of-16-24s-want-wearable-techwhy-dont-i-even-want-to-wear-a-watch/#acd888d3d41b adresinden erişilmiştir.
 • Live Science (2013). FitbugOrb: FitnessTrackerReview. 15.05.2018 tarihinde https://www.livescience.com/41946-fitbug-orb-review.html adresinden erişilmiştir. Lumo (2018). How Lumo Lift Works. 15.05.2018 tarihinde https://www.lumobodytech.com/lumolift/ adresinden erişilmiştir.
 • Mann, S. (1996). “Smart clothing.” In Proceedings of the fourth ACM international conference on Multimedia - MULTIMEDIA ’96. http://doi.org/10.1145/244130.244184
 • Mann, S. (1998). Wearable Computing as means for Personal Empowerment. Proc. 3rd Int. Conf. on Wearable Computing (ICWC).
 • Marenic, M. (2016). Review: Adidas mi Coach Smart Run, 15.05.2018 tarihinde https://medium.com/@mattmarenic/review-adidas-micoach-smart-run-35ab413dfae2, adresinden erişilmiştir.
 • MC10 (2018). Improving Human Health Through Wearable Healthcare Solutions. 15.05.2018 tarihinde https://www.mc10inc.com/ adresinden erişilmiştir.
 • Moticon (2018).For Top NotchResearch 15.05.2018 tarihinde https://www.moticon.de/, adresinden erişilmiştir.
 • Nielsen (2014). Tech-Styles: Are Consumers Really Interested in Wearing Tech On Their Sleeves? 17.08.2018 tarihinde http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2014/tech-styles-are-consumers-really-interested-in-wearing-tech-on-their-sleeves.html adresinden erişilmiştir.
 • NPD (2014), Wearable Tech Device Awareness Surpasses 50 Percent Among US Consumers, According to NPD), 15.05.2018 tarihinde https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/wearable-tech-deviceawareness-surpasses-50-percent-among-us-consumers-according-to-npd/, adresinden erişilmiştir.
 • NPD. 2015. The Demographic Divide: Fitness Trackers and Smartwatches Attracting Very Different Segments of the Market, According to The NPD Group. 17.08.2018 tarihinde https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2015/thedemographic-divide-fitness-trackers-and-smartwatches-attracting-very-differentsegments-of-the-market-according-to-the-npd-group/ adresinden erişilmiştir. Omsignal (2018). Capturing Personalized Biometric Data for Optimal Health 15.05.2018 tarihinde https://omsignal.com/, adresinden erişilmiştir.
 • Özdoğan, B. (2014). LG’den Kalp Ritmini Ölçebilen Spor Kulaklığı, 15.05.2018 tarihinde https://www.log.com.tr/etiket/lg-hrm-kulaklik/, adresinden erişilmiştir. Pebble (2018). Pebble. 15.05.2018 tarihinde https://www.pebble.com/pebble-2-smartwatchfeatures, adresinden erişilmiştir.
 • Purewall, S. J. (2013). Review: The Misfit Shine is Gorgeous But Dumb. 15.05.2018 tarihinde https://www.pcworld.com/article/2047161/review-the-misfit-shine-is-gorgeous-butdumb.html, adresinden erişilmiştir.
 • Raj, D.&Ha-Brookshire, J. (2015), “Exploration of Knowledge Creation Processes and Work Environments in the Wearable Technology Industry”, International Textile and Apparel Association Annual Conference Proceedings, November11, 137.
 • Rawassizadeh, R., Price, B. A., & Petre, M. (2015). Wearables: Has the Age of Smartwatches Finally Arrived? Communicatıons Of The Acm. http://doi.org/10.1145/2629633 Redorbit (2014). The History of Wearable Technology, http://www.redorbit.com/reference/thehistory-of-wearable-technology/ adresinden erişilmiştir.
 • Samsung (2018). SamsungGalaxy Gear, 15.05.2018 tarihinde http://www.samsung.com/uk/consumer/mobile-devices/wearables/gear/SMV7000ZKABTU/, adresinden erişilmiştir.
 • Sansever, L. (2014). Giyilebilir Teknoloji ve Sosyal Medya Birleşmesinin Geleceğiyle İlgili 7 Tahmin, 15.05.2018 tarihinde http://www.tekdozdijital.com/giyilebilir-teknoloji-ve-sosyal-medyabirlesmesinin-gelecegiyle-ilgili-7-tahmin.html, adresinden erişilmiştir.
 • Sensoria (2018). A SmarterWay to Run. 15.05.2018 tarihinde http://www.sensoriafitness.com/smartsocks/, adresinden erişilmiştir.
 • Smith, C. (2016). NikeFuelBand: The Rise And Fall of The Wearable That Started it All, 15.05.2018 tarihinde https://www.wareable.com/fitness-trackers/not-so-happy-birthday-nikefuelband-2351, adresinden erişilmiştir. Statista. ( - ). Wearable technology - Statistics & Facts. https://www.statista.com/topics/1556/wearabletechnology/ (17.08.2018).
 • Suddia, Anthony (2018). Meet Notch, a Human Movement Tracking Platform for Everyone, 15.05.2018 tarihinde https://itechcraft.com/notch-movement-tracking-platform/, adresinden erişilmiştir.
 • T.Jacket (2018). Instant Invisible Comfort. 15.05.2018 tarihinde https://www.mytjacket.com/, adresinden erişilmiştir.
 • Thierer, A. (2015), “The Internet of Things and Wearable Technology: Addressing Privacy and Security Concerns without Derailing Innovation”, Richmond Journal of Law& Technology, 21 (2)., 15.05.2018 tarihinde http://jolt.richmond.edu/v21i2/article6.pdf adresinden erişilmiştir.
 • TMF (2018). My WearableHealthTrackers: Tinké. 15.05.2018 tarihinde http://medicalfuturist.com/tinke/ adresinden erişilmiştir.
 • Weiser, M. (1991). The Computer for the 21st Century. Scientific American. http://doi.org/10.1038/scientificamerican0991-94
 • Whitney, L. (2014). People Growing More Hip to Wearables, NPD Study Finds. 17.08.2018 tarihinde https://www.cnet.com/news/people-growing-more-hip-to-wearables-npd-study-finds/ adresinden erişilmiştir.
APA KARAMEHMET ALTUNTAŞ B (2019). DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER. , 521 - 537. 10.7827/TurkishStudies.14997
Chicago KARAMEHMET ALTUNTAŞ Bilge DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER. (2019): 521 - 537. 10.7827/TurkishStudies.14997
MLA KARAMEHMET ALTUNTAŞ Bilge DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER. , 2019, ss.521 - 537. 10.7827/TurkishStudies.14997
AMA KARAMEHMET ALTUNTAŞ B DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER. . 2019; 521 - 537. 10.7827/TurkishStudies.14997
Vancouver KARAMEHMET ALTUNTAŞ B DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER. . 2019; 521 - 537. 10.7827/TurkishStudies.14997
IEEE KARAMEHMET ALTUNTAŞ B "DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER." , ss.521 - 537, 2019. 10.7827/TurkishStudies.14997
ISNAD KARAMEHMET ALTUNTAŞ, Bilge. "DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER". (2019), 521-537. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14997
APA KARAMEHMET ALTUNTAŞ B (2019). DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER. Turkish Studies (Elektronik), 14(2), 521 - 537. 10.7827/TurkishStudies.14997
Chicago KARAMEHMET ALTUNTAŞ Bilge DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER. Turkish Studies (Elektronik) 14, no.2 (2019): 521 - 537. 10.7827/TurkishStudies.14997
MLA KARAMEHMET ALTUNTAŞ Bilge DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER. Turkish Studies (Elektronik), vol.14, no.2, 2019, ss.521 - 537. 10.7827/TurkishStudies.14997
AMA KARAMEHMET ALTUNTAŞ B DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER. Turkish Studies (Elektronik). 2019; 14(2): 521 - 537. 10.7827/TurkishStudies.14997
Vancouver KARAMEHMET ALTUNTAŞ B DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER. Turkish Studies (Elektronik). 2019; 14(2): 521 - 537. 10.7827/TurkishStudies.14997
IEEE KARAMEHMET ALTUNTAŞ B "DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER." Turkish Studies (Elektronik), 14, ss.521 - 537, 2019. 10.7827/TurkishStudies.14997
ISNAD KARAMEHMET ALTUNTAŞ, Bilge. "DİJİTAL PAZARLAMADA NESNELERİN İNTERNETİ: GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER". Turkish Studies (Elektronik) 14/2 (2019), 521-537. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14997