Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması

Yıl: 2001 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 132 - 144 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması

Öz:
Amaç: Bu araştırmada Yıkıcı Davranan. Bozuldukları için DSM-IVe Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Yıkıcı Davra-nan Bozukluğu Belirtilerinin Okul Öncesi Dönem Tarama ve Değerlendirme Ölçeği'nin, DEHB, DEHB+Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu ve DEHB+Davranım Bozukluğu olan ilkokul çağı çocuklarını birbirinden ve kontrol grubundan ayırt etmede güvenilir ve geçer-li ölçekler olup olmadıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya iki görüşmeci tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek alınan DEHB ve Yıkıcı Davranım Bozukluğu tanısı alan 109 olgu ve kontrol grubunu oluşturmak amacıyla 120 olgu alınmıştır. Çalışma grubu sadece DEHB tanısı konan 27 olgu, DEHB+ Karşıt Olma Karşı Gelme Bozuk-luğu tanısı konan 53 olgu ve DEHB+Davranım Bozukluğu tanısı konan 29 olgu olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Bulgular: DEHB ve Yıkıcı Davranım Bozukluğu Belirtilerinin Okul Öncesi Dönem Tarama ve Değerlendirme Ölçeği ve Yıkıcı Davranım Bozukluklarının DSM-IVe göre Tarama ve Değerlendirme Ölçeği'nin dört alt ölçeği için yürütülen ayırt edici analizler sonucunda elde edilen ayırdetme fonksiyonlarının grupları ayrıştırma düzeyleri anlamlı bulunmuştur. Aynca madde düzeyindeki analizler de bu ölçeklerin iç tutarlığı yüksek ölçekler olduğunu göstermektedir. Tartışma: Bu sonuçlara dayanarak, Yıkıcı Davranım Bozukluklarının DSM-IVe göre Tarama ve Değerlendirme Ölçeğinin araştırmacılara tanı ve tarama amacıyla yardımcı olabilecek ayrıntılı bir ölçek olduğunu söylemek mümkündür. Yeni geliştirilmiş bir ölçek olan DEHB ve Yıkıcı Davranım Bozukluğu Belirtilerinin Okul Öncesi Dönem Tarama ve Değerlendirme Ölçeği'nin ilkokul çağındaki çocuklar için tarama amacıyla güvenle kullanılabilecek bir ölçektir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA (2001). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması. , 132 - 144.
Chicago Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması. (2001): 132 - 144.
MLA Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması. , 2001, ss.132 - 144.
AMA Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması. . 2001; 132 - 144.
Vancouver Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması. . 2001; 132 - 144.
IEEE "Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması." , ss.132 - 144, 2001.
ISNAD "Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması". (2001), 132-144.
APA (2001). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8(3), 132 - 144.
Chicago Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 8, no.3 (2001): 132 - 144.
MLA Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.8, no.3, 2001, ss.132 - 144.
AMA Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2001; 8(3): 132 - 144.
Vancouver Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2001; 8(3): 132 - 144.
IEEE "Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması." Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 8, ss.132 - 144, 2001.
ISNAD "Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve yıkıcı davranım bozuklukları için bir test bataryası geliştirme çalışması". Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 8/3 (2001), 132-144.