Yıl: 2007 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 69 - 73 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları

Öz:
Amaç: Mayıs 2005-Mayıs 2006 tarihleri arasında hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan soyutlanan mikroorganizmaların örneklere göre dağılımı ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Binseksenbeşi kan, 414’ü idrar, 210’u trakeal aspirat, 69’u BOS, 29’u kateter, 23’ü yara, 20’si balgam, 9’u steril vücut sıvısı olan 1859 örnek değerlendirildi. İzole edilen mikroorganizmalar, ilk aşama testlerinin ardından API sistemleri ile tiplendirildi. Antibiyotik duyarlılıkları CLSI kriterlerine göre, disk difüzyon yöntemi ile belirlendi. Bulgular: Örneklerden 276’sı Gram pozitif, 243’ü Gram negatif bakteri ve 46’sı mantar olmak üzere 565 etken izole edildi. En sık izole edilen etkenler koagülaz negatif stafilokoklar (194), Acinetobacter baumannii (56), Escherichia coli (53), Candida spp (46) ve Staphylococcus aureus (45) idi. Metisilin direnci KNS’lerde %64,4, S. aureus’da %68,9 ; genişlemiş spektrumlu beta laktamaz oranı ise E.coli’de %24,5, Klebsiella pneumoniae’da %60 oranında tespit edilmiştir. En etkili antibiyotiklerin enterobakteriler için halen imipenem ve aminoglikozid grubu, Pseudomonas aeruginosa ve A. baumannii için ise netilmisin başta olmak üzere aminoglikozid grubu antibiyotikler olduğu, bu bakterilerin imipeneme duyarlılıklarında azalma olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Bu veriler yoğun bakım ünitelerinde infeksiyonu önleyici tedbirlerin arttırılmasının ve ampirik antibiyotik tedavilerinin aktif izleminin gerekliliğini vurgulamaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ÇETİN E, Kaya S, PAKBAŞ İ, Demirci M (2007). Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. , 69 - 73.
Chicago ÇETİN Emel SESLİ,Kaya Selçuk,PAKBAŞ İlker,Demirci Mustafa Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. (2007): 69 - 73.
MLA ÇETİN Emel SESLİ,Kaya Selçuk,PAKBAŞ İlker,Demirci Mustafa Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. , 2007, ss.69 - 73.
AMA ÇETİN E,Kaya S,PAKBAŞ İ,Demirci M Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. . 2007; 69 - 73.
Vancouver ÇETİN E,Kaya S,PAKBAŞ İ,Demirci M Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. . 2007; 69 - 73.
IEEE ÇETİN E,Kaya S,PAKBAŞ İ,Demirci M "Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları." , ss.69 - 73, 2007.
ISNAD ÇETİN, Emel SESLİ vd. "Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları". (2007), 69-73.
APA ÇETİN E, Kaya S, PAKBAŞ İ, Demirci M (2007). Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14(2), 69 - 73.
Chicago ÇETİN Emel SESLİ,Kaya Selçuk,PAKBAŞ İlker,Demirci Mustafa Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14, no.2 (2007): 69 - 73.
MLA ÇETİN Emel SESLİ,Kaya Selçuk,PAKBAŞ İlker,Demirci Mustafa Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, 2007, ss.69 - 73.
AMA ÇETİN E,Kaya S,PAKBAŞ İ,Demirci M Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007; 14(2): 69 - 73.
Vancouver ÇETİN E,Kaya S,PAKBAŞ İ,Demirci M Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007; 14(2): 69 - 73.
IEEE ÇETİN E,Kaya S,PAKBAŞ İ,Demirci M "Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları." İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 14, ss.69 - 73, 2007.
ISNAD ÇETİN, Emel SESLİ vd. "Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları". İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14/2 (2007), 69-73.