Yıl: 2012 Cilt: 26 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 9 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları

Öz:
Yoğun bakım üniteleri gibi infeksiyon yönünden riskli birimler başta olmak üzere hastanelerde üreyen mikroorganizma çeşit liliğinin bilinmesi, antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi, akılcı antibiyotik kullanımı ve infeksiyon kontrol önlemleri açısındanson derece önemlidir. Hastanemiz yoğun bakım ünitesinde Şubat 2010-Şubat 2011 döneminde yatan hastaların çeşitli klinik örnekle rinden izole edilen mikroorganizmaların antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bakterilerin tanımlanması klasikyöntemlerle yapılmış, antibiyotik duyarlılık testleri Kirby-Bauer disk difüzyon metodu ile çalışılarak Clinical and LaboratoryStandards Institute (CLSI) kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Toplam 892 örneğin 297 (% 33)’sinde üreme saptanmış, üreyenmikroorganizmaların 152 (% 51)’si Gram-negatif, 102 (% 34)’si Gram-pozitif bakteri ve 43 (% 14)’ü Candida spp. olarak belirlen miştir. Mikroorganizmaların 137’si solunum yolu, 87’si kan, 54’ü idrar ve 19’u yara yeri örneklerinden izole edilmiştir. En sık izoleedilen Gram-negatif bakteri 58 (% 38) izolatla Pseudomonas spp. iken bunu sırasıyla 29 (% 19) Escherichia coli, 25 (% 16)Acinetobacter spp., 22 (% 14) Klebsiella spp. ve 18 (% 12) diğer Gram negatif bakteriler (8 Citrobacter spp.,7 Enterobacter spp., 2Proteus spp. ve 1 Serratia spp.) izlemiştir. E.coli, Klebsiella spp. ve diğer Enterobacteriaceae’lere en etkili antibiyotikler amikasin veimipenem, Pseudomonas spp. ve Acinetobacter spp. için sefepim olarak belirlenmiştir. Gram pozitif bakterilerden 68 (% 67)’i koagü laz negatif stafilokok (KNS), 19’u Staphylococcus aureus, 12’si Enterococcus spp. ve 3’ü Streptococcus pneumoniae olarak saptan mıştır. Metisilin direnci KNS’larda da, S.aureus’da da % 74 olarak bulunmuştur. Bu gibi veriler yoğun bakım ünitesinde infeksiyon lara yönelik önlemlerin ve ampirik tedavilerin uygun yapılmasına katkıda bulunabilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ERTÜRK A, ÇİÇEK A, KÖKSAL E, KÖKSAL Z, ÖZYURT S (2012). Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. , 1 - 9.
Chicago ERTÜRK AYŞE,ÇİÇEK Ayşegül ÇOPUR,KÖKSAL Ersin,KÖKSAL Zeynep ŞENTÜRK,ÖZYURT Songül Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. (2012): 1 - 9.
MLA ERTÜRK AYŞE,ÇİÇEK Ayşegül ÇOPUR,KÖKSAL Ersin,KÖKSAL Zeynep ŞENTÜRK,ÖZYURT Songül Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. , 2012, ss.1 - 9.
AMA ERTÜRK A,ÇİÇEK A,KÖKSAL E,KÖKSAL Z,ÖZYURT S Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. . 2012; 1 - 9.
Vancouver ERTÜRK A,ÇİÇEK A,KÖKSAL E,KÖKSAL Z,ÖZYURT S Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. . 2012; 1 - 9.
IEEE ERTÜRK A,ÇİÇEK A,KÖKSAL E,KÖKSAL Z,ÖZYURT S "Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları." , ss.1 - 9, 2012.
ISNAD ERTÜRK, AYŞE vd. "Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları". (2012), 1-9.
APA ERTÜRK A, ÇİÇEK A, KÖKSAL E, KÖKSAL Z, ÖZYURT S (2012). Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi, 26(1), 1 - 9.
Chicago ERTÜRK AYŞE,ÇİÇEK Ayşegül ÇOPUR,KÖKSAL Ersin,KÖKSAL Zeynep ŞENTÜRK,ÖZYURT Songül Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi 26, no.1 (2012): 1 - 9.
MLA ERTÜRK AYŞE,ÇİÇEK Ayşegül ÇOPUR,KÖKSAL Ersin,KÖKSAL Zeynep ŞENTÜRK,ÖZYURT Songül Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi, vol.26, no.1, 2012, ss.1 - 9.
AMA ERTÜRK A,ÇİÇEK A,KÖKSAL E,KÖKSAL Z,ÖZYURT S Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi. 2012; 26(1): 1 - 9.
Vancouver ERTÜRK A,ÇİÇEK A,KÖKSAL E,KÖKSAL Z,ÖZYURT S Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Dergisi. 2012; 26(1): 1 - 9.
IEEE ERTÜRK A,ÇİÇEK A,KÖKSAL E,KÖKSAL Z,ÖZYURT S "Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları." ANKEM Dergisi, 26, ss.1 - 9, 2012.
ISNAD ERTÜRK, AYŞE vd. "Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları". ANKEM Dergisi 26/1 (2012), 1-9.