Yıl: 2011 Cilt: 33 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 7 - 16 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Nozokomiyal enfeksiyonlar (NE) yoðun bakım ünitesinde yatan hastalarda önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışma Üniversitemiz Anestezi Yoðun Bakım Ünitesinde (AYBÜ) geliþen nozokomiyal enfeksiyon hızını, enfeksiyonun sistemlere göre daðılımını, etken mikroorganizmaları ve bunların antibiyotiklere direncinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada Ocak 2004-Aralık 2008 tarihleri arasında AYBÜ.sinde yatanmorbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışma Üniversitemiz Anestezi Yoðun Bakım Ünitesinde (AYBÜ) geliþen nozokomiyal enfeksiyon hızını, enfeksiyonun sistemlere göre daðılımını, etken mikroorganizmaları ve bunların antibiyotiklere direncinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada Ocak 2004-Aralık 2008 tarihleri arasında AYBÜ.sinde yatan 16 yaşve üzeri hastalar retrospektif olarak deðerlendirildi. Hasta verilerine Enfeksiyon Kontrol Kurulu.nun sürveyans verilerinden ulaşıldı. Bu verilerden AYBÜ.sindeki yıllara göre NE hızı, NE.nin sistemlere göre dağılımı, invaziv alet ilişkili enfeksiyon hızı, enfeksiyon etkenleri ve bu etkenlerin antibiyotik direnci belirlendi. Bulgular: Çalışma Ocak 2004-Aralık 2008 tarihleri arasında AYBÜ.sinde 1374 hasta takip edildi. Bu hastaların 247 (%18).sinde nozokomiyal enfeksiyon geliþti. AYBÜ.sinde nozokomiyal enfeksiyon hızı 58/1000 hasta günü olarak belirlendi; nozokomiyal pnomoni en sık görülen (%41) nozokomiyal enfeksiyon idi. En sık izole edilen mikroorganizmalar Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Klebsiella pneumoniae idi. Gram negatif bakterilerdeki antibiyotik direncinin yıllar içerisinde artışı; özellikle A. baumannii.deki karbapenem direncindeki artışdikkati çekiciydi. Sonuç: YBÜ.lerinde dirençli mikroorganizmalarla gelişen nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesinde akılcı antibiyotik kullanımı ve enfeksiyon kontrol önlemlerine uyum önemlidir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA AKIN A, ÇORUH E, Alp E, GÜNAY CANPOLAT D (2011). Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. , 7 - 16.
Chicago AKIN Aynur,ÇORUH Esmaoğlu Aliye,Alp Emine,GÜNAY CANPOLAT Dilek Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. (2011): 7 - 16.
MLA AKIN Aynur,ÇORUH Esmaoğlu Aliye,Alp Emine,GÜNAY CANPOLAT Dilek Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. , 2011, ss.7 - 16.
AMA AKIN A,ÇORUH E,Alp E,GÜNAY CANPOLAT D Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. . 2011; 7 - 16.
Vancouver AKIN A,ÇORUH E,Alp E,GÜNAY CANPOLAT D Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. . 2011; 7 - 16.
IEEE AKIN A,ÇORUH E,Alp E,GÜNAY CANPOLAT D "Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi." , ss.7 - 16, 2011.
ISNAD AKIN, Aynur vd. "Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi". (2011), 7-16.
APA AKIN A, ÇORUH E, Alp E, GÜNAY CANPOLAT D (2011). Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi, 33(1), 7 - 16.
Chicago AKIN Aynur,ÇORUH Esmaoğlu Aliye,Alp Emine,GÜNAY CANPOLAT Dilek Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi 33, no.1 (2011): 7 - 16.
MLA AKIN Aynur,ÇORUH Esmaoğlu Aliye,Alp Emine,GÜNAY CANPOLAT Dilek Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi, vol.33, no.1, 2011, ss.7 - 16.
AMA AKIN A,ÇORUH E,Alp E,GÜNAY CANPOLAT D Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi. 2011; 33(1): 7 - 16.
Vancouver AKIN A,ÇORUH E,Alp E,GÜNAY CANPOLAT D Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi. 2011; 33(1): 7 - 16.
IEEE AKIN A,ÇORUH E,Alp E,GÜNAY CANPOLAT D "Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi." Erciyes Tıp Dergisi, 33, ss.7 - 16, 2011.
ISNAD AKIN, Aynur vd. "Anestezi yoğun bakım ünitesinde beş yıl ıçerisinde gelişen nozokomiyal enfeksiyonlar ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi". Erciyes Tıp Dergisi 33/1 (2011), 7-16.