Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması

Yıl: 1999 Cilt: 10 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 286 - 293 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması

Öz:
Amaç: Psikolojik travmalara bağlı ruhsal sorunların ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun (TSSB) değerlendirilmesinde çeşitli görüşmeler kullanılmaktadır. Klinisyen Tarafından Uygulanan TSSB Ölçeği / TSSB-Ö (Clinician-Administered PTSD Scale - CAPS) de bunlardan biridir. Bu çalışmanın amacı, Türkçe’ye çevrilen bu ölçeğin bir grup işkence mağdurunda geçerlik ve güvenilirliğini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya katılan ve gözaltı süreleri sırasında politik nedenlerden dolayı suçlanan 25’i kadın, 40’ı erkek 65 işkence mağduru DSM–III-R için Yarı- Yapılandırılmış Görüşme Çizelgesi (SCID), İşkence Mağdurlarını Değerlendiren Yarı- Yapılandırılmış Görüşme Ölçeği (İYGÖ), Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö), TSSB değerlendirme Ölçeği (TSSB-DÖ), Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAM-A), Hamilton Depresyon Ölçeği (HAM-D), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Genel Sağlık Anketi (GSA) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: 41 vaka (%63) TSSB tanısı almıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alfa) .91, üç alt ölçeğin iç tutarlılık katsayıları ise yeniden yaşantılama belirti grubu için .78, kaçınma ve küntleşme belirti grubu için .78 ve uyarılabilirlik hali belirti grubu için ise .82 olarak bulunmuştur. Ölçek maddelerinin toplam puan ile korelasyonları psikojenik amnezi belirtisi dışında .58 ve .76 arasında değişmiştir. Maddelerin niceliksel değerleri için görüşmeciler arası güvenilirlik katsayıları .82 ve .99, niteliksel değerleri için Kappa değerleri ise .71 ve .99 arasındadır. İki ayrı görüşmecinin TSSB tanıları arasındaki uyumluluk yüksek orandadır (Kappa : .79). TSSB-Ö’nün diğer klinik ölçeklerle olan korelasyon katsayıları .63 ve .77 arasında saptanmıştır. Ölçek, DSM-III-R için Yapılandırılmış Görüşme Ölçeği (SCID) ile de tanısal bir uyumluk içindedir. (Kappa : .89). Sonuç: TSSB-Ö’nün TSSB’yi değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir görüşme aracı olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA (1999). Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması. , 286 - 293.
Chicago Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması. (1999): 286 - 293.
MLA Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması. , 1999, ss.286 - 293.
AMA Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması. . 1999; 286 - 293.
Vancouver Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması. . 1999; 286 - 293.
IEEE "Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması." , ss.286 - 293, 1999.
ISNAD "Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması". (1999), 286-293.
APA (1999). Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(4), 286 - 293.
Chicago Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 10, no.4 (1999): 286 - 293.
MLA Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.10, no.4, 1999, ss.286 - 293.
AMA Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 1999; 10(4): 286 - 293.
Vancouver Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi. 1999; 10(4): 286 - 293.
IEEE "Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması." Türk Psikiyatri Dergisi, 10, ss.286 - 293, 1999.
ISNAD "Klinisyen tarafından uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-Ö) geçerlik ve güvenilirlik çalışması". Türk Psikiyatri Dergisi 10/4 (1999), 286-293.