Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia

Yıl: 2018 Cilt: 46 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 47 - 53 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5543/tkda.2017.73861 İndeks Tarihi: 04-08-2020

Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia

Öz:
Objective: A wide gap exists between dyslipidemia guidelinesand their implementation in the real world, which is primarilyattributed to physician and patient compliance. The aim of thisstudy is to determine physician and patient adherence to dyslipidemia guidelines and various influential factors.Methods: The Evaluation of Perceptions, Knowledge, andCompliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Surveyon the Under-treatment of Hypercholesterolemia (EPHESUS)trial (ClinicalTrials.gov number NCT02608645) will be an observational, multicenter, non-interventional study. The studytargets enrollment of 2000 patients from 50 locations acrossTurkey. All of the data will be collected in a single visit and current clinical practice will be evaluated. A cross-sectional surveyof public perception and knowledge of cholesterol treatmentamong Turkish adults will be performed. All consecutive patients admitted to cardiology clinics who are in the secondaryprevention group (coronary heart disease, peripheral artery disease, atherosclerotic cerebrovascular disease) and who are inthe high-risk primary prevention group (type 2 diabetes mellituswith no prior known coronary heart disease; patients who hadmarkedly elevated single risk factors, in particular, cholesterol>8 mmol/L [>310 mg/dL], blood pressure ≥180/110 mmHg, acalculated Systematic Coronary Risk Evaluation [SCORE]≥5%, or <10% 10-year risk of fatal cardiovascular disease) willbe included. Demographic, lifestyle, medical, and therapeuticdata will be collected with a survey designed for the study.Conclusion: The EPHESUS registry will be the largest studyconducted in Turkey evaluating the adherence to dyslipidemiaguidelines both in secondary and high-risk primary preventionpatients.
Anahtar Kelime:

EPHESUS (Kılavuzlara Uyumun, Bilgi ve Algı Düzeylerinin Gerçek Yaşamda Saptanması) çalışmasının temel, tasarım ve metodolojisi

Öz:
Amaç: Dislipidemi kılavuzları ile gerçek dünyadaki uygulamalar arasında öncelikle doktor ve hasta uyumundan kaynaklanan geniş bir boşluk bulunmaktadır. Bu çalışma, hekimin ve hastanın dislipidemi kılavuzlarına ve onu etkileyen çeşitli faktörlere bağlılığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Yöntemler: EPHESUS (Kılavuzlara Uyumun, Bilgi ve Algı Düzeylerinin Gerçek Yaşamda Saptanması) çalışmasının temel, tasarım ve metodolojisi) gözlemsel, çok merkezli ve girişimsel olmayan bir çalışmadır. Çalışmada, Türkiye’de 50 birimden 2000 hastanın kayıt edilmesi hedeflenmiştir. Tüm veriler bir noktada toplanacak ve mevcut klinik uygulama değerlendirilecektir (ClinicalTrials.gov numarası NCT02608645). Türk erişkinlerde kolesterol tedavisi ile ilgili halkın algısı ve bilgisine ilişkin kesitsel bir araştırma yapılacaktır. Kardiyoloji kliniklerine başvuran ardışık, ikincil koruma grubunda (koroner kalp hastalığı, periferik arter hastalığı, aterosklerotik serebrovasküler hastalık) ve yüksek riskli birincil korunma grubunda (önceden bilinen koroner kalp hastalığı bulunmayan tip 2 diabetes mellituslu hastalar, belirgin bir şekilde tek risk faktörü artışı olan hastalar; kolesterol >8 mmol/L (>310 mg/dL) veya kan basıncı ≥180/110 mmHg veya hesaplanmış SCORE değeri 10 yıl için ölümcül kardiyovasküler hastalık riski ≥%5 ve <10% olanlar) olan tüm hastalar dahil edilecektir. Demografik, yaşam tarzı, tıbbi ve terapötik veriler bu özel anketle toplanacaktır. Sonuç: EPHESUS kayıtları, hem ikincil korunma, hem de yüksek riskli hastalarda birincil korunmada dislipidemi kılavuzlarına uyumu değerlendiren en büyük çalışma olacaktır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA doğan v, basaran o, ÖZLEK B, ÇELİK O, ÖZLEK E, MERT K, RENCÜZOĞULLARI İ, MERT G, DOĞAN M, BİTEKER M, Kayikcioglu M (2018). Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia. , 47 - 53. 10.5543/tkda.2017.73861
Chicago doğan volkan,basaran ozcan,ÖZLEK BÜLENT,ÇELİK OĞUZHAN,ÖZLEK EDA,MERT Kadir Uğur,RENCÜZOĞULLARI İbrahim,MERT GURBET ÖZGE,DOĞAN Marwa Mouline,BİTEKER MURAT,Kayikcioglu Meral Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia. (2018): 47 - 53. 10.5543/tkda.2017.73861
MLA doğan volkan,basaran ozcan,ÖZLEK BÜLENT,ÇELİK OĞUZHAN,ÖZLEK EDA,MERT Kadir Uğur,RENCÜZOĞULLARI İbrahim,MERT GURBET ÖZGE,DOĞAN Marwa Mouline,BİTEKER MURAT,Kayikcioglu Meral Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia. , 2018, ss.47 - 53. 10.5543/tkda.2017.73861
AMA doğan v,basaran o,ÖZLEK B,ÇELİK O,ÖZLEK E,MERT K,RENCÜZOĞULLARI İ,MERT G,DOĞAN M,BİTEKER M,Kayikcioglu M Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia. . 2018; 47 - 53. 10.5543/tkda.2017.73861
Vancouver doğan v,basaran o,ÖZLEK B,ÇELİK O,ÖZLEK E,MERT K,RENCÜZOĞULLARI İ,MERT G,DOĞAN M,BİTEKER M,Kayikcioglu M Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia. . 2018; 47 - 53. 10.5543/tkda.2017.73861
IEEE doğan v,basaran o,ÖZLEK B,ÇELİK O,ÖZLEK E,MERT K,RENCÜZOĞULLARI İ,MERT G,DOĞAN M,BİTEKER M,Kayikcioglu M "Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia." , ss.47 - 53, 2018. 10.5543/tkda.2017.73861
ISNAD doğan, volkan vd. "Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia". (2018), 47-53. https://doi.org/10.5543/tkda.2017.73861
APA doğan v, basaran o, ÖZLEK B, ÇELİK O, ÖZLEK E, MERT K, RENCÜZOĞULLARI İ, MERT G, DOĞAN M, BİTEKER M, Kayikcioglu M (2018). Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 46(1), 47 - 53. 10.5543/tkda.2017.73861
Chicago doğan volkan,basaran ozcan,ÖZLEK BÜLENT,ÇELİK OĞUZHAN,ÖZLEK EDA,MERT Kadir Uğur,RENCÜZOĞULLARI İbrahim,MERT GURBET ÖZGE,DOĞAN Marwa Mouline,BİTEKER MURAT,Kayikcioglu Meral Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 46, no.1 (2018): 47 - 53. 10.5543/tkda.2017.73861
MLA doğan volkan,basaran ozcan,ÖZLEK BÜLENT,ÇELİK OĞUZHAN,ÖZLEK EDA,MERT Kadir Uğur,RENCÜZOĞULLARI İbrahim,MERT GURBET ÖZGE,DOĞAN Marwa Mouline,BİTEKER MURAT,Kayikcioglu Meral Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, vol.46, no.1, 2018, ss.47 - 53. 10.5543/tkda.2017.73861
AMA doğan v,basaran o,ÖZLEK B,ÇELİK O,ÖZLEK E,MERT K,RENCÜZOĞULLARI İ,MERT G,DOĞAN M,BİTEKER M,Kayikcioglu M Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2018; 46(1): 47 - 53. 10.5543/tkda.2017.73861
Vancouver doğan v,basaran o,ÖZLEK B,ÇELİK O,ÖZLEK E,MERT K,RENCÜZOĞULLARI İ,MERT G,DOĞAN M,BİTEKER M,Kayikcioglu M Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. 2018; 46(1): 47 - 53. 10.5543/tkda.2017.73861
IEEE doğan v,basaran o,ÖZLEK B,ÇELİK O,ÖZLEK E,MERT K,RENCÜZOĞULLARI İ,MERT G,DOĞAN M,BİTEKER M,Kayikcioglu M "Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia." Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 46, ss.47 - 53, 2018. 10.5543/tkda.2017.73861
ISNAD doğan, volkan vd. "Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia". Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 46/1 (2018), 47-53. https://doi.org/10.5543/tkda.2017.73861