Yıl: 2019 Cilt: 14 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2905 - 2922 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29228/TurkishStudies.23452 İndeks Tarihi: 04-08-2020

HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

Öz:
Küresel dünyanın yeni eğilimleri birçok sektörü etkilemiştir. Busektörlerin aktif şekilde faaliyet göstermeleri, ancak hızlı bir adaptasyonsüreci ile mümkün olabilmektedir. Ulaşım sektöründe yaşanan hızlıdeğişimler insanların hızlı akıp giden dünyaya adapte olabilmeleri içinseyahat etme şekillerini değiştirerek daha hızlı ulaşım araçlarını tercihetmelerine neden olmaktadır. Sağladığı bu avantaj nedeniyle en çoktercih edilen ulaşım türlerinden biri olan havayolu ulaşımında yolcumemnuniyeti sağlamak, rakip sayısının günden güne artması nedeniylehayati bir rol oynamaktadır. Somut üründen çok soyut ürün olaraktanımlanabilen havayolu ulaşım sektöründe yolcuların ürün algısı,yaptıkları her bir işlemin bileşkesi olmaktadır. Dolayısıyla, bir uçuşunsağlanabilmesi için gerekli olan bütün işlemlerin yolcu memnuniyetiüzerine etki ettiği düşünülmektedir. Söz konusu işlemlerin sadece uçuşanını kapsamadığı, neredeyse uçuş fikrinin oluşmasıyla başlayıp varışnoktasından sonra da devam ettiği ve hem somut hem soyut öğeleriiçerdiğini söylemek mümkündür. Bu aşamaların yolcu memnuniyetinenasıl etki ettiklerinin bilinmesinin özellikle firmalar açısından önem arzettiği düşünüldüğünden, uçuş öncesi, uçuş sırası ve uçuş sonrası hizmetkalitesinin etkilerinin ayrı ayrı incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaverileri anket yöntemi ile toplanmış, anket uygulaması sosyal medyaaracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini en az bir defahavayolu seyahati yapan kişiler oluşturmuştur. Çalışmanın sonucundahavayolu ulaşımında farklı hizmet aşamalarının yolcu memnuniyetiüzerinde nasıl bir etkisinin olduğu yanıtlanmaya çalışılmış ve bu etkininyönü tespit edilmek istenmiştir.
Anahtar Kelime:

EFFECT OF AIRLINE SERVICE QUALITY ON PASSENGER SATISFACTION

Öz:
New trends in the global world have affected many sectors. These sectors’ operations is only possible with a rapid adaptation process. The rapid changes in the transportation sector change people’s way of travel in order to adapt to the fast-flowing world and make them prefer faster means of transportation. Due to this advantage, providing passenger satisfaction in airline transportation, which is one of the most preferred transportation types plays a vital role due to the increasing number of competitors. In the airline transportation sector, which can be defined as an intangible product rather than a tangible product, the product perception of passengers is the result of each transaction. Therefore, it is thought that all the operations which are necessary to ensure a flight affect the passenger satisfaction. It is possible to say that these operations do not only cover the moment of flight, it is almost starting with the formation of the flight idea and continuing after the destination and also include both tangible and intangible elements. Since it is thought that knowing how these stages affect passenger satisfaction is especially important for companies, it is aimed to investigate the effects of pre-flight, in-flight and post-flight service quality separately. The research data were collected by questionnaire method and the survey application was applied via social media. The sample of the study consisted of people traveling at least once. As a result of this study, it has been tried to answer the effect of different service stages in passenger transportation on passenger satisfaction and to determine the direction of this effect.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aktepe, C. ve Şahbaz, R. P. (2010). Türkiye’nin En Büyük Beş Havayolu İşletmesinin Marka Değeri Unsurları Açısından İncelenmesi ve Ankara İli Uygulaması”, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Sayı 11/2, 69-90.
 • Archana, R. and Subha, M.V. (2012), “A study on service quality and passenger satisfaction on Indian airlines”, International Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 2 No. 2, pp. 50-63.
 • Bearden, W.O. and Teel, J.E. (1983), “Selected determinants of consumer satisfaction and complaint reports”, Journal of Marketing Research, Vol. 20, pp. 21-8.
 • Bitner, M.J., & Hubbert, A.R. (1994). Encounter satisfaction versus overall satisfaction versus quality. In R.T. Rust and R.L. Oliver (Eds.), Service quality: New directions in theory and practice, Thousand Oaks: Sage Publications, 72-94.
 • Bloemer, J.M.M. and Kasper, J.D.P. (1995), “The complex relationship between consumer satisfaction and brand loyalty”, Journal of Economic Psychology, Vol. 16, pp. 311-29.
 • Clemes, M.D., Gan, C.E.C. Kao, T. H., & Choong, M. (2008). An empirical analysis of customer satisfaction in international air travel, Innovative Marketing, 4 (1), pp. 49-62.
 • Culiberg, B., Rojšek, I. (2010). Identifying service quality dimensions as antecedents to customer satisfaction in retail banking. Economic and Business Review, 12(3), 151–166.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 32(32), 470-483.
 • Chen, F.Y., Chang, Y.H. (2005), “Examining airline service quality from a process perspective”, Journal of Air Transport Management, Vol. 11 No. 2, pp. 79-87.
 • Cronin, Jr., J. J., Brady, M. K., Hult, G. T. M. (2000), Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioural intentions in service environments. Journal of Retailing, 76, pp.193–218.
 • Darren, G., Mallery, P. (2003). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference. Allyn and Bacon.
 • Dick, A. S., Basu, K. (1994), Customer loyalty: Toward an integrated conceptual framework. Journal of Academy of Marketing Science, 22, pp. 99–113.
 • Etherington, L.D., Var, T. (1984). Establishing a measure of airline preference for business and nonbusiness travellers, Journal of Travel Research, 22 (4), pp. 22-27.
 • Fornell, C., Johnson, M.D., Anderson, E.W., Cha, J. and Bryant, B.E. (1996), “The American customer satisfaction index: nature, purpose, and findings”, Journal of Marketing, Vol. 60, pp. 7-18
 • Ganiyu, Rahim, A. (2016), Perceived Service Quality and Customer Loyalty: The Mediating Effect of Passenger Satisfaction in the Nigerian Airline Industry, International Journal of Management and Economics No.52, October-December 2016, pp.94-117.
 • Gerson, R. (1993). Measuring Customers’ Satisfaction: a Guide to Managing Quality Service. Crisp Publications, CA. Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Düzenlemeler Teori ve Türkiye Uygulaması, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yayın No:HUD/T-01
 • Hopkins, Shirley A., Hopkins, Willie E., Hoffman, K. Douglas. (2005) "Domestic inter‐cultural service encounters: an integrated model", Managing Service Quality: An International Journal, Vol. 15 Issue: 4, pp.329-343, https://doi.org/10.1108/09604520510606817.
 • Hu, H.H.S., Kandampully, J., Juwaheer, T.D. (2009). Relationships and impacts of service quality, perceived value, customer satisfaction, and image: an empirical study, The Service Industries Journal, 29 (2), pp. 111-125.
 • Hussain, Rahim, Nasser Amjad Al, Hussain, Yomna K. (2015). Service quality and customer satisfaction of a UAE-based airline: An empirical investigation, Journal of Air Transport Management (42), 167-175.
 • Hussain, Rahim (2016), "The mediating role of customer satisfaction: Evidence from the airline industry", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 28 Issue: 2, pp.234- 255, https://doi.org/10.1108/APJML-01-2015-0001.
 • Kotler, P. (2000) Marketing Management The Millennium Edition. Person Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Lewis R. C. and Booms, B. H., “The marketing aspect of service quality,” In L. Berry, G. Shostack, and G. Upah, (Eds), Emerging Perspective on Service Marketing, American Marketing Association, Chicago, IL, pp. 99- 107, 1983.
 • Munusamy, J., Chelliah, S. and Pandian, S. (2011), “Customer satisfaction delivery in airline industry in Malaysia: a case of low cost carrier”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 5 No. 11, pp. 718-723.
 • Nadiri, H., Kashif, H., Erdogan, H. E., Samil, E. (2008), An investigation on the factors influencing passengers’ loyalty in the North Cyprus National Airline. The TQM Journal, 20 (3), pp.265– 280.
 • Namukasa, Juliet, (2013) "The influence of airline service quality on passenger satisfaction and loyalty: The case of Uganda airline industry", The TQM Journal, Vol. 25 Issue: 5, pp.520- 532, https://doi.org/10.1108/TQM-11-2012-0092
 • Ng, S.I., Sambasivan, M. and Zubaidah, S. (2011), “Antecedents and outcomes of flight attendants’ job satisfaction”, Journal of Air Transport Management, Vol. 17, pp. 309-313.
 • Oliver, R.L. (1997), Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer, McGraw Hill,New York, NY.
 • Ostrowski, P.L., O’Brien, T.V. and Gordon, G.L. (1993), “Service quality and customer loyalty in the commercial airline industry”, Journal of Marketing, Vol. 22 No. 2, pp. 16-24.
 • Park, Jin-Woo, Rodger Robertson & Cheng-Lung Wu (2006) Modelling the Impact of Airline Service Quality and Marketing Variables on Passengers’ Future Behavioural Intentions, Transportation Planning and Technology, 29:5, 359-381, DOI: 10.1080/03081060600917686.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1985). “A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research”, Journal of Marketing, Vol.49 (Fall 1985), 41-50.
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1988), “SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality”, Journal of Retailing, Vol. 64 No. 1, pp. 12- 40.
 • Park, J.W. , Robertson, R. and Wu, C.L. (2005), “Investigating the effects of airline service quality on airline image and passengers’ future behavioral intentions: finding from Australian International air passengers”, The Journal of Tourism Studies, Vol. 16 No. 1, pp. 1-11.
 • Parker, C., Mathews, B. P. (2001), Customer satisfaction: Contrasting academic and consumers interpretations. Marketing Intelligence and Planning, 19 (1), pp. 38–44
 • Rahim, A. Ganiyu, (2016). Perceived Service Quality and Customer Loyalty: The Mediating Effect of Passenger Satisfaction in the Nigerian Airline Industry, International Journal of Management and Economics No. 52, October–December 2016, pp. 94–117; http://www.sgh.waw.pl/ijme/.
 • Reichheld, F.F. and Sasser, W.E. (1990), “Zero defections: quality comes to services”, Harvard Business Review, September-October, pp. 105-111.
 • Ritchie, J.R.B., Johnston, E.E., Jones, V.J. (1980). Competition, fares and fences perspective of the air traveller, Journal of Travel Research, 19, pp. 17-25.
 • Rizan, M. (2010), “Analysis of service quality and customers’ satisfaction, and its influence on customers’ loyalty”, available at: www.studymode.com/essays/Analysis-Of-Service-QualityAnd-Customer-937877.html (accessed October 10, 2013). [Google Scholar]
 • Roberta, V., Pascale, Q., Amal, K. (2006), The role of intrinsic (sensory) cues and the extrinsic cues of country of origin and price on food product evaluation. 3 rd International Wine Business & Marketing Research Conference, Montpellier, 6–7–8 July, 2006, pp.1–17.
 • Saha, G. C. Theingi, (2009) "Service quality, satisfaction, and behavioural intentions: A study of low‐ cost airline carriers in Thailand", Managing Service Quality: An International Journal, Vol. 19 Issue: 3, pp.350-372, https://doi.org/10.1108/09604520910955348
 • Salimi, M., Hadjali, H. R., & Sorooshian, S. (2012). A Moderator. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 4(23), 5074-5078.
 • Sandada, Maxwell, Matıbırı, Bright (2015). The Medıatıng Influence Of Passenger Satısfactıon On The Relatıonshıp Between Passenger Loyalty Programmes And Passenger Loyalty. Studıa Unıversıtatıs Babeș-Bolyaı Oeconomıca, Volume 60, Issue 3, 2015.
 • Suki, M. (2014). Passenger satisfaction with airline service quality in Malaysia: a structural equation modeling approach. Research in transportation Business and management, 10, 26-32.
 • Szczepańska, Katarzyna and Gawron, Patryk, Changes in Approach to Customer Loyalty (March 21, 2011). Contemporary Economics, Volume 5, Issue 1, 2011. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2164357
 • Tsoukatos, Evangelos and Mastrojianni, Evmorfia, Key Determinants of Service Quality in Retail Banking (May 10, 2010). EuroMed Journal of Business, Vol. 5, No. 1, pp. 85-100, 2010.
 • Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1525891. Wells, A.T., Richey, F.D. Commuter airlines, Krieger Publishing, Malabar, FL (1996).
 • Wensveen, J. G. (2007) Air transportation : a management perspective. - 6th ed.
 • Whiteley, R. (1991). The customer-driven company, Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Young, C., Lawrence, C., Lee, M. Assessing service quality as an effective management tool: The case of the airline industry Journal of Marketing Theory and Practice, 2 (2) (1994), pp. 76-96.
 • Zeelenberg, M., Pieters, R. (2004). Beyond valence in customer dissatisfaction: A review and new findings on behavioral responses to regret and disappointment in failed services, Journal of Business Research, 57, 445-455.
 • Zeithaml, V.A., Berry, L.L. and Parasuraman, A. (1996), “The behavioral consequences of service quality”, Journal of Marketing, Vol. 60 No. 2, pp. 31-46.
 • Zeithaml, A., Bitner, J., & Gremler, D. (2009). Service marketing: Integrating customer focus across the firm. 5th ed. New York, McGraw Hill.
APA YILMAZ UZ C, ÖZER-CANARSLAN N (2019). HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. , 2905 - 2922. 10.29228/TurkishStudies.23452
Chicago YILMAZ UZ CANAN,ÖZER-CANARSLAN NUR HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. (2019): 2905 - 2922. 10.29228/TurkishStudies.23452
MLA YILMAZ UZ CANAN,ÖZER-CANARSLAN NUR HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. , 2019, ss.2905 - 2922. 10.29228/TurkishStudies.23452
AMA YILMAZ UZ C,ÖZER-CANARSLAN N HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. . 2019; 2905 - 2922. 10.29228/TurkishStudies.23452
Vancouver YILMAZ UZ C,ÖZER-CANARSLAN N HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. . 2019; 2905 - 2922. 10.29228/TurkishStudies.23452
IEEE YILMAZ UZ C,ÖZER-CANARSLAN N "HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ." , ss.2905 - 2922, 2019. 10.29228/TurkishStudies.23452
ISNAD YILMAZ UZ, CANAN - ÖZER-CANARSLAN, NUR. "HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ". (2019), 2905-2922. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.23452
APA YILMAZ UZ C, ÖZER-CANARSLAN N (2019). HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik), 14(4), 2905 - 2922. 10.29228/TurkishStudies.23452
Chicago YILMAZ UZ CANAN,ÖZER-CANARSLAN NUR HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik) 14, no.4 (2019): 2905 - 2922. 10.29228/TurkishStudies.23452
MLA YILMAZ UZ CANAN,ÖZER-CANARSLAN NUR HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik), vol.14, no.4, 2019, ss.2905 - 2922. 10.29228/TurkishStudies.23452
AMA YILMAZ UZ C,ÖZER-CANARSLAN N HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik). 2019; 14(4): 2905 - 2922. 10.29228/TurkishStudies.23452
Vancouver YILMAZ UZ C,ÖZER-CANARSLAN N HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ. Turkish Studies (Elektronik). 2019; 14(4): 2905 - 2922. 10.29228/TurkishStudies.23452
IEEE YILMAZ UZ C,ÖZER-CANARSLAN N "HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ." Turkish Studies (Elektronik), 14, ss.2905 - 2922, 2019. 10.29228/TurkishStudies.23452
ISNAD YILMAZ UZ, CANAN - ÖZER-CANARSLAN, NUR. "HAVAYOLU HİZMET KALİTESİNİN YOLCU MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ". Turkish Studies (Elektronik) 14/4 (2019), 2905-2922. https://doi.org/10.29228/TurkishStudies.23452