Yıl: 2019 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 281 - 294 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.15314/tsed.563111 İndeks Tarihi: 25-08-2020

Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES)

Öz:
d, the popularity and the number of players has increased after 2008. In this study, the Participation Motivation Scalefor E-Sports (PMSES) was developed in order to evaluate the motivation for participation of those who do E-Sports. Theresearch included 590 participants that play various E-Sports games. The research was designed as the structural equationand mixed model. Within the scope of the structural validity of the scale, exploratory factor analysis (EFA) was carried outin the SPSS 23, and confirmatory factor analysis (CFA) was applied to the measuring instrument in AMOS Software. TheKaiser-Meyer-Olkin (KMO) value was found to be 0.975 and the sample size was found to be sufficient. As a result of thefactor analysis applied regarding the validity of the scale, three factors representing 78.847% of the total variance wereobtained. The Cronbach Alpha coefficient was calculated as 0.972 as a result of the reliability analysis of the 22-item scale. Itcan be said that the Participation Motivation Scale for E-Sports (PMSES) is a valid and reliable data collection tool that canmeasure the participation motivation of the individuals who do E-Sports
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Akgül, A , & Çevik, O İstatiksel Analiz Teknikleri, SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları Emek O set, Ankara Türkiye
 • 2. Alpar, R Spor bilimlerin e uygulamalı istatistik. Nobel Yayınları, Ankara Türkiye, 6
 • 3. Argan, M , Özer, A & Akın, E Elektronik Spor: Türkiye’ eki Siber Sporcuların Tutum ve Davranışları Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi, 2006; 1(2), 1306-4371.
 • 4. Arkonaç S A Psikoloji e zihin süreçleri bilimi. Alfa Yayınları, Ankara 8
 • 5. Balcı, A Sosyal Bilimler e Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler Pegem-Yayınları Ankara Türkiye, 5
 • 6. Baştuğ G Spor a psikolojik motivasyon aktörü olarak ö ül ve cezanın cinsiyet ve spora başlama yaşı eğişkenine göre incelenmesi Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Konya,
 • 7. Bollen, K. A. Structural Equations with Latent Variables. New York: John Wiley & Sons. Journal of Korean Academy of Nursing, 1989; 29(5).
 • 8. Can Y, Güven H, Soyer , Demirel M, Bayansal uz M & Şahin K Elit taekwon o sporcuların a aile antrenör, kulüp esteği ve başarı motivasyonu arasın aki ilişkinin incelenmesi Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2009; 6(2): 240-252.
 • 9. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach. 4. Edition, Sage publications, 2017.
 • 10. Gençlik Spor Bakanlığı E-Spor Raporu. Nisan 2018 tarihinde http://www.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/138762/genclikve-spor-bakanligindan-e-spor-raporu.aspx adresinden alınmıştır, 8
 • 11. Hair, J. F., Anderson R. E., Tahtam R. L. & Black W. C. Multivariate Data Analysis. Prentice Hall International Inc., New Jersey, 1998.
 • 12. Hardy, L., Jones, J. G., & Gould, D. Understanding psychological preparation for sport: Theory and practice of elite performers. John Wiley & SonsInc, 1996.
 • 13. Hamari, J , & Sjöblom, M What is Esports an Why o People Watch it?. Internet Research. 2017. 27(2), 211-232.
 • 14. Highlen, P. S., & Bennett, B. B. Elite divers and wrestlers: A comparison between open-and closed-skill athletes. Journal of sport psychology, 1983; 5(4), 390-409.
 • 15. İlhan, M & Çetin B Lısrel ve Amos Programları Kullanılarak Gerçekleştirilen Yapısal Eşitlik Mo eli (YEM) Analizlerine İlişkin Sonuçların Karşılaştırılması Eğitim e ve Psikoloji e Ölçme ve Değerlen irme Dergisi, 2014; 5(2), 26-42.
 • 16. Kazak, Z. Spor a Gü ülenme Ölçeği SGÖ’nin Türk Sporcuları İçin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2004; 15(4), 191-206.
 • 17. Kari, T. & Karhulahti, V. M. Do E-Athletes Move: A Study on Training and Physical Exercise in Elite E-Sports. International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations (IJGCMS), 2016;. 8(4), 53-66.
 • 18. Klint, K. A. & Weiss, M. R. Perceived Com-Petence and Motives for Participating in Youth Sports: A Test of Harter's Competence Motivation Theory. Journal of sport Psychology, 1987; 9(1), 55-65.
 • 19. Koca ağ, M Elektronik Spor Kariyeri ve Eğitim Doğu Ana olu Sosyal Bilimler e Eğilimler Dergisi, 2017; 1(2), 2564-7202.
 • 20. McMillian, J. H., & Schumacher, S. Research in Education: evidence-based inquiry. Pearson/Allyn and Bacon, 2006.
 • 21. Nakip, M. Pazarlama a Araştırma Teknikleri Seçkin Yayıncılık, , Ankara Türkiye,
 • 22. Newzoo. Global Games Marketting Report An Overview Of Trends and Insights. Nisan 2017 tarihinde https://newzoo.com/insights/articles/global-gamesmarket-reaches-99-6-billion-2016-mobile-generating-37/ a resin en alınmıştır 2016.
 • 23. Newzoo. Global E-sports Marketting Report Eylül 2018 tarihinde https://newzoo.com/insights/trendreports/global-esports-market-report-2018-light/ a resin en alınmıştır, 2018.
 • 24. Özgün A, Yaşartürk , Ayhan B & Bozkuş T Examination of handball players levels of sports specific achievement motivation an happiness Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7; ( ): 83-94.
 • 25. Patton, M Q Nitel Çalışma ve Değerlen irme Yöntemleri. Pegem Yayıncılık Ankara Türkiye
 • 26. Pett, M. A., Lackey, N. R., & Sullivan, J. J. Making Sense of Factor Analysis: The Use of Factor Analysis for Instrument Development in Health Care Research. Sage. 2003.
 • 27. Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Etkinlikleri Dijital Dünya a Rekabet Dijital Oyunlar Çalıştayları Ankara: 2017
 • 28. Soyer , Can Y, Güven H, Hergüner G, Bayansal uz M & Tetik B Sporcular aki başarı motivasyonu ile takım birlikteliği arasın aki ilişkinin incelenmesi Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ; 7( ): 5-239.
 • 29. Sun, Y. Motivation To Play Esports: Case of League of Legends. School of Hotel. Restaurant and Tourism Management. Calorina, 2017.
 • 30. Tavşancıl, E Tutumların Ölçülmesi ve Spss İle Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayınevi
 • 31. Tosun A , Demir B , Uçkun C G & Konak O Spor aktivitelerinin üniversite öğrencilerinin başarı ve motivasyonunu ile ilişkisi Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 5; -11.
 • 32. Tezbaşaran, A A Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu Türk Psikologları Derneği Yayınları Ankara Türkiye, 2008
 • 33. Warr, P. Esports in Numbers: Five Mind-blowing Stats. Nisan 2017 tarihinde RedBull http://www.redbull.com/en/esports/stories/133164462838 9/esports-in-numbers-five-mind-blowing-stats a resin en alınmıştır,
 • 34. Witkowski, E On the Digital playing iel : How we “Do Sport” With Networke Computer Games Games an Culture. 2012; 7(5), 349-374.
 • 35. Yıl ırım, A , & Şimşek, H Sosyal Bilimler e Nitel Araştırma Yöntemleri Ankara: Seçkin Yayınları,2011.
APA GÜL M, GÜL O, UZUN R (2019). Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES). , 281 - 294. 10.15314/tsed.563111
Chicago GÜL MEHMET,GÜL Oğuzhan,UZUN Recep Nur Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES). (2019): 281 - 294. 10.15314/tsed.563111
MLA GÜL MEHMET,GÜL Oğuzhan,UZUN Recep Nur Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES). , 2019, ss.281 - 294. 10.15314/tsed.563111
AMA GÜL M,GÜL O,UZUN R Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES). . 2019; 281 - 294. 10.15314/tsed.563111
Vancouver GÜL M,GÜL O,UZUN R Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES). . 2019; 281 - 294. 10.15314/tsed.563111
IEEE GÜL M,GÜL O,UZUN R "Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES)." , ss.281 - 294, 2019. 10.15314/tsed.563111
ISNAD GÜL, MEHMET vd. "Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES)". (2019), 281-294. https://doi.org/10.15314/tsed.563111
APA GÜL M, GÜL O, UZUN R (2019). Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES). Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 21(2), 281 - 294. 10.15314/tsed.563111
Chicago GÜL MEHMET,GÜL Oğuzhan,UZUN Recep Nur Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES). Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 21, no.2 (2019): 281 - 294. 10.15314/tsed.563111
MLA GÜL MEHMET,GÜL Oğuzhan,UZUN Recep Nur Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES). Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, vol.21, no.2, 2019, ss.281 - 294. 10.15314/tsed.563111
AMA GÜL M,GÜL O,UZUN R Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES). Türk Spor ve Egzersiz Dergisi. 2019; 21(2): 281 - 294. 10.15314/tsed.563111
Vancouver GÜL M,GÜL O,UZUN R Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES). Türk Spor ve Egzersiz Dergisi. 2019; 21(2): 281 - 294. 10.15314/tsed.563111
IEEE GÜL M,GÜL O,UZUN R "Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES)." Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, 21, ss.281 - 294, 2019. 10.15314/tsed.563111
ISNAD GÜL, MEHMET vd. "Participation Motivation Scale for E-Sports: The Study of Validity and Reliability (PMSES)". Türk Spor ve Egzersiz Dergisi 21/2 (2019), 281-294. https://doi.org/10.15314/tsed.563111