Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 135 - 143 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 25-08-2020

Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*

Öz:
Dünyanın pek çok yerinde üretilen ve farklı biçimlerde sunulan kahvenin kültür hayatımızınzenginleşmesinde de önemli katkıları olduğu görülmektedir. İşletmelerin rakiplerine göre farklılığınıgösterebilmek için kahvenin sunulduğu mekânlarda önemli rol oynamaktadır. Çalışmada Türkkahvesinin gelişim süreci anlatılmış ve Nevşehir örneğinde Türk kahvesi tüketilen mekânlarınseçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, Türk kahvesi tüketim amacı ve tüketim alışkanlıklarıtespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, Türk kahvesi tüketen 409 kişi üzerinde anket tekniğikullanılarak yapılmıştır. Belirlenen beş faktörün algılanma düzeylerinin demografik değişkenleregöre farklılık gösterip göstermediğini test etmek için yapılan tek yönlü varyans (MANOVA) analizisonucu tüketicilerin eğitim durumu, meslek ve gelirleri itibariyle farklılıklar bulunmuştur. Yapılant-Testi sonucunda ise tüketicilerin cinsiyetleri itibariyle hizmet düzeyi ve fiziki ortam olarakadlandırılan faktörlerin algılanmasında, medeni duruma göre ise fiziki ortam adlı faktörünalgılanmasında farklılık bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Determination of Factors Affecting the Selection of Turkish Coffee Places: An Example of Nevsehir

Öz:
Coffee, produced in many places in the world and presented in different forms, has also made important contributions to the enrichment of our cultural life. It plays an important role in the places where coffee is served in order to show the difference between businesses and their competitors. Turkish coffee development process has been explained in the study and determination of factors affecting the selection of Turkish coffee in Nevsehir sample, Turkish coffee consumption purpose and consumption habits have been determined. The research was conducted by using survey technique on 409 people who consumed Turkish coffee. With the analysis of one way variance (MANOVA) which was performed for testing whether 5 factors perception levels according to demographic variables, some significant differences were found between the education status, professions and income of consumers and their perceptions of these factors. As a result of the t-test, there is a difference in the perception of the factors of service level and physical environment according to the genders of the consumers and also there is a difference in the perception of the physical environment according to the marital status.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Acar N, ÇAKIRBAŞ A, Çizmeci B (2019). Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*. , 135 - 143.
Chicago Acar Neşe,ÇAKIRBAŞ ALİ,Çizmeci Bülent Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*. (2019): 135 - 143.
MLA Acar Neşe,ÇAKIRBAŞ ALİ,Çizmeci Bülent Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*. , 2019, ss.135 - 143.
AMA Acar N,ÇAKIRBAŞ A,Çizmeci B Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*. . 2019; 135 - 143.
Vancouver Acar N,ÇAKIRBAŞ A,Çizmeci B Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*. . 2019; 135 - 143.
IEEE Acar N,ÇAKIRBAŞ A,Çizmeci B "Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*." , ss.135 - 143, 2019.
ISNAD Acar, Neşe vd. "Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*". (2019), 135-143.
APA Acar N, ÇAKIRBAŞ A, Çizmeci B (2019). Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 135 - 143.
Chicago Acar Neşe,ÇAKIRBAŞ ALİ,Çizmeci Bülent Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7, no.1 (2019): 135 - 143.
MLA Acar Neşe,ÇAKIRBAŞ ALİ,Çizmeci Bülent Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, 2019, ss.135 - 143.
AMA Acar N,ÇAKIRBAŞ A,Çizmeci B Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 135 - 143.
Vancouver Acar N,ÇAKIRBAŞ A,Çizmeci B Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 7(1): 135 - 143.
IEEE Acar N,ÇAKIRBAŞ A,Çizmeci B "Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*." Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, ss.135 - 143, 2019.
ISNAD Acar, Neşe vd. "Türk Kahvesi Tüketilen Mekânların Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Nevşehir Örneği*". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7/1 (2019), 135-143.