WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL

Yıl: 2019 Cilt: 1 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 86 - 99 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99 İndeks Tarihi: 02-09-2020

WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL

Öz:
In this research, we aim to examine the influence of working capital management onperformance and market value of companies in logistics industry. We use a panel data analysismethodology with a data set covering eight logistics companies listed on Borsa Istanbul in theperiod 2009 to 2018. In order to estimate the relationship between working capital managementand performance of companies we use return on assets (ROA) and market to book value (MB)as dependent variables in the research models. The main results indicate that net working capital(NWC) is not related to current year’s profitability, but with a time lag, it is positively relatedto next year’s profitability. Contrarily, NWC is negatively associated with MB of logisticscompanies. Financial leverage, which is one the control variables, is found statisticallysignificant, and the relationship between leverage and profitability is negative. Leverage ispositively associated with MB. The results suggest that leveraged companies are more likely toobtain less return or to suffer from losses; however, leverage enhances firms’ market value.Considering the limitations related to the research period and the number of logistics firms listedon Borsa Istanbul, the results should be interpreted with some caution.
Anahtar Kelime:

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN LOJİSTİK İŞLETMELERİNİN ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ, PERFORMANS VE PİYASA DEĞERLERİ

Öz:
Bu çalışmada amacımız lojistik sektöründeki işletmelerde çalışma sermayesi yönetiminin işletme performansına ve piyasa değerine etkisini incelemektir. Bu amaçla, 2009 – 2018 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem görmüş sekiz lojistik sektörü işletmesine ait veriler panel veri analiz yöntemine tabi tutulmuştur. Araştırma modellerinde, net çalışma sermayesi (NÇS) ve şirketlerin performansı arasındaki ilişkiyi tahmin etmek için bağımsız değişkenler olarak, aktif kârlılık ve piyasa değeri / defter değeri (PD/DD) oranları kullanılmıştır. NÇS’nin ilgili yılın kârlılığı ile ilişkili olmadığı, ancak bir sonraki yılın kârlılığıyla istatistiksel olarak pozitif ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Beklenilenin aksine, NÇŞ’nin lojistik şirketlerinin piyasa değerleriyle negatif ilişkili olduğu görülmüştür. Kontrol değişkenlerinden biri olarak modele kattığımız finansal kaldıraç oranının istatistiksel olarak anlamlı ve kârlılıkla ilişkisinin negatif olduğu bulunmuştur. Diğer yandan PD/DD ile yani şirketlerin piyasa değeriyle ilişkisi ise pozitiftir. Sonuçlara göre, finansal kaldıraçlı lojistik firmaların daha az kâr etmesi veya zararlara katlanması olası iken, kaldıracın şirketlerin piyasa değerlerini güçlendirdiği bulunmuştur. Çalışmanın kapsadığı halka açık lojistik firma ve yıl sayısına ilişkin kısıtlar dikkate alınarak, ulaştığımız sonuçlara ihtiyatlı yaklaşılması gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Kuzucu N (2019). WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL. , 86 - 99. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99
Chicago Kuzucu Narman WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL. (2019): 86 - 99. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99
MLA Kuzucu Narman WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL. , 2019, ss.86 - 99. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99
AMA Kuzucu N WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL. . 2019; 86 - 99. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99
Vancouver Kuzucu N WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL. . 2019; 86 - 99. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99
IEEE Kuzucu N "WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL." , ss.86 - 99, 2019. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99
ISNAD Kuzucu, Narman. "WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL". (2019), 86-99. https://doi.org/10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99
APA Kuzucu N (2019). WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL. Beykoz Akademi Dergisi, 1(1), 86 - 99. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99
Chicago Kuzucu Narman WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL. Beykoz Akademi Dergisi 1, no.1 (2019): 86 - 99. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99
MLA Kuzucu Narman WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL. Beykoz Akademi Dergisi, vol.1, no.1, 2019, ss.86 - 99. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99
AMA Kuzucu N WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL. Beykoz Akademi Dergisi. 2019; 1(1): 86 - 99. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99
Vancouver Kuzucu N WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL. Beykoz Akademi Dergisi. 2019; 1(1): 86 - 99. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99
IEEE Kuzucu N "WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL." Beykoz Akademi Dergisi, 1, ss.86 - 99, 2019. 10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99
ISNAD Kuzucu, Narman. "WORKING CAPITAL MANAGEMENT, PERFORMANCE AND MARKET VALUE OF LOGISTICS COMPANIES LISTED ON BORSA ISTANBUL". Beykoz Akademi Dergisi 1/1 (2019), 86-99. https://doi.org/10.14514/BYK.m.26515393.2019.sp/86-99