Yıl: 2019 Cilt: 7 Sayı: 12 Sayfa Aralığı: 2089 - 2094 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793 İndeks Tarihi: 04-09-2020

Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi

Öz:
Hayvancılık işletmelerinde uzun süre saklanan veriler, hayvansal üretimlerde verimliliğinartırılabilmesi, hayvan damızlık değerlerinin ortaya konulabilmesi, nitelikli damızlık ihtiyaçlarınınkarşılanabilmesi, etkin ıslah organizasyonlarının yapılabilmesi, yüksek gelir elde edilebilmesi,sürüden ayıklanacak veya damızlık olarak elde tutulacak hayvanların belirlenmesinde etkin roloynayacaktır. Hayvancılık işletmelerinde tutulan önemli teknik veriler arasında; damızlıkkoç/boğa/teke kayıtları ve bunlara ilişkin üreme, büyüme- gelişme, verim kayıtları (küçükbaşhayvanlarda yapağı ve kıl verimi, besideki canlı ağırlık artışları, yem tüketimi, laktasyon ve sütverimi), döl verimi ölçütleri, kesim ve karkas ölçü ve özellikleri, et kalitesine ilişkin kayıtlar, hayvanhastalıkları ile aşı uygulamaları ile ilgili kayıtlar gösterilebilir. Bu verilerden hayvana ait tanımlayıcıbilgilerin veritabanlarında saklanması ve hayvan takiplerinin yapılması gibi konularda Türkiye’ninAB’ne uyum programı çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 10.02.2009 tarihli 27137 sayılıresmi gazetede yayımlanan “Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesiyönetmeliği” kapsamında zorunlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Günümüzde sağlıklı verilerin eldeedilebilmesi ve eldeki verilerin de güvenle saklanabilmesi amacıyla MySQL, MS SQL, PostrageSQL, Oracle, Firebird, IBM DB2, MS Access gibi veri tabanı yazılımlarından yararlanılmaktadır.Bu veritabanı yazılımlarının ve Veritabanı Yönetim Sistemlerinin (VTYS) kullanımının veişletmeye maliyetinin bilinmesi, işletme için önemlidir. Bu çalışma ile bu yazılımların işletmeyekattığı değer ve işletmeye maliyetleri konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Storing and Evaluation of the Records of Livestock Enterprises in Database

Öz:
The data stored for a long time in livestock enterprises will play a crucial role in increasing the productivity in animal production, revealing animal breeding values, meeting qualified breeding needs, making effective breeding organizations, obtaining high income, determining the animals to be kept or as a breeder. Among the important technical data kept in livestock enterprises; ram, bull, and goat and their reproduction, growth-development, yield records (animal weight and wool yield in small ruminants, body weight gain, feed consumption, lactation and milk yield), reproductive performance measures, slaughter and carcass dimensions and characteristics records such as meat quality, animal diseases and vaccination practices can be shown as important technical data in livestock enterprises. Issues such as followed animals and storing identifying information of the animals from this data in the database are being made compulsory for conformity program of Turkey with the European Union by the rule number 27137 “Regulation on the identification, registration and monitoring of sheep and goat type of animals” that published in the official newspaper by Agriculture and Forestry Ministry on 10.02.2009. Nowadays, database software such as MySQL, MS SQL, Postrage SQL, Oracle, Firebird, IBM DB2 and MS Access are used in order to obtain healthy data and store the data safely. Knowledge of the use and cost of this database software and Database Management Systems (DBMS) is important for the enterprise. In this study, it is aimed to give information about the software that adds value to the enterprise and their costs of the operations on enterprise.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Anonim, 2019d. Fabrizio Biscotti and Colleen Graham, Database Management Systems Software: European Market Shares, 2001 (Executive Summary), Erişim Adresi: https://www.bus.umich.edu/kresgepublic/journals/gartner/re search/110800/110830/110830.pdf, [Erişim: 23.03.2019].
 • Anonim, 2019e. Fiziksel ve Elektronik Arşivleme, Erişim Adresi: http://www.yesd.com.tr/icerik/kurumsal-imaj-olusturma-vetanitim-faaliyetleri_27.html, [Erişim: 22.03.2019].
 • Anonim, 2019f. Bilgi Sistemleri Güvenliği; Şifreleme teknikleri ve tarihçesi. Erişim Adresi: https://www.slideshare.net /CavadBarov/ifreleme-teknikleri-ve-tarihesi, [Erişim: 24.03.2019].
 • Ataman BK. 2005. Elektronik Ortamdaki Bilginin Arşivlenmesi. Arşiv Dünyası, (5): 3-9. Erişim Adresi: http://dergipark.org.tr /ad/issue/22299/239147, [Erişim: 24.03.2019].
 • Baykara M. 2019. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-I, Erişim Adresi: http://web.firat.edu.tr/mbaykara/vtys.pdf, [Erişim: 14.03.2019].
 • Burma ZA. 2019. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri I Ders Notları, Erişim Adresi: http://docplayer.biz.tr/58510296-Veri-tabaniyonetim-sistemleri-i.html, [Erişim: 01.04.2019].
 • Çelikyürek H, Aygün T. 2014. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta kayıt tutmanın önemi ve güncel yazılımların uygulanabilirliği, IMAC 2014, International Mesopotamia Agriculture Congress, Diyarbakır, Türkiye, 22-25 Eylül 2014, ss.342-348.
 • Çelikyürek H, Aygün T. 2015. Küçükbaş Hayvancılıkta Kayıt Tutma Sistemine Yönelik Bir Bilgisayar Paket Programının Hazırlanması, 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Konya, Türkiye, 3-5 Eylül 2015, ss.158-165.
 • Çelikyürek H. Aygün T. 2017. Büyükbaş Hayvancılıkta Kayıt Tutma Sistemine Yönelik Bir Bilgisayar Paket Programının Hazırlanması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.27(3): ss.453-459. https://doi.org/10.29133 /yyutbd.294236.
 • Çelikyürek H, Karakuş K. 2017. Ekolojik Hayvancılıkta Bilgisayar Teknolojisi Kullanımının Önemi, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(13): 1750-1756. https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i13.1750-1756.1602.
 • Özkan S. 2019. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Erişim Adresi: https://docplayer.biz.tr/68735301-Veri-tabani-yonetimsistemleri-ogr-gor-selcuk-ozkan.html, [Erişim: 22.03.2019].
 • Sancak H. 2019. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Erişim Adresi: http://bolvadinmyo.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites /52/2019/05/HSancak_VT1.pdf, [Erişim: 22.03.2019].
 • Sarı F. 2019. Uzmanından Veri Tabanı Maliyetlerini Düşürme Rehberi, Erişim Adresi: https://epnext.com/uzmanindan-veritabanimaliyetlerini-dusurme-rehberi/,[Erişim:09.03.2019].
 • Sengupta A. 2019. Comparison of Relational Database Management Systems. Erişim Adresi: http://www.wright.edu /~arijit.sengupta/mis710/notes/lect5a-dbms.ppt, [Erişim: 01.04.2019].
 • Şahin U. 2019. Veri Tabanı Karşılaştırması: En çok tercih edilen veri tabanlarının karşılaştırılması, Erişim Adresi: https://www.dijitalders.com/icerik/13/2383/veri_tabani_kars ilastirmasi.html, [Erişim: 01.04.2019].
 • Şahin YG, Bülbül Hİ. 2007. Veritabanı Bağımsız Uygulama Yazılımı Geliştirme Yöntemi, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. 22(1): 163-174.
 • Tonta Y. 2019. Veri Tabanı Yönetimi, Erişim Adresi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/fall2008/bby309 /Lecture01_309-database-management-turkce.pdf, [Erişim: 22.03.2019].
 • Uyar A. 2016. Veri Tabanlı Pazarlamanın İşletmelere Sağladığı Yararlar: Veri Tabanı Kullanan Kobiler Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42): 1690-1698.
APA ÇELİKYÜREK H, KARAKUŞ K, KARA M (2019). Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi. , 2089 - 2094. 10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793
Chicago ÇELİKYÜREK Hasan,KARAKUŞ Kadir,KARA MURAT Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi. (2019): 2089 - 2094. 10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793
MLA ÇELİKYÜREK Hasan,KARAKUŞ Kadir,KARA MURAT Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi. , 2019, ss.2089 - 2094. 10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793
AMA ÇELİKYÜREK H,KARAKUŞ K,KARA M Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi. . 2019; 2089 - 2094. 10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793
Vancouver ÇELİKYÜREK H,KARAKUŞ K,KARA M Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi. . 2019; 2089 - 2094. 10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793
IEEE ÇELİKYÜREK H,KARAKUŞ K,KARA M "Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi." , ss.2089 - 2094, 2019. 10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793
ISNAD ÇELİKYÜREK, Hasan vd. "Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi". (2019), 2089-2094. https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793
APA ÇELİKYÜREK H, KARAKUŞ K, KARA M (2019). Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 7(12), 2089 - 2094. 10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793
Chicago ÇELİKYÜREK Hasan,KARAKUŞ Kadir,KARA MURAT Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 7, no.12 (2019): 2089 - 2094. 10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793
MLA ÇELİKYÜREK Hasan,KARAKUŞ Kadir,KARA MURAT Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.7, no.12, 2019, ss.2089 - 2094. 10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793
AMA ÇELİKYÜREK H,KARAKUŞ K,KARA M Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 2019; 7(12): 2089 - 2094. 10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793
Vancouver ÇELİKYÜREK H,KARAKUŞ K,KARA M Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi. 2019; 7(12): 2089 - 2094. 10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793
IEEE ÇELİKYÜREK H,KARAKUŞ K,KARA M "Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi." Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 7, ss.2089 - 2094, 2019. 10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793
ISNAD ÇELİKYÜREK, Hasan vd. "Hayvancılık İşletmelerinde Kayıtların Veri Tabanlarında Saklanması ve Değerlendirilmesi". Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi 7/12 (2019), 2089-2094. https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i12.2089-2094.2793