Yıl: 2019 Cilt: 3 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1659 - 1680 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26677/TR1010.2019.264 İndeks Tarihi: 09-09-2020

Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi

Öz:
İnsanların öncelikli ihtiyaçlarından olan beslenme, aynı zamanda temel bir motivasyondur.Günümüzde beslenme, yeni bir yemeği tatmak ve farklı lezzetler ve aromalar deneyimlemekuğruna seyahat edilen bir amaç haline gelmiştir. Bu deneyimleme isteği gastronomi turizmininbir parçası olarak sektörün gelişimine katkıda bulunan, turistik faaliyetleri canlandıran biretkendir. Yeni dünya düzeniyle birlikte insanlar, sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için sağlıklıbeslenme gerekliliğinin farkındadır. Sağlıklı gıdalara gösterilen ilgi, fonksiyonel gıdalarhakkında hizmet sektörünün bilinçlenmesi ve bu trende karşılık, sektör için yeni faaliyetplanlamalarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışma ile Türk mutfağındaki bazıfonksiyonel gıdalar tanıtılmış ve turizme yapacağı katkılar vurgulanmıştır. Çalışmada, kaynaktaraması yapılarak konu ile ilgili literatür incelenmiş ve derleme bir çalışma oluşturulmuştur.Literatür incelemesi sonucunda en çok karşılaşılan sorun, ürünlerin tanıtımı ve pazarlamafaaliyetlerindeki yetersizliklerdir. Yöresel yiyeceklerin tanıtımında yaşanan bu sorunlar,yörelerde fonksiyonel gıdaların ön plana çıkmasını engellemekte ve bazı gıdaların bilinirliğini veyaygınlaşmasını olumsuz etkilemektedir.
Anahtar Kelime:

The Importance of The Functional Foods in Turkish Cuisine in Terms of Gastronomy Tourism

Öz:
Nutrition is not only the primary need for the survival of people, also one of the basic motivations. Nutrition has become a travel goal in an attempt to taste a new dish or to experience different tastes and flavors. The desire of this experience is a factor that contributes to development of tourism sector as a part of gastronomy tourism and stimulates the touristic activities. New world circumstances have made people more aware of the necessity of a healthy diet to live a healthy life. The increasing interest towards healthy foods increased awareness about functionality of foods and make it necessary to develop new activity plans in the service industry. The present review was introduced some functional foods in Turkish cuisine and emphasized their contributions to tourism industry. In this study, literature review is done and a review is prepared. As a result of the literature review, the most common problem is the deficiencies in the promotion of products and marketing activities. These problems in the promotion of local foods prevent functional foods from becoming prominent in the region and adversely affect the recognition and spread of some foods.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
1
 • Aghatabay, N.M. (2005). Keyf-i Kefir, Kimya Teknolojileri, 58: 64-65.
 • Akan, S. (2014). Sarımsak (Allium sativum L.) Tüketiminin İnsan Sağlığına Yararları, Akademik Gıda, 12(2): 95-100.
 • Alıç, H. ve Ceyhan, N. (2012). Bağırsak Mikroflorası ve Probiyotikler, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(1): 107-113.
 • Altun, İ. (2015). Kahramanmaraş-Elbistan’da Geleneksel Olarak Yapılan Tarhana ve Tarhana Çorbası, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1): 45-49.
 • American Institute for Cancer Research (2015). 7 Cancer-Fighting Foods From Around the World. [Online] http://www.aicr.org/enews/2015/10-october/enews-7-cancer-fighting-foods-fromaround-world.html [Erişim Tarihi: 31.08.2018].
 • Arınç, K. (2018). Boğatepe Köyü’nde Gravyer Peyniri Üretimi ve Sürdürülebilir Gelişme Bakımından Önemi (Kars/Türkiye), Türk Coğrafya Dergisi, 70: 7-18.
 • Avcı, G. ve Erdoğan, S. M. (2017). Tiroit Fonksiyon Bozukluğunda Fonksiyonel Besinlerin Etkinliği, Kocatepe Veterinary Journal, 10(4): 331-336.
 • Ayaz, E. ve Alpsoy, H.C. (2007). Sarımsak (Allium sativum) ve Geleneksel Tedavide Kullanımı, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 31(2): 145-149.
 • Aydoğdu, A. ve Duman, S. (2017). Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi: Kastamonu Örneği, Turizm ve Araştırma Dergisi, 6(1): 4-23.
 • Bağıran Özşeker, D. (2017). Fonksiyonel Gıdalar, (Editör) Kurgun, H.: Gastronomi Trendleri içinde (ss. 151-177) Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Balçık Mısır, G. (2012). Denizel Kaynaklı Bazı Fonksiyonel Gıdalar ve Gıda Bileşenleri, Yunus Araştırma Bülteni, (1):1-7.
 • Barbaros, B. ve Kabaran, S. (2014). Akdeniz Diyeti ve Sağlığı Koruyucu Etkileri, Beslenme ve Diyet Dergisi, 42(2): 140-147.
 • Başar, F., Şen, N., Silahşör, Y. ve Başar, B. (2019). Erzincan Yöresel Mutfak Kültürü Unsuru Olan Tarhananın Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, Journal of Gastronomy Studies, 7 (1): 328-339.
 • Bayram, B. ve Özçelik, B. (2012). Zeytinyağının Biyoaktif Bileşenleri ve Sağlık Üzerine Yararları, Akademik Gıda, 10(1): 77-84.
 • Blandino, A. Alaseeri, M.E., Pandiella, S.S., Cantero, D. and Webb, C. (2003). Cereal Based Fermented Foodsand Beverages, Food Research International, 36: 527-543.
 • Bulduk, S. (2018). Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama. (4. Basım), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Bulduk, S. ve Süren, T. (2008). Türk Mutfak Kültüründe Kahve, ICANAS 39. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Ankara.
 • Canbolat, E. (2017). Sarımsağın Besinsel Yönden ve Sağlık Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, Kastamonu Üniversitesi 10 -12 Nisan 2017. Kastamonu. ss: 935-949.
 • Cangi, R.ve Yağcı, A. (2017). Bağdan Sofraya Yemeklik Asma Yaprak Üretimi, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6: 137-148.
 • Cencic, A. and Chingwaru, W. (2010). The Role of Functional Foods, Nutraceuticals and Food Supplements in Intestinal Healths, Nutriens, 2: 611-625.
 • Coşkun, F. (2014). Tarhananın Tarihi ve Türkiye’de Tarhana Çeşitleri, Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 9(3): 69-79.
 • Coşkun, F. (2017). A Traditional Turkish Fermented Non-Alcoholic Beverage, Shalgam, Beverages, 3(4).
 • Coşkun, T. (2005). Fonksiyonel Besinlerin Sağlığımız Üzerine Etkileri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48: 69-84.
 • Çakıroğlu, F. P. (2007). Geleneksel Tarhananın Modern Yolculuğu, ICANAS 38.Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 10-15 Eylül 2007. Ankara. ss: 339.
 • Çatır, O. ve Ay, E. (2018). Ulubey (Uşak) Yöresel Yemeklerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, Journal of Gastronomy Studies, 6(2): 3-19.
 • Daliri, E. B.M. and Lee, B.H. (2015). Perspektives on Functional Food and Nutraceuticals, (Editör) Liong, M.T.: Beneficial Micoorganisms in Food and Nutraceuticals ‘Current Trends and Future içinde (ss. 221-240) Switzerland: Springer.
 • Demirgül, F. ve Sağdıç, O. (2018). Fermente Süt Ürünlerinin İnsan Sağlığına Etkisi, European Journal of Science and Technology, 13:45-53.
 • Dong, M., Yang, G., Liu, X., Lin, S., Sun, D. and Wang Y. (2014). Aged Black Garlic Extract İnhibits HT29 Colon Cancer Cell Growth via the PI3K/Akt Signaling Pathway, Biomedical Reports, 2(2): 250-254.
 • Durlu Özkaya, F. Özkaya, M. T., Tunalıoğlu, R., Bayar, R. ve Tunalıoğlu, E. (2018). Anadolu’da Zeytin ve Zeytinyağlı Yemekler Rotası, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3): 263-274.
 • Ercan, A. (2015). Doğal Süper Gıdalar. (2.Basım), İstanbul: Hayy Kitap.
 • Erdoğan, Z. ve Oğuz, S. (2016). Kahve Tüketiminin Kalp Sağlığı Üzerine Etkisi, Journal of Cardiovascular Nursing, 7(14): 136-139.
 • Ertaş, Y. ve Akbulut, G. (2013). Kahve ve Diyabet, Türkiye Klinikleri, 8(2): 73-79.
 • Erten, H., Tangüler, H. and Canbaş, A. (2008). A Traditional Turkish Lactic Acid Fermented Beverage: Shalgam (Salgam), Food Reviews International, 24(3): 352–359.
 • Fernandez, M. A. and Marette, A. (2017). Potential Health Benefits of Combining Yogurt and Fruits Based on Their Probiotic and Prebiotic Properties, Advances in Nutrition an International Review Journal, 8(1): 155-164.
 • Fisberg, M. and Machado, R. (2015). History of Yogurt and Current Patterns of Consumption, Nutition Reviews, 73(1): 4-7.
 • Göğüş, F., Ötles, S., Erdoğdu, F. and Özçelik, B. (2016). Functional and Nutritional Properties of Some Turkish Traditional Foods, (Editör) Kristbergsson, K. ve Ötles, S.: Functional Properties of Traditional Foods içinde (ss. 87-104) Switzerland: Springer.
 • Gülcü, M. (2012). Yemeklik Asma Yaprağı Üretimi. [Online] https://arastirma.tarimorman.gov.tr/bagcilik/Lists/KutuMenu/Attachments/3/ASMAYAPRAK.p df [Erişim Tarihi: 09.09.2019].
 • Güler, M.B. (1993). Çukurova Bölgesi Tarhanalarının Üretim Yöntemleri, Özellikleri ve Tarhana Üretiminde Soya Unundan Yararlanma Olanakları Üzerinde Bir Araştırma, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Güzel-Seydim, Z. B., Kök-Taş, T., Greene, A. K. and Seydim, A. C. (2011). Review: Functional Properties of Kefir, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 51(3): 261-268.
 • Hasler, C. M. (2002). Functional Foods: Benefits, Concerns and Challenges—A Position Paper from the American Council on Science and Health, The Journal of Nutrition, 132(12): 3772-3781.
 • Hayta, M., Alpaslan, M. and Baysar, A. (2002). Effect of Drying Methods on Functional Properties of Tarhana: A Wheat Flour-Yogurt Mixture, Journal of Food Science, 67(2): 740-744.
 • http://apelasyon.com/Yazi/567-maviyemis-likapa-antioksidan-yildizi- [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • http://koculupeynircilik.com [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • http://www.aydin24haber.com/her-derde-deva-siyah-sarimsak-181520h.htm [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • http://www.gidagundemi.com/beslenme-ve-saglik/beslenme/turk-kahvesi-nasil-taze-kalirh14323.html [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik/kefir-neler-iyi-gelir-kefirin-faydalari-neler-40827271 [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • http://www.hurriyet.com.tr/lezizz/zeytinyagli-enginar-tarifi-36802528 [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • http://www.siyezun.com/urunlerimiz.html [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • http://www.yolculukterapisi.com/bogatepe/ [Erişim Tarihi: 08.09.2019].
 • https://tr.pinterest.com/pin/520939881871778366/?lp=true [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • https://van.ktb.gov.tr/TR-88271/otlu-peynir.html [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • https://www.kisikates.com.tr/blog/tarhananin-tarihi-ve-yapilisi-168 [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • https://www.kulturportali.gov.tr/arama/Geren+Kavurması [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • https://www.ntv.com.tr/saglik/ev-yogurdu-hangi-hastaliklardankorur%2ckIeYVq1BfEqge5ZAIG34NA [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • https://www.sabah.com.tr/yemek-tarifleri/aperatifler/2016/02/10/mercimek-koftesi-nasil-yapilir [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • https://www.saglampatent.com.tr/taskopru-sarimsagi-basari-hikayesi [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/herkes-siyez-ekince-bugdaylar-tarlada-kaldi-5290432/ [Erişim Tarihi: 08.09.2019].
 • https://www.star.com.tr/saglik/gribin-en-etkili-ilaci-salgam-suyu-haber-1249662/ [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • https://www.tokat.com/asma-yapraginin-faydalari-nelerdir-2-28869.html [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • https://www.vakifzeytinleri.gov.tr/yemek-tarifleri/16/zeytinyagli-kabak-cicegi-dolmasi [Erişim Tarihi: 10.09.2019]
 • İşleroğlu, H., Yıldırım, Z. ve Yıldırım, M. (2005). Fonksiyonel Bir Gıda Olarak Keten Tohumu, GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2): 23-30.
 • John, M. S. and Deeseenthum, S. (2015). Properties and Benefits of Kefir -A Review, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 37(3): 275-282.
 • Kaplan, M. (2011). Bir Fincan Keyif: Kahvenin Öyküsü, Yurt ve Dünya Dergisi /The Journal of Homeland and The World, 2(2): 11-20.
 • Kara, Z. ve Akın, A. (2011). Müşküle Sofralık Üzüm Çeşidinde Gibberellik Asit (GA) Uygulamalarının Salamuralık Asma Yaprağı Üretimi ve Yaprakta Ham Sellüloz İçeriğine Etkileri, Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(2): 42-45.
 • Karaçıl, M. Ş. ve Acar Tek, N. (2013). Dünyada Üretilen Fermente Ürünler: Tarihsel Süreç ve Sağlık ile İlişkileri, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(2): 163-173.
 • Kavas, G., Çelikel, N., Kınık, Ö. ve Gönç, S. (2006). Peynir, Peynir Suyunun Fosfor İçeriği ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri, Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 01-04 Mayıs 2006. Bolu. ss: 197-200.
 • Kesenkaş, H., Gürsoy, O. and Özbaş H. (2017). Kefir (Editör) Frias, J., Martinez-Villaluenga, C. and Penas, E.: Fermented Foods in Health and Disease Prevention içinde (ss. 339-361) Boston: Academic Press.
 • Kim, D., Jung, S.J., Cheon, S.Y., Cho, Y.J., Tac, M.H., Kim, K.H. and Yook, H.S. (2013). Antioxidant Activity of Giant Black Garlic, Nutrition and Healthy Ageing, 72(OCE4): 305–764.
 • Köroğlu, Ö., Bakır, E., Uludağ, G., Köroğlu, S. ve Dayısoylu, K. S. (2015). Kefir ve Sağlık, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 18(1): 26-30.
 • Küçükkömürler, S. and Özgen, L. (2009). Coffee and Turkish Coffee Culture, Pakistan Journal of Nutrition, 8(10): 1693-1700.
 • Lourens- Hattingh, A. and Viljoen, B. C. (2001). Yogurt as Probiotic Carrier Food, International Dairy Journal, 11:1-17.
 • Orman Genel Müdürlüğü (2015). Maviyemiş-Likapa Eylem Planı 2015-2019. [Online] https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yayinlar/Maviyemis_Likapa_Eylem_Plani.pdf [Erişim Tarihi: 15.12.2018].
 • Özata, E. ve Cömert, M. (2016). Zeytinyağı ve Sağlıklı Yaşam, Zeytin Bilimi, 6(2): 105-110.
 • Özçelik, A. Ö. ve Özdoğan, Y. (2007). Tarhananın Türk Beslenme Kültüründeki Yeri ve Önemi. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (ICANAS 38). 10-15 Eylül 2007. ss: 627-628.
 • Özçelik, M. M. (2015). Bitkisel Kaynaklı Bazı Fonksiyonel Gıdalar, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 9(1): 57-68.
 • Patel, S. (2014). Bluebeery as Functional Food and Dietary Supplement: The Natural Way to Ensure Holistic Health, Mediterranean Journal of Nutrition of Metabolism, 7: 33-143.
 • Rafter, J. J. (2002). Scientific Basis of Biomarkers and Benefits of Functional Foods for Reduction of Disease Risk: Cancer, British Journal of Nutrition, 88(2): 219-224.
 • Resmi Gazete (2009). Fermente Süt Ürünleri Tebliği [Online] http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/02/20090216-8.htm [Erişim Tarihi: 20.12.2018].
 • Riezzo, G., Chiloiro, M. and Russo, F. (2005). Functional Foods: Salient Features and Clinical Applications, Current Drug Targets Immune Endocrine and Metabolic Disorders, 5(3): 331-337.
 • Roberfroid, M. B. (2002). Global View on Functional Foods: European Perspectives, British Journal of Nutrition, 88(2): 133-138.
 • Sayın, I. (2010). Asma Yaprağı ve Beslenme: Bilinmeyen Cevher Asma Yaprağı. [Online] https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_5603.htm [Erişim Tarihi: 09.09.2019].
 • Sengun, İ. Y., Dennis, S. N., Karapınar, M. and Jakopsen, M. (2009). Identification of Lactic Acid Bacteria Isolated from Tarhana, A Traditional Turkish Fermented Food, International Journal of Food Microbiology, 135(2): 105-111.
 • Sevilmiş, G. (2008). Bazı Fonksiyonel Gıdalarda Tüketici Kararları ve Bunları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Singh, R. B., Tomar, R.S., Chauhan, A. K., Yadav, P. and Khan, S. (2019). Estimates of Functional Foods Availability in the 10 Most Highly Populous Countries, (Editör) Singh, R.B., Watson, R.R. and Takahashi, T.: The Role of Functional Food Security in Global Health içinde (ss. 25-42) Academic Press.
 • Slow Food Foundation (2015). Boğatepe Gravyer. [Online] https://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food presidia/bog%CC%86atepe-gravyer/ [Erişim Tarihi: 09.12. 2018].
 • Slow Food Foundation (2018). Siyez Wheat Bulgur. [Online] https://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/siyez-wheat-bulgur/ [Erişim Tarihi: 09.12.2018].
 • Sormaz, Ü., Onur, N., Güneş, E. ve Nizamoğlu, H.F. (2019). Türk Mutfağı Geleneksel Ürünlerinde Yöresel Farklılıklar: Tarhana Örneği, Aydın Gastronomy, 3(1): 1-9.
 • Şireli, U. ve Onaran, B. (2016). Yoğurt ve Yoğurdun İnsan Sağlığı Açısından Yararları. [Online] http://www.asuder.org.tr/wp-content/uploads/2016/03/yogurt.pdf [Erişim Tarihi: 25.06.2019].
 • T.C Tarım ve Orman Bakanlığı (2018). Otlu Peynir. [Online] https://van.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=20 [Erişim Tarihi: 29.12.2018].
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (2004). Doğu Karadeniz Bölgesinde Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Kalkınma Çalışması. [Online] http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/11755113.pdf [Erişim Tarihi: 29.12.2018].
 • T.C. Kastamonu Valiliği (2016). Siyez Bulguru. [Online] https://kastamonu.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Kutu%20Men%C3%BC/Siyez%20Bu%C4%9Fday %C4%B1%20ve%20Bulguru.pdf [Erişim Tarihi: 06.12.2018].
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2013). Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği. [Online] http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-202374/turk-kahvesi-kulturu-ve-gelenegi.html [Erişim Tarihi: 01.01.2019].
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2019). Tokat Mutfağı. [Online] http://www.tokatkulturturizm.gov.tr/TR-143211/tokat-mutfagi.html [Erişim Tarihi: 01.01.2019].
 • Takahashi, T., Singh, R.B., Chibisov, S., Tomar, R.S., Charkrabarti, T., Chauhan, A.K., Onsaard, T., Phomkong, W., Chaves, H., Singh, M., Srivastav, R., Srivastav, M., Singh, R.G. and Jaglan, P. (2019). The Singh’s Concept of Functional Foods and Functional Farming (4 F) for World Health, (Editör) Singh, R.B., Watson, R.R. ve Takahashi, T.: The Role of Functional Food Security in Global Health içinde (ss. 43-56) Academic Press.
 • Tez, Z. (2018). Lezzetin Tarihi. (4. Basım), İstanbul: Hayy Kitap.
 • Tomar, O., Çağlar, A. ve Akarca, G. (2017). Kefir ve Sağlık Açısından Önemi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri ve Mühendislik Dergisi, 17: 834-853.
 • Topuk, Ş. (2014). Kars Gravyer Peynirlerinin Kalitelerinin Araştırılması, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Tunçtürk, Y., Ocak, E. ve Köse, Ş. (2014). Farklı Süt Türlerinden Üretilen Van Otlu Peynirlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Proteoliz Profillerinde Olgunlaşma Sürecinde Meydana Gelen Değişimler, Gıda, 39(3): 163-170.
 • Turker, N., Aksay, S., and Ekiz, H.I. (2004). Effects of Storage Temperature on the Stability of Anthocyanins of a Fermented Black Carrot (Daucus carota var. L.) Beverage: Shalgam. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(12): 3807-3813.
 • Türk Patent Enstitüsü (2009). Coğrafi İşaret Tescil Belgesi, [Online] http://www.turkpatent.gov.tr/ [Erişim Tarihi: 18.12.2018].
 • Türk Patent Enstitüsü (2009). Coğrafi İşaret Tescil Belgesi. [Online] https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/F2265BC1-21A0-454F-A962- 15EAECDF9158.pdf;jsessionid=E463ED3DBE14DF829C587747424BBF62 [Erişim Tarihi: 08.08.2019].
 • Türk Patent Enstitüsü (2019). Coğrafi İşaret Tescil Belgesi. [Online] https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/C9D0546E-A56C-4C56-A54F671C5DF54990.pdf [Erişim Tarihi: 08.09.2019].
 • Türkmen, N. (2017). Kefir as a Functional Dairy Product, (Editör) Watson, R. R., Collier, R. J. ve Preedy, V. R.: Dairy in Human Health and Disease Across the Lifespan içinde (ss. 373-383) Academic Press.
 • Üçok, E. F. ve Tosun, H. (2012). Şalgam Suyu Üretimi ve Fonksiyonel Özellikleri, C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 8(1): 17-26.
 • Visioli, F., Franco, M., Toledo, E., Luchsinger, J., Willett, W.C., Hu, F.B. and Martinez-Gonzalez, M.A. (2018). Olive Oil and Prevention of Chronic Diseases: Summary of International Conference, Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 28(7): 649-656.
 • Vural, A. (2004). Fonksiyonel Gıdalar ve Sağlık Üzerine Etkileri, Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi, 6: 51-58.
 • Wang, J., Chen, M., Sun, L. and Yuan, H. (2016). The Comparison of the Contents of Sugar, Amadori and Heyns Compounds in Fresh and Black Garlic, Journal of Food Science, 81(7): 1662- 1668.
 • Wu, J., Ho, S.C., Zhou, C., Ling, W., Chen, W., Wang, C. and Chen, Y. (2009). Coffee Consumption of Risk of Coronary Heart Diseases: A Meta-analysis of 21 Prospective Cohort Studies, International Journal of Cardiology, 137: 216-225.
 • Yavuz, C. (2005). Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Alternatif Turizm Olanakları: Eko Turizm ve Pazarlanabilirliği, Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 13-14 Ekim 2005. Trabzon. ss: 57-66.
 • Yoo, J.M., Sok, D.E. and Kim, M.R. (2014). Anti-Allergic Action of Aged Black Garlic Extract in RBL-2H3 Cells and Passive Cutaneous Anaphylaxis Reaction in Mice, Journal of Medicinal Food, 17(1): 92-102.
 • Yorulmaz, A. ve Tekin, A. (2008). Zeytin ve Zeytinyağı Fenolikleri, I. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, Balıkesir Üniversitesi 17-18 Mayıs 2008. Balıkesir. ss: 24-31.
 • Zağralı, E. ve Akbaba, A. (2015). Turistlerin Destinasyon Seçiminde Yöresel Yemeklerin Rolü: İzmir Yarımadasını Ziyaret Eden Turistlerin Üzerine Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 10(40): 6633-6644.
 • Zaharieva, M. and Monnoveux, P. (2014). Cultivated Einkorn Wheat (Triticum monococcum L. subsp. monococcum): The Long Life of a Founder Crop of Agriculture, Genetic Resources and Crop Evolution, 61(3): 671-776.
APA Çirişoğlu E, Olum E (2019). Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi. , 1659 - 1680. 10.26677/TR1010.2019.264
Chicago Çirişoğlu Emel,Olum Emine Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi. (2019): 1659 - 1680. 10.26677/TR1010.2019.264
MLA Çirişoğlu Emel,Olum Emine Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi. , 2019, ss.1659 - 1680. 10.26677/TR1010.2019.264
AMA Çirişoğlu E,Olum E Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi. . 2019; 1659 - 1680. 10.26677/TR1010.2019.264
Vancouver Çirişoğlu E,Olum E Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi. . 2019; 1659 - 1680. 10.26677/TR1010.2019.264
IEEE Çirişoğlu E,Olum E "Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi." , ss.1659 - 1680, 2019. 10.26677/TR1010.2019.264
ISNAD Çirişoğlu, Emel - Olum, Emine. "Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi". (2019), 1659-1680. https://doi.org/10.26677/TR1010.2019.264
APA Çirişoğlu E, Olum E (2019). Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1659 - 1680. 10.26677/TR1010.2019.264
Chicago Çirişoğlu Emel,Olum Emine Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3, no.4 (2019): 1659 - 1680. 10.26677/TR1010.2019.264
MLA Çirişoğlu Emel,Olum Emine Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.4, 2019, ss.1659 - 1680. 10.26677/TR1010.2019.264
AMA Çirişoğlu E,Olum E Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 3(4): 1659 - 1680. 10.26677/TR1010.2019.264
Vancouver Çirişoğlu E,Olum E Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019; 3(4): 1659 - 1680. 10.26677/TR1010.2019.264
IEEE Çirişoğlu E,Olum E "Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi." Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3, ss.1659 - 1680, 2019. 10.26677/TR1010.2019.264
ISNAD Çirişoğlu, Emel - Olum, Emine. "Türk Mutfağındaki Fonksiyonel Gıdaların Gastronomi Turizmi Açısından Önemi". Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3/4 (2019), 1659-1680. https://doi.org/10.26677/TR1010.2019.264