Yıl: 2019 Cilt: 28 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 67 - 79 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21566/tarbitderg.660231 İndeks Tarihi: 09-09-2020

Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Öz:
Bu çalışmada Isparta’da tahıl yetiştirilen toprakların özellikleri incelenmiş ve büyük toprak gruplarınabağlı olarak bazı toprak özellikleri yorumlanmıştır. Bu amaçla 6 farklı büyük toprak grubundan toplamda 150noktadan yüzey (0-30 cm) örneklemesi yapılmış, örneklerde kum, silt, kil, tarla kapasitesi, solma noktası,pH, EC, organik madde, CaCO3, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre;tahıl yetiştirilen tüm toprak grupları, nötr-hafif alkali reaksiyonlu, tuzsuz sınıfındadır. Bünye sınıfının %78.5’ikumlu killi tın, ortalama tarla kapasitesi %22.87, solma noktasının ise %13.45 olarak belirlenmiştir. Organikmadde içeriklerinin %77.8’i düşük seviyelerde olan bu toprakların %5’inde Ca, %7.85’inde Mg, %42’sindeZn noksanlığı belirlenmiştir. Mn ve Cu yeterli iken, K ve Fe yeterli - fazla seviyede bulunmuştur. Minimumve maksimum değerler göz önüne alındığında en fazla değişkenlik, tarla kapasitesi ve solma noktasıiçin Kestanerengi topraklarda, pH ve EC için ise Kolüvyal topraklarda belirlenmiştir. Besin elementleriiçerikleri yönünden Kestanerengi topraklarda herhangi bir noksanlığa rastlanılmamıştır. En fazla Mg ve Znnoksanlığının görüldüğü toprak grubu Kahverengi Orman toprakları olarak belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Determination of Some Properties of Cereal Cultivated Soils Based on Great Soil Groups in Isparta Province

Öz:
In this study, some properties of soils used for cereal cultivation were investigated and evaluated based on the great soil groups. For this purpose, surface soil samples (0-30cm) were collected from 150 points in 6 different great soil groups. Sand, silt, clay, field capacity, wilt point, pH, EC, organic matter, CaCO3, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn of soil samples were analyzed. According to the results; all soil groups cultivated crops were neutral-slightly alkaline reactions. These soils had salt-free properties and 78.5% of soils were in sandy clay loam texture class. It was found that the average field capacity was 22.87% and wilting point was 13.45%. Organic matter content was low at 77.8% of investigated soils. Ca, Mg, Zn deficiency in them were determined as 5%, 7.85% and 42%, respectively. While Mn and Cu contents were sufficient level, K and Fe levels were sufficient-high in soils. When the minimum and maximum values were evaluated, the highest variability was determined in Chestnut soils for field capacity and wilting point, and Colluvial soils for pH and EC. Regarding their nutrient content, there was no deficiency in Chestnut soil groups. The highest Mg and Zn deficiency was determined in Brown Forest soil.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ALABOZ P, DEMİR S, BAŞAYİĞİT L, IŞILDAR A (2019). Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. , 67 - 79. 10.21566/tarbitderg.660231
Chicago ALABOZ Pelin,DEMİR Sinan,BAŞAYİĞİT Levent,IŞILDAR AHMET ALİ Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. (2019): 67 - 79. 10.21566/tarbitderg.660231
MLA ALABOZ Pelin,DEMİR Sinan,BAŞAYİĞİT Levent,IŞILDAR AHMET ALİ Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. , 2019, ss.67 - 79. 10.21566/tarbitderg.660231
AMA ALABOZ P,DEMİR S,BAŞAYİĞİT L,IŞILDAR A Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. . 2019; 67 - 79. 10.21566/tarbitderg.660231
Vancouver ALABOZ P,DEMİR S,BAŞAYİĞİT L,IŞILDAR A Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. . 2019; 67 - 79. 10.21566/tarbitderg.660231
IEEE ALABOZ P,DEMİR S,BAŞAYİĞİT L,IŞILDAR A "Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi." , ss.67 - 79, 2019. 10.21566/tarbitderg.660231
ISNAD ALABOZ, Pelin vd. "Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi". (2019), 67-79. https://doi.org/10.21566/tarbitderg.660231
APA ALABOZ P, DEMİR S, BAŞAYİĞİT L, IŞILDAR A (2019). Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 28(2), 67 - 79. 10.21566/tarbitderg.660231
Chicago ALABOZ Pelin,DEMİR Sinan,BAŞAYİĞİT Levent,IŞILDAR AHMET ALİ Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 28, no.2 (2019): 67 - 79. 10.21566/tarbitderg.660231
MLA ALABOZ Pelin,DEMİR Sinan,BAŞAYİĞİT Levent,IŞILDAR AHMET ALİ Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, vol.28, no.2, 2019, ss.67 - 79. 10.21566/tarbitderg.660231
AMA ALABOZ P,DEMİR S,BAŞAYİĞİT L,IŞILDAR A Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2019; 28(2): 67 - 79. 10.21566/tarbitderg.660231
Vancouver ALABOZ P,DEMİR S,BAŞAYİĞİT L,IŞILDAR A Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 2019; 28(2): 67 - 79. 10.21566/tarbitderg.660231
IEEE ALABOZ P,DEMİR S,BAŞAYİĞİT L,IŞILDAR A "Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi." Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 28, ss.67 - 79, 2019. 10.21566/tarbitderg.660231
ISNAD ALABOZ, Pelin vd. "Isparta İli Büyük Toprak Gruplarına Göre Tahıl Yetiştirilen Toprakların Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 28/2 (2019), 67-79. https://doi.org/10.21566/tarbitderg.660231