Yıl: 2019 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 403 - 442 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.19171/uefad.679322 İndeks Tarihi: 16-09-2020

Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Öz:
Bu araştırmada, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin farklı fakülte/yüksekokullarında okuyan öğrencilerin tükenmişlik ve yaşam doyumu durumlarınınbazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2016-2017 EğitimÖğretim Yılı Güz döneminde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen EdebiyatFakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi,Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimive Spor Yüksekokulunun birinci ve dördüncü sınıfında okumakta olan öğrenciler ilegerçekleştirilmiştir. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel BilgiFormu, Tükenmişlik durumu için ilk olarak Schaufeli, Martinez, Marques-Pinto,Salnova ve Bakker (2002) tarafından geliştirilen; Çapri, Gündüz ve Gökçakan(2011) tarafından Türkçeye uyarlanan Maslach Tükenmişlik Ölçeği- Öğrenci Formu(MTÖ-ÖF); Yaşam Doyumu durumu için Diener, Emmons, Larsen ve Griffin(1983) tarafından geliştirilmiş, Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması Köker(1991) tarafından yapılmış Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) kullanılmıştır. Üniversiteöğrencilerinin, cinsiyet, doğum tarihi, sınıf, okuduğu fakülte/yüksekokul, mezunolunan lise türü, aylık gelir, sigara kullanma durumu, matematikte hissedilen seviye,etkinliklere katılma durumu ve haftalık ders saati yükü değişkenleri ile tükenmişlikdurumları; cinsiyet, sınıf, kardeş sayısı, aylık gelir, sigara kullanma durumu,matematikte hissedilen seviye, doğup büyüdüğü yer ve etkinliklere katılma durumudeğişkenleri ile yaşam doyumu durumu arasında istatistiksel olarak anlamlıfarklılıklar bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

Examination of Burnout and Life Satisfaction of University Students: Kirsehir Ahi Evran University

Öz:
This study examines the burnout and life satisfaction levels in terms of the demographic variables of students studying in different faculties and colleges at Kirsehir Ahi Evran University. The study population consists of all the students who were studying in the first and fourth years of Ahi Evran University Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Education, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Faculty of Agriculture, School of Physical Therapy and Rehabilitation, School of Health, Physical Education and Sports School during the fall semester of the 2016-2017 academic year. Data were collected by means of a personal information form, and Turkish versions of a burnout scale and a life satisfaction scale. Findings revealed that there were statistically significant differences between the variables of gender, class, number of siblings, monthly income, smoking status, level of mathematics, place of birth and growth, and status of life satisfaction.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
14
19
15
APA çağatay in e, SANLI KULA K (2019). Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. , 403 - 442. 10.19171/uefad.679322
Chicago çağatay in ezgi,SANLI KULA KAMILE Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. (2019): 403 - 442. 10.19171/uefad.679322
MLA çağatay in ezgi,SANLI KULA KAMILE Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. , 2019, ss.403 - 442. 10.19171/uefad.679322
AMA çağatay in e,SANLI KULA K Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. . 2019; 403 - 442. 10.19171/uefad.679322
Vancouver çağatay in e,SANLI KULA K Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. . 2019; 403 - 442. 10.19171/uefad.679322
IEEE çağatay in e,SANLI KULA K "Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi." , ss.403 - 442, 2019. 10.19171/uefad.679322
ISNAD çağatay in, ezgi - SANLI KULA, KAMILE. "Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi". (2019), 403-442. https://doi.org/10.19171/uefad.679322
APA çağatay in e, SANLI KULA K (2019). Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 403 - 442. 10.19171/uefad.679322
Chicago çağatay in ezgi,SANLI KULA KAMILE Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32, no.2 (2019): 403 - 442. 10.19171/uefad.679322
MLA çağatay in ezgi,SANLI KULA KAMILE Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, no.2, 2019, ss.403 - 442. 10.19171/uefad.679322
AMA çağatay in e,SANLI KULA K Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 32(2): 403 - 442. 10.19171/uefad.679322
Vancouver çağatay in e,SANLI KULA K Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 32(2): 403 - 442. 10.19171/uefad.679322
IEEE çağatay in e,SANLI KULA K "Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, ss.403 - 442, 2019. 10.19171/uefad.679322
ISNAD çağatay in, ezgi - SANLI KULA, KAMILE. "Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32/2 (2019), 403-442. https://doi.org/10.19171/uefad.679322