Yıl: 2019 Cilt: 30 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 279 - 286 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5080/u23526

Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı

Öz:
Amaç: Alzheimer hastalığı (AH) beyinde yapısal ve işlevsel değişimlermeydana getiren nörodejeneratif bir hastalıktır. Gelişen beyingörüntüleme yöntemleri sayesinde AH patolojisine eşlik eden yapısal veişlevsel bağlantılardaki bozulmalar gitgide daha görünür hale gelmiştir.AH’de dinlenim durumu bağlantısallığında, özellikle de olağandurum ağı (default mode network - DMN) olarak adlandırılan içselbağlantısallık ağında farklılaşmalar görülmektedir. Bu çalışmada DMNbağlantısallık bulgularının incelenmesi ve tartışılması amaçlanmıştır.Yöntem: İşlevsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) çalışmalarındaen yaygın kullanılan 2 temel metodoloji (tohum temelli ve bağımsızbileşen analizi) temel alınarak alanda yapılan çalışmalar incelenmiştir.Bulgular: Çalışmalar genel olarak, DMN bağlantısallığının AH süreciboyunca ilerleyici bir şekilde bozulduğunu göstermektedir. DMNalt sistemlerinin AH’nin preklinik ve prodromal evrelerinde farklıbağlantısallık örüntüleri gösterdiği de belirtilmektedir. DMN’dekibozulmanın diğer bağlantısallık ağlarındaki farklılaşma ile ilişkiliolabileceğini öne süren kanıtlar da mevcuttur. Buna ek olarak, bulgularDMN’nin AH ile ilişkili nöropatoloji ve genetik risk faktörleri ile olanilişkisine de işaret etmektedir.Sonuç: AH’nin beyinde başta DMN olmak üzere diğer dinlenim durumuağlarında işlevsel bozulmalara yol açan yaygın bir diskonneksiyonsendromu olduğu öne sürülebilir. Buna ek olarak, preklinik vakalarda verisk taşıyan kişilerde de saptanabilen AH ile ilişkili işlevsel bağlantısallıkdeğişimleri AH için muhtemel bir biyo-belirteç olabilir.
Anahtar Kelime:

Default Mode Network Connectivity in Alzheimer’s Disease

Öz:
Objective: Alzheimer’s Disease (AD) is a neurodegenerative condition characterized by functional and structural changes in the brain that are increasingly better visualized with the advances in new brain imaging techniques. Connectivity changes under the resting state condition especially in the internal connectivity network, named as the default mode network (DMN), are observed in AD. This paper aimed to investigate and discuss the findings on DMN connectivity. Method: The studies carried out by functional magnetic resonance imaging (fMRI), using the two most widely applied techniques, the seed-based method and independent component analysis (ICA), have been investigated. Results: Studies generally indicate a progressive impairment in DMN connectivity during the course of AD. It has been also stated that DMN subsystems show differential connectivity patterns in the preclinical and prodromal stages of AD. There is also evidence suggesting that impairment in DMN connectivity could be associated with different connectivity patterns in other networks. Furthermore, findings point towards a relationship between DMN and AD-related neuropathology and genetic risk factors. Conclusion: It may be proposed that AD is a generalized disconnection syndrome that causes functional impairments in resting state networks, particularly in DMN. In addition to this, AD-related functional connectivity changes observed in preclinical cases and risk carriers might be a potential bio-marker for AD.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adriaanse SM, Sanz-Arigita EJ, Binnewijzend MA ve ark. (2014) Amyloid and its association with default network integrity in Alzheimer’s disease. Hum Brain Mapp 35: 779-91.
 • Agosta F, Pievani M, Geroldi C ve ark. (2012) Resting state fMRI in Alzheimer’s disease: beyond the default mode network. Neurobiol Aging 3:1564-78.
 • Allen G, Barnard H, McColl R ve ark. (2007) Reduced hippocampal functional connectivity in Alzheimer disease. Arch Neurol 64: 1482-7.
 • Andrews-Hanna JR, Reidler JS, Sepulcre J ve ark. (2010) Functional-Anatomic Fractionation of the Brain’s Default Network. Neuron 65: 550–62.
 • Badhwar A, Tam A, Dansereau C ve ark. (2017) Resting-state network dysfunction in Alzheimer’s disease: A systematic review and meta-analysis. Alzheimers Dement (Amst) 8: 73-85.
 • Balthazar ML,Pereira FR, Lopes TM ve ark. (2014a) Neuropsychiatric symptoms in Alzheimer’s disease are related to functional connectivity alterations in the salience network. Hum Brain Mapp 35:1237–46.
 • Balthazar MLF, de Campos BM, Franco AR ve ark. (2014b) Whole cortical and default mode network mean functional connectivity as potential biomarkers for mild Alzheimer’s disease. Psychiatry Res. Neuroimaging 221: 37–42.
 • Beckmann CF, DeLuca M, Devlin JT ve ark. (2005) Investigations into restingstate connectivity using independent component analysis. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 360:1001–13.
 • Binnewijzend MAA, Schoonheim MM, Sanz-Arigita E ve ark (2012) Restingstate fMRI changes in Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. Neurobiol Aging 33: 2018–28.
 • Biswal B, Yetkin FZ, Haughton VM ve ark. (1995) Functional connectivity in the motor cortex of resting human brain using echo-planar MRI. Magn Reson Med 34: 537–41.
 • Biswal BB, Mennes M, Zuo XN ve ark. (2010) Toward discovery science of human brain function. Proc Natl Acad Sci U S A 107: 4734–9.
 • Braak H, Braak E (1991) Neuropathological stageing of Alzheimer-related changes. Acta Neuropathol 82: 239–59.
 • Brier MR, Thomas JB, Fagan AM ve ark. (2014) Functional connectivity and graph theory in preclinical Alzheimer’s disease. Neurobiol Aging 35: 757–68.
 • Buckner RL, Andrews-Hanna JR, Schacter DL (2008) The brain’s default network: Anatomy, function, and relevance to disease. Ann N Y Acad Sci 1124: 1–38.
 • Chiesa PA, Cavedo E, Lista S ve ark. (2017) Revolution of resting-state functional neuroimaging genetics in Alzheimer’s disease. Trends Neurosci 40: 469-80.
 • Chong JSX, Liu S, Loke YM ve ark. (2017) Influence of cerebrovascular disease on brain networks in prodromal and clinical Alzheimer’s disease. Brain 140: 3012-22
 • Corbetta M, Shulman GL (2002) Control of goal-directed and stimulus-driven attention in the brain. Nat Rev Neurosci 3:215–29.
 • Damoiseaux JS, Rombouts SARB, Barkhof F ve ark. (2006) Consistent restingstate networks across healthy subjects. Proc Natl Acad Sci 103: 13848–53.
 • Damoiseaux JS, Prater KE, Miller BL ve ark. (2012) Functional connectivity tracks clinical deterioration in Alzheimer’s disease. Neurobiol Aging 33: 828.e19–30.
 • Das SR, Pluta J, Mancuso L ve ark. (2015) Anterior and posterior MTL networks in aging and MCI. Neurobiol Aging 36: 141–50.e1.
 • Daselaar SM, Prince SE, Dennis NA ve ark. (2009) Posterior midline and ventral parietal activity is associated with retrieval success and encoding failure. Front Hum Neurosci 3:13.
 • Drzezga A, Becker JA, Van Dijk KR ve ark. (2011) Neuronal dysfunction and disconnection of cortical hubs in non-demented subjects with elevated amyloid burden. Brain 134:1635-46.
 • Filippini N, MacIntosh BJ, Hough MG ve ark. (2009) Distinct patterns of brain activity in young carriers of the APOE- epsilon4 allele. Proc Natl Acad Sci 106: 7209–14.
 • Fox MD, Snyder AZ, Vincent JL ve ark. (2005) The human brain is intrinsically organized into dynamic, anti-correlated functional networks. Proc Natl Acad Sci 102: 9673–8.
 • Fox MD, Corbetta M, Snyder AZ ve ark. (2006) Spontaneous neuronal activity distinguishes human dorsal and ventral attention systems. Proc Natl Acad Sci 103: 10046–51.
 • Fox MD, Raichle ME (2007) Spontaneous fluctuations in brain activity observed with functional magnetic resonance imaging. Nat Rev Neurosci8: 700–11.
 • Franzmeier N, Göttler J, Grimmer T ve ark. (2017) Resting-state connectivity of the left frontal cortex to the default mode and dorsal attention network supports reserve in mild cognitive impairment. Front Aging Neurosci 9: 264.
 • Gour N, Ranjeva JP, Ceccaldi M ve ark. (2011) Basal functional connectivity within the anterior temporal network is associated with performance on declarative memory tasks. Neuroimage 58: 687–97.
 • Gour N, Felician O, Didic M ve ark. (2014) Functional connectivity changes differ in early and late-onset Alzheimer’s disease. Hum. Brain Mapp 35: 2978–94.
 • Grady CL, Protzner AB, Kovacevic N ve ark. (2010) A multivariate analysis of age-related differences in default mode and task-positive networks across multiple cognitive domains. Cereb Cortex 20: 1432–47.
 • Greicius MD, Krasnow B, Reiss AL ve ark. (2003) Functional connectivity in the resting brain: a network analysis of the default mode hypothesis. Proc Natl Acad Sci 100: 253–8.
 • Greicius MD, Srivastava G, Reis AL ve ark. (2004) Default-mode network activity distinguishes Alzheimer’s disease from healthy aging: evidence from functional MRI. Proc Natl Acad Sci 101:4637–42.
 • He X, Qin W, Liu Y ve ark. (2014) Abnormal salience network in normal aging and in amnestic mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease. Hum Brain Mapp 35: 3446–64.
 • Hedden T, Van Dijk KR, Becker JA ve ark. (2009) Disruption of functional connectivity in clinically normal older adults harboring amyloid burden. J Neurosci 29: 12686-94.
 • Hohenfeld C, Werner CJ, Reetz K. (2018) Resting-state connectivity in neurodegenerative disorders: Is there potential for an imaging biomarker? NeuroImage Clin 18: 849-70.
 • Huijbers W, Schultz AP, Vannini P ve ark. (2013) The encoding/retrieval flip: Interactions between memory performance and memory stage and relationship to intrinsic cortical networks. J Cogn Neurosci 25: 1163–79.
 • Huo L, Li R, Wang Pve ark. (2018)The default mode network supports episodic memory in cognitively unimpaired elderly individuals: Different contributions to immediate recall and delayed recall. Front Aging Neurosci 10:6.
 • Jin M, Pelak VS, Cordes D (2012) Aberrant default mode network in subjects with amnestic mild cognitive impairment using resting-state functional MRI. Magn Reson Imaging 30: 48–61.
 • Jones DT, Knopman DS, Gunter JL ve ark. (2016) Cascading network failure across the Alzheimer’s disease spectrum. Brain 139: 547-62.
 • Koch W, Teipel S, Mueller S ve ark. (2012) Diagnostic power of default mode network resting state fMRI in the detection of Alzheimer’s disease. Neurobiol Aging 33:466–78.
 • Koch K, Myers NE, Göttler J ve ark. (2015) Disrupted intrinsic networks link amyloid-β pathology and impaired cognition in prodromal Alzheimer’s disease. Cereb Cortex 25: 4678–88.
 • Lee MH, Smyser CD, Shimony JS (2012) Resting-state fMRI: a review of methods and clinical applications. AJNR Am J Neuroradiol 34: 1866-72.
 • Lehmann M, Madison C, Ghosh PM ve ark. (2015) Loss of functional connectivity is greater outside the default mode network in nonfamilial early-onset Alzheimer’s disease variants. Neurobiol Aging 36: 2678-86.
 • Li R, Wu X, Fleisher AS ve ark. (2012) Attention- related networks in Alzheimer’s disease: a resting functional MRI study. Hum Brain Mapp 33: 1076–88.
 • Li X, Li TQ, Andreasen N ve ark. (2013) Ratio of Abeta42/P-tau181p in CSF is associated with aberrant default mode network in AD. Sci Rep 3: 1339.
 • Lowther ER, O’Brien JT, Firbank MJ ve ark. (2014) Lewy body compared with Alzheimer dementia is associated with decreased functional connectivity in resting state networks. Psychiatry Res Neuroimaging 223:192–201.
 • Machulda MM, Jones DT, Vemuri P ve ark. (2011) Effect of APOE ε4 status on intrinsic network connectivity in cognitively normal elderly subjects. Arch Neurol 68: 1131–6.
 • Maillet D, Rajah MN (2014) Dissociable roles of default-mode regions during episodic encoding. Neuroimage 89: 244–55.
 • Matura S, Prvulovic D, Butz M, ve ark. (2014) Recognition memory is associated with altered resting-state functional connectivity in people at genetic risk for Alzheimer’s disease. Eur J Neurosci 40: 3128-35.
 • Montembeault M, Rouleau I, Provost JS ve ark. (2015) Altered gray matter structural covariance networks in early stages of Alzheimer’s disease. Cereb Cortex 26: 2650-62.
 • Myers N, Pasquini L, Göttler J ve ark. (2014) Within-patient correspondence of amyloid-β and intrinsic network connectivity in Alzheimer’s disease. Brain 137: 2052-64.
 • Petrella JR, Sheldon FC, Prince SE ve ark. (2011) Default mode network connectivity in stable vs progressive mild cognitive impairment. Neurology 76:511–17.
 • Querfurth HW, LaFerla FM (2010) Alzheimer’s disease. N Engl J Med 28: 329- 44.
 • Qi Z, Wu X, Wang Z ve ark. (2010) Impairment and compensation coexist in amnestic MCI default mode network. Neuroimage 50: 48–55.
 • Raichle ME, MacLeod AM, Snyder AZ ve ark. (2001) A default mode of brain function. Proc Natl Acad Sci 98:676–82.
 • Schultz AP, Chhatwal JP, Hedden T ve ark. (2017) Phases of hyperconnectivity and hypoconnectivity in the default mode and salience networks track with amyloid and tau in clinically normal individuals. J Neurosci 37: 4323-31.
 • Seeley WW, Menon V, Schatzberg AF ve ark. (2007) Dissociable intrinsic connectivity networks for salience processing and executive control. J Neurosci 27:2349–56.
 • Seeley WW, Crawford RK, Zhou J ve ark. (2009) Neurodegenerative diseases target large-scale human brain networks. Neuron 62: 42–52.
 • Sestieri C, Corbetta M, Romani GL ve ark. (2011) Episodic memory retrieval, parietal cortex, and the default mode network: functional and topographic analyses. J Neurosci 31: 4407–20.
 • Sheline YI, Morris JC, Snyder AZ ve ark. (2010a) APOE4 allele disrupts resting state fMRI connectivity in the absence of amyloid plaques or decreased CSF Aβ42. J Neurosci 30: 17035-40.
 • Sheline YI, Raichle ME, Snyder AZ ve ark. (2010b) Amyloid plaques disrupt resting state default mode network connectivity in cognitively normal elderly. Biol Psychiatry 67: 584–7.
 • Smith SM, Fox PT, Miller KL ve ark. (2009) Correspondence of the brain’s functional architecture during activation and rest. Proc Natl Acad Sci 106: 13040–5.
 • Sohn WS, Yoo K, Na DL ve ark. (2014) Progressive changes in hippocampal resting-state connectivity across cognitive impairment. Alzheimer Dis Assoc Disord 28: 239–46.
 • Sorg C, Riedl V, Muhlau M ve ark. (2007) Selective changes of resting-state networks in individuals at risk for Alzheimer’s disease. Proc Natl Acad Sci 104: 18760–5.
 • Sperling R, Mormino E, Johnson K (2014) The evolution of preclinical Alzheimer’s disease: implications for prevention trials. Neuron 84:608–22.
 • Spreng RN, Mar RA, Kim AS (2009) The common neural basis of autobiographical memory, prospection, navigation, theory of mind, and the default mode: a quantitative meta-analysis. J Cogn Neurosci 21: 489-510.
 • Spreng RN, Turner GR (2013) Structural covariance of the default network in healthy and pathological aging. J Neurosci 33: 15226-34.
 • Tahmasian M, Pasquini L, Scherr M ve ark. (2015) Lower hippocampus global connectivity, the higher its local metabolism in Alzheimer disease. Neurology 84: 1956–63.
 • Thomas JB, Brier MR, Bateman RJ ve ark. (2014) Functional connectivity in autosomal dominant and late-onset Alzheimer disease. JAMA Neurol 71: 1111–22.
 • Uddin LQ, Clare Kelly AM, Biswal BB ve ark. (2009) Functional connectivity of default mode network components: correlation, anticorrelation, and causality. Hum Brain Mapp 30: 625–37.
 • Van Dam NT, Sano M, Mitsis EM ve ark. (2013) Functional neural correlates of attentional deficits in amnestic mild cognitive impairment. PLoS One8: e54035
 • Van den Heuvel MP, HulshoffPol HE (2010) Exploring the brain network: A review on resting-state fMRI functional connectivity. Eur Neuropsychopharmacol 20: 519-34.
 • Wang K, Liang M, Wang L ve ark. (2007) Altered functional connectivity in early Alzheimer’s disease: a resting-state fMRI study. Hum Brain Mapp 28: 967–78.
 • Wang L, Brier MR, Snyder AZ ve ark. (2013) Cerebrospinal fluid Aβ42, phosphorylated tau 181, and resting-state functional connectivity. JAMA Neurol 70:1242-8.
 • Wang J, Wang X, He Y ve ark. (2015) Apolipoprotein E ε4 modulates functional brain connectome in Alzheimer’s disease. Hum Brain Mapp 36: 1828–46.
 • Weiler M, Fukuda A, Massabki LH ve ark. (2014) Default mode, executive function, and language functional connectivity networks are compromised in mild Alzheimer’s disease. Curr Alzheimer Res 11: 274–82.
 • Weiler M, Casseb RF, de Campos BM ve ark. (2018) Cognitive reserve relates to functional network efficiency in Alzheimer’s disease. Front Aging Neurosci 10: 255.
 • Zhang HY, Wang SJ, Liu B ve ark. (2010) Resting brain connectivity: changes during the progress of Alzheimer disease. Radiology 256:598–606.
 • Zhou J, Greicius MD, Gennatas ED ve ark. (2010) Divergent network connectivity changes in behavioural variant frontotemporal dementia and Alzheimer’s disease. Brain 133:1352–67.
 • Zhou J, Liu S, Ng KK ve ark. (2017) Applications of resting-state functional connectivity to neurodegenerative disease. Neuroimaging Clin N Am 27:663-83.
 • Zuo XN, Kelly C, Adelstein JS ve ark. (2010) Reliable intrinsic connectivity networks: test–retest evaluation using ICA and dual regression approach. Neuroimage 49: 2163–77.
APA YILDIRIM E, BÜYÜKİŞCAN E (2019). Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı. , 279 - 286. 10.5080/u23526
Chicago YILDIRIM Elif,BÜYÜKİŞCAN Ezgi SONCU Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı. (2019): 279 - 286. 10.5080/u23526
MLA YILDIRIM Elif,BÜYÜKİŞCAN Ezgi SONCU Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı. , 2019, ss.279 - 286. 10.5080/u23526
AMA YILDIRIM E,BÜYÜKİŞCAN E Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı. . 2019; 279 - 286. 10.5080/u23526
Vancouver YILDIRIM E,BÜYÜKİŞCAN E Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı. . 2019; 279 - 286. 10.5080/u23526
IEEE YILDIRIM E,BÜYÜKİŞCAN E "Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı." , ss.279 - 286, 2019. 10.5080/u23526
ISNAD YILDIRIM, Elif - BÜYÜKİŞCAN, Ezgi SONCU. "Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı". (2019), 279-286. https://doi.org/10.5080/u23526
APA YILDIRIM E, BÜYÜKİŞCAN E (2019). Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı. Türk Psikiyatri Dergisi, 30(4), 279 - 286. 10.5080/u23526
Chicago YILDIRIM Elif,BÜYÜKİŞCAN Ezgi SONCU Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı. Türk Psikiyatri Dergisi 30, no.4 (2019): 279 - 286. 10.5080/u23526
MLA YILDIRIM Elif,BÜYÜKİŞCAN Ezgi SONCU Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.30, no.4, 2019, ss.279 - 286. 10.5080/u23526
AMA YILDIRIM E,BÜYÜKİŞCAN E Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı. Türk Psikiyatri Dergisi. 2019; 30(4): 279 - 286. 10.5080/u23526
Vancouver YILDIRIM E,BÜYÜKİŞCAN E Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı. Türk Psikiyatri Dergisi. 2019; 30(4): 279 - 286. 10.5080/u23526
IEEE YILDIRIM E,BÜYÜKİŞCAN E "Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı." Türk Psikiyatri Dergisi, 30, ss.279 - 286, 2019. 10.5080/u23526
ISNAD YILDIRIM, Elif - BÜYÜKİŞCAN, Ezgi SONCU. "Alzheimer Hastalığında Olağan Durum Ağı Bağlantısallığı". Türk Psikiyatri Dergisi 30/4 (2019), 279-286. https://doi.org/10.5080/u23526