Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 9 Sayfa Aralığı: 79 - 90 Metin Dili: Türkçe

Uluslararası Ticarette Demiryolunun Lojistik Performansa Etkisi

Öz:
Bir ülkenin ekonomik performansının en önemli göstergeleri Gayri Safi Yurtiçi Hâsılası(GSYH), büyüme oranı ve ticaret hacmidir. Lojistiğin bu göstergelere önemli katkısıbulunmaktadır. Bu nedenle, ülkenin, özellikle diğer bölge ve dünya ülkelerine kıyasla,uluslararası pozisyonu ve hangi alanlarda iyileştirmeler yapılması gerektiği konusunda fikiredinmek amacıyla lojistik performansını ölçmek önem taşımaktadır. Dünya Bankasının iki yıldabir yayınladığı Lojistik Performans Endeksi (LPI), ülkeler arasında kıyaslama yapabilmek içinilk başvurulan kaynak durumundadır. Bu çalışmanın amacı, Lojistik Performans Endeksi (LPI)verilerini kullanarak Türkiye’nin uluslararası ticaret kapasitesini etkileyen sorun noktalarının neolduğunu ve hangi alanların geliştirilmesi gerektiğini özellikle de demiryolunun lojistikperformansa etkisini incelemektir.
Anahtar Kelime:

Impact of Railways on the Logistic Performance in International Trade

Öz:
The most important indicators of a country’s economic performance are gross domestic product (GDP), economic growth and trade volume. Logistics has a significant contribution to these indicators. In this regard, it is important to measure the logistics performance of a country especially to have a better insight in its international position compared to competing economies and countries in the region or worldwide and to have a better understanding on which measures should be taken to improve the logistics performance in the most effective way. The logistics performance index (LPI) published biannually by the World Bank is the first source to make comparison among countries. The purpose of this study is to analyze the problem areas that affect the international trade capacity of Turkey and to assess the areas that need improvement and especially the impact of railways on the logistics performance.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] J.F. Arvis, M. Mustra, L.Ojala. B. Shepherd ve D. Saslavsky. Connecting to compete: Trade logistics in the global economy. 2012.The World Bank, Washington DC.
 • [2] https://wb-lpi-media.s3.amazonaws.com/LPI%20Methodology.pdf, erişim: 30.11.2018.
 • [3] A. Gani. “The Logistics Performance Effect in International Trade”, The Asian Journal of Shipping and Logistics, 2017, 33(4), 279-288.
 • [4] B.Hoekman ve A.Nicita.“Trade Policy, Trade Costs, and Developing Country Trade”, World Development, 2011, 39(12), 2069–2079, DOI: 10.1016/j.worlddev.2011.05.013
 • [5] M.Çemberci, M. E. Civelek, N. Canbolat. “The Moderator Effect of Global Competitiveness Index on Dimensions of Logistics Performance Index”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 195, 1514-1524.
 • [6] L.Martí, R. Puertas ve L.Garcia. “Importance of the logistics performance index in international trade”. Applied Economics. 2014, 46(24), 2982-2992, DOI: 10.1080/00036846.2014.916394
 • [7] Ç.İris ve M. Tanyaş. “Analysis of Turkish Logistics Sector and Solutions Selection to Emerging Problems Regarding Criteria Listed in Logistics Performance Index (LPI)”, International Journal of Business And Management Studies, 2011, 3 (1), 93-102.
 • [8] W. V. Roekel, “Improving the logistics performance index (LPI) by assigning weights to its six core components, using the best-worst method”, Master of Science in Systems Engineering, Policy Analysis and Management at the Delft University of Technology, 2017.
 • [9] J.F. Arvis, , L.Ojala, C. Wiederer, B. Shepherd, A.Raj, K. Dairabayeva ve T.Kiiski. “Connecting to compete: Trade logistics in the global economy”, 2018, The World Bank, Washington DC.
 • [10] https://www.supplychain247.com/article/logistics_performance_index_lpi_report_the_gap_persists, erişim: 19.11.2018.
 • [11] WTO, 2018 https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr820_e.htm), erişim: 31.01.2018.
 • [12] www.milliyet.com.tr › Ankara Haberleri › Haber 3 Ocak 2018, erişim: 19.01.2019.
 • [13] TUİK, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046, erişim: 30.01.2019.
 • [14] OECD. (2011). “To what extent are high-quality logistics services trade facilitating”? Trade Policy Working Paper 108, OECD.
 • [15] H. Zeybek. “Ulaşım Sektöründe İntermodalite ve Lojistik Alanındaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Yansımaları”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.2007.
 • [16] A. Cristea, D. Hummels , L. Puzzello ve M.Avetisyan. “Trade and the Greenhouse Gas Emissions from International Freight Transport”, Journal of Environmental Economics and Management, 2013, 65, 155.
 • [17] J. Jakóbowski, J.K. Popławski ve M. Kaczmarski. “The Silk Railroad The EU-China Rail Connections: Background, Actors, Interests”, OSW Studies, Number 72, Warsaw February 2018, 5.
 • [18] Ulaştırma ve Lojistik Sektör Raporu 2018 Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü.
 • [19] European Commission.Fact-finding studies in support of the development of an EU strategy for freight transport logistics, Lot 1: Analysis of the EU logistics sector Final report 2015.
 • [20] Ekonomi Bakanlığı, “E-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)”, 2018.
 • [21] Z.Yükseler. Türkiye'de Net İhracatın Büyümeye Katkısı ve Ölçüm Sorunları. https:// www. researchgate.net/publication/322525678_Turkiye'de_Net_Ihracatın_Buyumeye_Katkısı_ve_Olcum_ Sorunları, 2018,erişim 26.12.2018.
 • [22] https://lpi.worldbank.org/international/scorecard, erişim: 20.12.2018.
 • [23] https://lpi.worldbank.org/domestic/environment_institutions, erişim: 21.12.2018.
 • [24] TCDD. Consultancy Services for TCDD Freight Market Research, Final Report, December 2011.
 • [25] UDH. Bütçe 2018 Sunu, 3 Kasım 2017.
APA ZEYBEK H (2019). Uluslararası Ticarette Demiryolunun Lojistik Performansa Etkisi. Demiryolu Mühendisliği, 0(9), 79 - 90.
Chicago ZEYBEK Hülya Uluslararası Ticarette Demiryolunun Lojistik Performansa Etkisi. Demiryolu Mühendisliği 0, no.9 (2019): 79 - 90.
MLA ZEYBEK Hülya Uluslararası Ticarette Demiryolunun Lojistik Performansa Etkisi. Demiryolu Mühendisliği, vol.0, no.9, 2019, ss.79 - 90.
AMA ZEYBEK H Uluslararası Ticarette Demiryolunun Lojistik Performansa Etkisi. Demiryolu Mühendisliği. 2019; 0(9): 79 - 90.
Vancouver ZEYBEK H Uluslararası Ticarette Demiryolunun Lojistik Performansa Etkisi. Demiryolu Mühendisliği. 2019; 0(9): 79 - 90.
IEEE ZEYBEK H "Uluslararası Ticarette Demiryolunun Lojistik Performansa Etkisi." Demiryolu Mühendisliği, 0, ss.79 - 90, 2019.