Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 631 - 664 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15805/addicta.2019.6.3.0086

Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Öz:
Günümüzde teknoloji ve İnternet kullanımının giderek artış gösterdiği ve bu artışın beraberinde sosyal,psikolojik ve fiziksel sorunlar getirdiği bilinmektedir. Teknoloji ve İnternet’in aşırı kullanımına bağlısorunlar arasında sosyal medya bağımlılığı da yer almaktadır. Bu bağlamda incelenmesi gereken sorunlararasında sosyal medya bağımlılığı da bulunmaktadır. Dolaysıyla bu araştırmada ergenlerin sosyal medyabağımlılık düzeylerini belirlemeye yönelik Likert tipi bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmaverilerinin toplanması, devlet okullarında öğrenim görmekte olan ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımıylasağlanmış olup, açımlayıcı faktör analizi için 439 ve doğrulayıcı faktör analizi için 195 öğrenciden toplananveriler kullanılmıştır. Ölçek geliştirme sürecinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik öğretmenleri (10), Türkçeöğretmenleri (2), Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmenleri (2) ve bağımlılık alanında çalışma yapanalan uzmanının (1) görüşlerine başvurulmuştur. Uzman görüşlerinin de dikkate alınmasıyla oluşturulan 27maddelik taslak ölçeğe uygulanan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 9 maddelik ve tek faktörlü bir yapıelde edilmiştir. Dokuz maddelik tek faktörlü ölçek toplam varyansın 56.787’sini açıklamaktadır. Doğrulayıcıfaktör analizi ile bu yapı test edilmiştir. Ölçüt geçerliğini belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizisonucunda ise Oyun Bağımlılığı ile Sosyal Medya Bağımlılığı arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı ilişkitespit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.904 olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelime:

Social Media Addiction Scale for Adolescents: Validity and Reliability Study

Öz:
Nowadays, technology and Internet use has been increasing, and this increase brings along social, psychological, and physical problems. Social media addiction is one of the problems that arise from intensive Internet and technology use. This study aims to develop a Likert-type scale for identifying adolescents’ social media addiction levels. The research data have been collected from public middle and high school students, 439 students for the exploratory factor analysis and 195 students for the confirmatory factor analysis. In the process of developing the scale, opinions have been received from 10 school counselors, two Turkish language teachers, two computer and instructional technologies teachers, and one expert in the field of addiction. A 9-item, one-factor structure has been obtained as a result of the exploratory factor analysis and 27-item draft scale. The obtained structure has been tested using exploratory factor analysis. The 9-item, one-factor scale explains 56.8% of the total variance. A positive, moderate correlation has been determined for the Social Media Addiction with the Game Addiction as a result of the correlation analysis performed for the purpose of determining the scale’s validity. Cronbach’s Alpha of reliability for the scale has been calculated as 0.904.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZGENEL M, CANPOLAT Ö, EKŞİ H (2019). Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6(3), 631 - 664. 10.15805/addicta.2019.6.3.0086
Chicago ÖZGENEL Mustafa,CANPOLAT Ömer,EKŞİ Halil Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Addicta: The Turkish Journal on Addictions 6, no.3 (2019): 631 - 664. 10.15805/addicta.2019.6.3.0086
MLA ÖZGENEL Mustafa,CANPOLAT Ömer,EKŞİ Halil Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, vol.6, no.3, 2019, ss.631 - 664. 10.15805/addicta.2019.6.3.0086
AMA ÖZGENEL M,CANPOLAT Ö,EKŞİ H Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 2019; 6(3): 631 - 664. 10.15805/addicta.2019.6.3.0086
Vancouver ÖZGENEL M,CANPOLAT Ö,EKŞİ H Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 2019; 6(3): 631 - 664. 10.15805/addicta.2019.6.3.0086
IEEE ÖZGENEL M,CANPOLAT Ö,EKŞİ H "Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6, ss.631 - 664, 2019. 10.15805/addicta.2019.6.3.0086
ISNAD ÖZGENEL, Mustafa vd. "Ergenler için Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (ESMBÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması". Addicta: The Turkish Journal on Addictions 6/3 (2019), 631-664. https://doi.org/10.15805/addicta.2019.6.3.0086