Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 239 - 262 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29224/insanveinsan.515104 İndeks Tarihi: 23-09-2020

Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Öz:
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri ve organ bağışıtutumları ilişkisini incelemektir. Araştırma örneklemini Sakarya Üniversitesi İşletmeFakültesi’nde okuyan 250 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak “Organ BağışıTutum Ölçeği”, “Benlik Saygısı Ölçeği” ve öğrencilere ait kişisel bilgi formu kullanılmıştır.Araştırma bulgularına göre organ bağışı ile ilgili bilgilerin en fazla görsel medya aracılığıylaelde edildiği görülmüştür. Üniversite öğrencilerin benlik saygısı orta düzeydedir. Benlik saygısıile organ bağışı tutumu arasında pozitif yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur.Benlik saygısı, organ bağışı tutumunu olumlu yönde etkilemektedir. Üniversite öğrencilerinbenlik saygısı düzeyleri artıkça organ bağışı tutum düzeylerinin de artacağı düşünülmektedir.Ayrıca organ bağışı tutum ölçeğinin alt boyutu olan altruistik değer ile cinsiyet, yaş ve sınıfarasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Organ bağışı ile ilgili eğitimlerin yapılması,öneminin anlatılması, gençlerin bağış kampanyalarına katılması gibi faaliyetler öğrencilerinve toplumun organ bağışı konusunda bilinçlenmesine ve farkındalıklarının artmasına yararlıolacaktır.
Anahtar Kelime:

Self-Respect and Organ Donation Attitude Relationship: A Research on University Students

Öz:
The purpose of this study is to examine the relationship between university students’ self-esteem levels and organ donation attitudes. The research sample was composed of 250 students studying at Sakarya University Faculty of Business Administration. The “Organ Donation Attitude Scale”, “Self Respect Scale” and personal information form belonging to students were used as data collection tools. According to research findings, information about organ donation was obtained mostly via visual media. University students’ self-esteem is moderate. Positive and statistically significant relationships were found between self-esteem and organ donation attitude. Self-esteem affects organ donation positively. The level of selfesteem of university students is thought to increase with the level of organ donation attitude. In addition, there was a significant difference between altruistic value, which is the sub-dimension of organ donation attitude scale, and sex, age and class. Activities such as organ donation trainings, the explanation of the precepts, and the participation of young people in donation campaigns will be useful for raising awareness and awareness of the donations of the students and the community.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA KIRILMAZ H, Doğanyiğit P (2019). Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. , 239 - 262. 10.29224/insanveinsan.515104
Chicago KIRILMAZ Harun,Doğanyiğit Pelinsu Buket Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. (2019): 239 - 262. 10.29224/insanveinsan.515104
MLA KIRILMAZ Harun,Doğanyiğit Pelinsu Buket Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. , 2019, ss.239 - 262. 10.29224/insanveinsan.515104
AMA KIRILMAZ H,Doğanyiğit P Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. . 2019; 239 - 262. 10.29224/insanveinsan.515104
Vancouver KIRILMAZ H,Doğanyiğit P Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. . 2019; 239 - 262. 10.29224/insanveinsan.515104
IEEE KIRILMAZ H,Doğanyiğit P "Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma." , ss.239 - 262, 2019. 10.29224/insanveinsan.515104
ISNAD KIRILMAZ, Harun - Doğanyiğit, Pelinsu Buket. "Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". (2019), 239-262. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.515104
APA KIRILMAZ H, Doğanyiğit P (2019). Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve İnsan, 6(20), 239 - 262. 10.29224/insanveinsan.515104
Chicago KIRILMAZ Harun,Doğanyiğit Pelinsu Buket Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve İnsan 6, no.20 (2019): 239 - 262. 10.29224/insanveinsan.515104
MLA KIRILMAZ Harun,Doğanyiğit Pelinsu Buket Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve İnsan, vol.6, no.20, 2019, ss.239 - 262. 10.29224/insanveinsan.515104
AMA KIRILMAZ H,Doğanyiğit P Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve İnsan. 2019; 6(20): 239 - 262. 10.29224/insanveinsan.515104
Vancouver KIRILMAZ H,Doğanyiğit P Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İnsan ve İnsan. 2019; 6(20): 239 - 262. 10.29224/insanveinsan.515104
IEEE KIRILMAZ H,Doğanyiğit P "Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma." İnsan ve İnsan, 6, ss.239 - 262, 2019. 10.29224/insanveinsan.515104
ISNAD KIRILMAZ, Harun - Doğanyiğit, Pelinsu Buket. "Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma". İnsan ve İnsan 6/20 (2019), 239-262. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.515104