ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY

Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 433 - 439 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.31590/ejosat.512562 İndeks Tarihi: 24-09-2020

ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY

Öz:
Main focus of this study is to measure outdoor gamma dose rates for IDA villages around Edremit and Ayvacık districts. This touristylocation, is so closest to seismic zone and thermal water sources, has lodgings huge human population especially in summer season. Itis important that not only local people but also for visitors, too. Total measurings on 75 different stations, were obtained and thencalculated the annual dose. Average dose rate was calculated to 162.04 $nGyhr^{-1}$. Annual dose is 198.66 μSv. On the other hand, accesslife time cancer risk was calculated for studing area. It is equal to 6.95x$10^{-4}$. These values were compared with the World’s references(UNSCEAR) and assumed. . This study would be referenced for futher works, besides it will be usefull while comparing with thedifferent studies for IDA which, will be completed in the future, for example after a radioactive pollution, such as a reactor leakage,weapon’s effect, etc., too.
Anahtar Kelime:

Balıkesir&Çanakkale Bölgesi, Edremit&Ayvacık Sınırlarındaki Kazdağı Köylerinde Havadaki Yıllık Gama Dozlarını Kullanarak Kanser Risk Hesabı

Öz:
Çalışmada Edremit ve Ayvacık ilçeleri sınırlarında bulunan Kazdağı Köylerinde, öncelikle havadaki gama doz hızlarının ölçülmesi hedeflenmiştir Deprem kuşağına ve termal su kaynaklarına yakın olan bu turistik bölgeyi de kapsayan Kazdağında, özellikle yaz sezonunda oldukça yoğun nüfus ağırlanmaktadır. Bu suretle sadece yöre insanını değil aynı zamanda ziyaretçilerini de ilgilendirmektedir. Toplamda 75 farklı ölçüm noktasında gama doz hızları alınmıştır. Ortalama doz hızı 162.04 $nGyhr^{-1}$ ve yıllık doz ise 198.66 μSv hesaplanmıştır. Bu değerler yardımıyla kanser risk hesabı yapılmış ve 6.95x$10^{-4}$ bulunmuştur. Her üç değer de, literatürde geçen diğer ulusal/uluslararası değerlerle mukayese edilmiştir. Yine UNSCEAR değerleriyle de nisbeti görülmektedir. Bu çalışma, ileride yapılacak benzer/bölgesel araştırmalara referans olabilecektir. Yine muhtemel bir radyoaktif sızıntı sonrasında aynı ölçüm noktalarında yeniden alınacak değerlerle mukayesesi, sızıntı boyutu hakkında detaylı bilgi verebilecektir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
4
4
4
 • [1] UNSCEAR., Report of the United Nations scientific committee on the effects of atomic radiation, sources, effects, and risks of ionizing radiation. United Nations Sales Publication, New York, 2008.
 • [2] IDA villages/ Wikipedia.
 • [3] IDA villages/ Google Earth.
 • [4] http://www.pchemlabs.com/manuals/pdf/eberline-esp2-technical-manual.pdf
 • [5] Drawing Software was used by CNAEM/TAEK.
 • [6] ICRP., ICRP Publication 103 recommendations of the ICRP: annals of the ICRP volume 37/2-4. International Commission on Radiological Protection. Pergamon Pres, 2007.
 • [7] G. Karahan, A. Bayülken, (2000), Assessment of gamma dose rates around Istanbul (Turkey), Journal of Environmental Radioactivity, 47, 213-221, doi: 10.1016/S0265-931X(99)00034-X
 • [8] Ghiassi M., Mortazavi S. M., Cameron J. R., (2002). Very High Background Areas of Ramsar, Iran: Preliminary Biological Studies, Health Physics, 82(1), 87-93.
 • [9] A. B., N. Y., E. Kam, G. Karahan and A.E. Osmanlioglu, (2007a), Assessment of environmental radioactivity for Sanliurfa region of southeastern Turkey, Radiat. Meas., 42, 1387-1391, https://doi.org/10.1016/j.radmeas.2007.05.052.
 • [10] Değerlier, M.,KARAHAN G. (2007b). Ph.D. Thesis: Annual Effective Dose of Natural Environmental Radioactivity Measurements for Adana region. N.S. Institue- CU/ Adana.
 • [11] E. Kam,et all., (2007c), Environmental radioactivity measurements in Kastamonu region of northearn Turkey, Applied Radiation and Isotopes, v.65, pp. 440-444, https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2006.11.005.
 • [12] E. Kam, et all., (2010), A study of background radioactivity level for Canakkale, Turkey. Environ Monit Assess, 168: 685–690, doi: 10.1007/s10661-009-1143-y.
 • [13] E. Kapdan., et. all, (2011), Outdoor Radioactivity and Health Risks in Balıkesir, Northwestern Turkey, Radiation Protection Dosimetry, pp: 1-9, doi:10.1093/rpd/ncr038.
 • [14] Lic´ınio MV, et al. (2013), A high spatial resolution outdoor dose rate map of the Rio de Janeiro city, Brasil, risk assessment and urbanization effects. J Environ Radioact 126, 32-9. doi: 10.1016/j.jenvrad.2013.07.012.
 • [15] Yaşar Kobya, et all., (2015), Evaluation of Outdoor Gamma Dose Rate and Cancer Risk in Artvin Province, Turkey, Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 21:8, 2077-2085, doi: 10.1080/10807039.2015.1017876.
 • [16] M. A. Arnedo, et all., (2017), Mapping natural radioactivity of soils in the eastern Canary Islands, Spain, Journal of Environmental Radioactivity, 166, 242-258, doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2016.07.010.
 • [17] Enis Kapdan, et all., (2018), Outdoor radioactivity and health risk assessment for capital city Ankara, Turkey, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 318. 1033-1042, doi: 10.1007/s10967-018-6060-5.
APA TURGAY M (2019). ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY. , 433 - 439. 10.31590/ejosat.512562
Chicago TURGAY Muttalip Ergun ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY. (2019): 433 - 439. 10.31590/ejosat.512562
MLA TURGAY Muttalip Ergun ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY. , 2019, ss.433 - 439. 10.31590/ejosat.512562
AMA TURGAY M ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY. . 2019; 433 - 439. 10.31590/ejosat.512562
Vancouver TURGAY M ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY. . 2019; 433 - 439. 10.31590/ejosat.512562
IEEE TURGAY M "ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY." , ss.433 - 439, 2019. 10.31590/ejosat.512562
ISNAD TURGAY, Muttalip Ergun. "ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY". (2019), 433-439. https://doi.org/10.31590/ejosat.512562
APA TURGAY M (2019). ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(15), 433 - 439. 10.31590/ejosat.512562
Chicago TURGAY Muttalip Ergun ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 0, no.15 (2019): 433 - 439. 10.31590/ejosat.512562
MLA TURGAY Muttalip Ergun ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.0, no.15, 2019, ss.433 - 439. 10.31590/ejosat.512562
AMA TURGAY M ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 0(15): 433 - 439. 10.31590/ejosat.512562
Vancouver TURGAY M ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 0(15): 433 - 439. 10.31590/ejosat.512562
IEEE TURGAY M "ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY." Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0, ss.433 - 439, 2019. 10.31590/ejosat.512562
ISNAD TURGAY, Muttalip Ergun. "ancer Risk Determination for IDA villages by using Annual Gamma Doses in Air, around Edremit & Ayvacık Districts; Balıkesir & Çanakkale, TURKEY". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 15 (2019), 433-439. https://doi.org/10.31590/ejosat.512562