Yıl: 2019 Cilt: 0 Sayı: 15 Sayfa Aralığı: 618 - 626 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31590/ejosat.545139 İndeks Tarihi: 24-09-2020

Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması

Öz:
İşletmelerin karlılık hedeflerine ulaşabilmeleri için müşterilerinin taleplerini mümkün olduğunca hızlı, zamanında ve istenilenmiktarlarda karşılamaları gerekmektedir. Aksi halde müşteri ve prestij kaybı yaşanabilir. Müşterilere zamanında, istenen miktardaürün verebilmenin yollarından biri kapasitenin (iş gücü, makine, çalışma saati vb.) yeterli olabilmesidir. Bu çalışmada Kısıtlar Teorisiüzerinde durulmuş ve çalışma, kapasite kısıtı üzerine temellendirilmiştir. Kısıtlar Teorisi, işletmenin hedeflerine ulaşmasına engel olanproblemleri belirlemeyi ve bu problemleri ortadan kaldırmayı hedefler. Aynı zamanda, bu problemler için gerekli olan değişiklik veyadüzenlemelerin uygulanmasını sağlayan bir yönetim disiplinidir. İşletmeler kısıtları tespit edip yöneterek üretim süreçlerini daha akıcıhale getirebilirler. Kısıtların yönetilmesi işletme içindeki darboğazların önüne geçilmesini sağlar. Bu sayede hem müşterilerezamanında talep miktarı kadar ürün sağlanır hem de kısıtlardan kaynaklı boşta bekleme süresi, stok maliyetleri vb. maliyetler azalır.Böylece firmanın kâr marjı yükselir ve pazar payı artar. Çalışmada Kısıtlar Teorisinin önemi üzerine durulmuş ve kapasite kısıtıüzerine bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulama yapılan imalat işletmesinin kârını arttırabilmek için Kısıtlar Teorisininkullanılmasının yarattığı fayda gösterilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelime:

Capacity Constraint in Theory of Constraint and its Application in a Production Enterprise

Öz:
The profitability of the enterprises of the demands of their customers as fast as possible in order to help achieve their goals on time and must meet the required quantities. Otherwise customer and prestige loses can be occurred. One of the ways to give the product to customers on time might be enough by the desired amount of capacity (manpower, machinery, working hours, etc.). In this study, we focused on the theory of constraints based on capacity constraint. Theory of constraints and identifying problems that kept it from achieving the objectives of the enterprise and aims to eliminate these problems. At the same time, management changes that are required for these problems that provides for the enforcement of discipline or regulations. Enterprises can make their production processes more streamlined by managing and detecting these constraints. Managing constraints provides a chance to avoid bottlenecks managing constraints in business. In this way, both constraints will crop up that is both timely to the customers the requested amount sourced from standby idle time, inventory costs, etc. costs are reduced. Thus, the share of the firm's profit margin rises and marketshare increases. The study focuses on the importance of the theory of constraints, and conducted a survey on the capacity constraint
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
APA AKÇİMEN C, Antmen Z (2019). Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması. , 618 - 626. 10.31590/ejosat.545139
Chicago AKÇİMEN Cem,Antmen Zahide figen Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması. (2019): 618 - 626. 10.31590/ejosat.545139
MLA AKÇİMEN Cem,Antmen Zahide figen Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması. , 2019, ss.618 - 626. 10.31590/ejosat.545139
AMA AKÇİMEN C,Antmen Z Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması. . 2019; 618 - 626. 10.31590/ejosat.545139
Vancouver AKÇİMEN C,Antmen Z Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması. . 2019; 618 - 626. 10.31590/ejosat.545139
IEEE AKÇİMEN C,Antmen Z "Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması." , ss.618 - 626, 2019. 10.31590/ejosat.545139
ISNAD AKÇİMEN, Cem - Antmen, Zahide figen. "Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması". (2019), 618-626. https://doi.org/10.31590/ejosat.545139
APA AKÇİMEN C, Antmen Z (2019). Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0(15), 618 - 626. 10.31590/ejosat.545139
Chicago AKÇİMEN Cem,Antmen Zahide figen Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 0, no.15 (2019): 618 - 626. 10.31590/ejosat.545139
MLA AKÇİMEN Cem,Antmen Zahide figen Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.0, no.15, 2019, ss.618 - 626. 10.31590/ejosat.545139
AMA AKÇİMEN C,Antmen Z Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 0(15): 618 - 626. 10.31590/ejosat.545139
Vancouver AKÇİMEN C,Antmen Z Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2019; 0(15): 618 - 626. 10.31590/ejosat.545139
IEEE AKÇİMEN C,Antmen Z "Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması." Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 0, ss.618 - 626, 2019. 10.31590/ejosat.545139
ISNAD AKÇİMEN, Cem - Antmen, Zahide figen. "Kısıtlar Teorisinde Kapasite Kısıtı ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulaması". Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi 15 (2019), 618-626. https://doi.org/10.31590/ejosat.545139