Yıl: 2020 Cilt: 26 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 666 - 673 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.5505/pajes.2019.70850

Numerical investigation of the effects of design parameters on hydraulic turbine guide vane design

Öz:
Francis type hydraulic turbines that have a wide range of operatingrange for head and flow rates are commonly used in hydropowergeneration. Every power plant needs its custom designed turbinebecause the available head and flow rates, which are the mainparameters to start the design process, are different for each plant.Guide vanes are the only movable parts of Francis turbines. They controlthe flow rate through the turbine. In this study, a generalizedComputational Fluid Dynamics (CFD) aided design methodology isdeveloped and applied to the design of the turbines of two differentpower plants. The effects of several parameters, including the shape ofthe guide vane profile, eccentricity, blade angles, overlappingpercentage of the blades, number of guide vanes, and rotor-statordistance are examined. Results are investigated for each parameter interms of flow physics and important outcomes are determined forturbine designers.
Anahtar Kelime:

Tasarım parametrelerinin hidrolik türbin ayar kanadı tasarımına etkilerinin sayısal olarak incelemesi

Öz:
Francis tipi su türbinlerinin çeşitli debi ve düşü değerlerini kapsayan geniş bir çalışma aralığı olduğu için güç üretiminde sık kullanılırlar. Her hidroelektrik santralin kendi özelliklerine uygun türbin tasarımına ihtiyacı vardır; çünkü türbin tasarım prosesinin en önemli iki parametresi olan düşü ve debi her santral için farklıdır. Ayar kanatları türbinin tek hareket ettirilebilen parçasıdır. Türbinden geçen debiyi düzenlemeye yararlar. Bu çalışmada, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) bazlı bir genelleştirilmiş tasarım yöntemi geliştirilerek iki ayrı hidroelektrik santralin türbin tasarımına uygulanmıştır. Ayar kanadı profili, merkezden kaçıklık, kanat açıları, kanatların örtüşme yüzdeleri, ayar kanat sayısı, rotor-stator mesafesi gibi tasarım parametrelerinin etkileri incelenmiştir. Sonuçlar her bir parametre için incelenmiş, akış fiziği ve türbin tasarımcıları açısından önemli bulgular belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Odesola IF, Oririabre JI. “Development of a 5kW Francis turbine runner using computational fluid dynamics”. African Research Review, 7(30), 178-195, 2013.
 • [2] Khare R, Prasad V, Kumar S. “CFD approach for flow characteristics of hydraulic Francis turbine”. International Journal of Engineering Science and Technology, 2(8), 3824-3831, 2010.
 • [3] Drtina P, Sallaberger M. “Hydraulic Turbines-Basic principles and state of the art computational fluid dynamics applications”. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 213, 85-102, 1999.
 • [4] Muntean S, Susan Resiga R, Bernad S, Anton I. “Analysis of the GAMM Francis turbine distributor 3D flow for the whole operating range and optimization of the guide vane axis location”. 6th International Conference on Hydraulic Machinery and Hydrodynamics, Timisoara, Romania, 21-22 October 2004.
 • [5] Roghelia A, Desai J, Soni V, Chauhan V. “Non-dimensional statistical approach to design guide vanes of Francis turbines”. Proceedings of the 37th National & 4th International Conference on Fluid Mechanics and Fluid Power, Chennai, India, 16-18 December 2010.
 • [6] Brekke H. “Design, performance and maintenance of Francis turbines”. Global Journal of Researches in Engineering Mechanical and Mechanics Engineering, 13(5), 29-40, 2013.
 • [7] Flores E, Bornard L, Tomas L, Liu J, Couston M. “Design of a large Francis turbine using optimal methods”. 26th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Beijing, China, 19-23 August 2012.
 • [8] Ansys CFX 15.0 User’s Guide, Ansys, 2013.
 • [9] Krivchenko, G. I. Hydraulic Machines: Turbines and Pumps. Boca Raton, FL, Lewis Publishers, 1994.
 • [10] European Small Hydropower Association. “Guide on How to Develop a Small HydroPower Plant”. https://energiatalgud.ee/img_auth.php/a/ab/Guide_on_ How_to_Develop_a_Small_Hydropower_Plant.pdf, 2004.
 • [11] Drtina P, Sallaberger M. “Hydraulic turbines-basic principles and state of the art computational fluid dynamics applications”. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 213, 85-102, 1999.
 • [12] Nennemann B, Vu TC, Farhat M. “CFD prediction of unsteady wicket gate-runner interaction in Francis turbines: A new standard hydraulic design procedure”. HYDRO 2005 International Conference and Exhibition, Villach, Avustria, 17-20 October 2005.
 • [13] Carija Z, Mrsa Z, Fucak S. “Validation of Francis water turbine CFD simulations”. Strojarstvo, 50(1), 5-14, 2008.
 • [14] Wu J, Shimmei K, Tani K, Nikura K, Sato J. “CFD-based design optimization for hydro turbines”. Journal of Fluid Engineering, 129, 159-168, 2007.
 • [15] Carija Z., Mrsa Z. “Complete Francis turbine flow simulation for the whole range of discharges”. 4th International Congress of Crotian Society of Mechanics, Bizovac, Croatia, 18-20 September 2003.
 • [16] Souza LCEO, Moura MD, Junior ACPB, Nilsson H. “Assesment of turbulence modelling for CFD simulations into hydroturbines: spiral casings”. 17th International Mechanical Engineering Congress, Sao Paulo, Brazil, 10-14 November 2003.
APA ÇELEBİOĞLU K, YILMAZ F (2020). Numerical investigation of the effects of design parameters on hydraulic turbine guide vane design. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26(4), 666 - 673. 10.5505/pajes.2019.70850
Chicago ÇELEBİOĞLU Kutay,YILMAZ Fatma Zeynep AYTAÇ Numerical investigation of the effects of design parameters on hydraulic turbine guide vane design. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 26, no.4 (2020): 666 - 673. 10.5505/pajes.2019.70850
MLA ÇELEBİOĞLU Kutay,YILMAZ Fatma Zeynep AYTAÇ Numerical investigation of the effects of design parameters on hydraulic turbine guide vane design. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.26, no.4, 2020, ss.666 - 673. 10.5505/pajes.2019.70850
AMA ÇELEBİOĞLU K,YILMAZ F Numerical investigation of the effects of design parameters on hydraulic turbine guide vane design. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2020; 26(4): 666 - 673. 10.5505/pajes.2019.70850
Vancouver ÇELEBİOĞLU K,YILMAZ F Numerical investigation of the effects of design parameters on hydraulic turbine guide vane design. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2020; 26(4): 666 - 673. 10.5505/pajes.2019.70850
IEEE ÇELEBİOĞLU K,YILMAZ F "Numerical investigation of the effects of design parameters on hydraulic turbine guide vane design." Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26, ss.666 - 673, 2020. 10.5505/pajes.2019.70850
ISNAD ÇELEBİOĞLU, Kutay - YILMAZ, Fatma Zeynep AYTAÇ. "Numerical investigation of the effects of design parameters on hydraulic turbine guide vane design". Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 26/4 (2020), 666-673. https://doi.org/10.5505/pajes.2019.70850