Yıl: 2004 Cilt: 29 Sayı: 131 Sayfa Aralığı: 14 - 23 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında görevli sınıf öğretmenlerinin, sınıf yönetiminin bir boyutu olan öğretim sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme etkinliklerine ilişkin müfettiş ve öğretmen görüşleri ile bu görüşlerin mesleki kıdem ve mezun olunan öğretim kurumuna göre değişip değişmediğini belirlemektir. Tarama modelinde gerçekleştirilen çalışmanın evrenini, Eskişehir il merkezi ilköğretim okullarında çalışan 1017 öğretmen ile Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya ve Konya illerinde görev yapan 140 ilköğretim müfettişi oluşturmaktadır. Toplanan verilerin analizinde frekans, yüzde ve $chi^2$ kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, sınıf öğretmenlerinin öğretim sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme etkinliklerinde müfettişlerin görüşleri ile öğretmenlerin kendileri hakkındaki görüşleri arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Müfettişler, öğretmenleri öğretim sürecini planlama, uygulama ve değerlendirme etkinliklerinde az yeterli; öğretmenler ise kendilerini yeterli bulmuşlardır.
Anahtar Kelime: öğretim etkinlikleri öğretme süreci ilk öğretim müfettişler öğretmenler

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

The Perceptions of Supervisors and Teachers Regarding the Teaching Activities of Primary School Teachers

Öz:
The purpose of this study was to determine whether the perceptions of supervisors and teachers regarding the teaching activities of primary school teachers, as a critical dimension of classroom management, had changed due to the years that the supervisors and teachers worked and the school from which teachers and supervisors graduated. In this research, survey research method was used. The population of the study consisted of 1017 teachers who worked at primary schools in the city of Eskişehir and 140 primary schools' supervisors who worked in the cities of Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya and Konya. The data was organized in the form of frequency and percent, and "$chi^2$" tests were performed using significance level of .05. The findings of the study indicted that there was a significant difference between the perceptions of supervisors and teachers regarding the activities of primary school teachers in planning, applying and evaluating the teaching process. While the supervisors found that the teachers were not capable enough in planning, applying and evaluating the teaching process, the teachers found themselves that they were capable of doing these kind of activities
Anahtar Kelime: primary education supervisors teachers teaching activities teaching process

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
APA KARACAN F, AĞAOĞLU E (2004). Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri. , 14 - 23.
Chicago KARACAN Fadime,AĞAOĞLU Esmahan Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri. (2004): 14 - 23.
MLA KARACAN Fadime,AĞAOĞLU Esmahan Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri. , 2004, ss.14 - 23.
AMA KARACAN F,AĞAOĞLU E Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri. . 2004; 14 - 23.
Vancouver KARACAN F,AĞAOĞLU E Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri. . 2004; 14 - 23.
IEEE KARACAN F,AĞAOĞLU E "Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri." , ss.14 - 23, 2004.
ISNAD KARACAN, Fadime - AĞAOĞLU, Esmahan. "Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri". (2004), 14-23.
APA KARACAN F, AĞAOĞLU E (2004). Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 29(131), 14 - 23.
Chicago KARACAN Fadime,AĞAOĞLU Esmahan Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri. Eğitim ve Bilim 29, no.131 (2004): 14 - 23.
MLA KARACAN Fadime,AĞAOĞLU Esmahan Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri. Eğitim ve Bilim, vol.29, no.131, 2004, ss.14 - 23.
AMA KARACAN F,AĞAOĞLU E Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri. Eğitim ve Bilim. 2004; 29(131): 14 - 23.
Vancouver KARACAN F,AĞAOĞLU E Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri. Eğitim ve Bilim. 2004; 29(131): 14 - 23.
IEEE KARACAN F,AĞAOĞLU E "Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri." Eğitim ve Bilim, 29, ss.14 - 23, 2004.
ISNAD KARACAN, Fadime - AĞAOĞLU, Esmahan. "Öğretim Etkinliklerine İlişkin Müfettiş ve Öğretmenlerin Görüşleri". Eğitim ve Bilim 29/131 (2004), 14-23.